Gärningsbeskrivning

UTSATT FÖR MYCKET GROVA BROTT AV PERSONER SOM BEGÅTT BROTTET INOM RAMEN FÖR SIN ANSTÄLLNING PÅ MYNDIGHETER (ie anställda på myndigheter bla Sveriges domstolar ) – SOM JAG INTE KAN FÅ NÅGON UPPRÄTTELSE FÖR. JAG OCH MINA BARN ÄR UTSATTA FÖR GROVA BROTT MYNDIGHETSPERSONER SOM MISSBRUKAT SIN ANSTÄLLNING INOM OFFENTLIG SEKTOR TILL ATT BEGÅ BROTT MOT MIG OCH MINA BARN . DESSA HAR ANVÄNT KONSTRUERADE LÖGNER FÖR ATT STJÄLA MINA NYFÖDDA BARN. DE SOM GÖR DETTA MOT MIG OCH MINA BARN ÄR LÖGNARE – OCH SANNINGEN SKA FRAM. DET ÄR DOM SOM LEVER I EN LÖGN – MEN DERAS LÖGNER FÅR KONSEKVENSER FÖR MIG.

Dom som gör detta mot mig och mina barn lever i sina lögner – men sanningen vinner alltid.

Alla som är ansvariga för stölden av mina barn är helt främmande människor. De känner inte mig och de har aldrig ens träffat mig. Det finns ingen anledning till vad de gjort – allt är deras lögner. De har utövat utpressning på mig för att nå sitt syfte.

De som gör detta mot mig har för avsikt/uppsåt att skada mig och mina barn. Detta är ett brott mot mig och mina barn – oavsett VEM som begått/begår det. När jag anmäler detta till polis/åklagare tittar man bara på VEM som anmälan riktar sig mot, inte SAKLIGT gör en utredning. Detta är fel då det ska vara tvärtom, VEM som begår brottet är oväsentligt.

VAD ÄR SVERIGE FÖR ETT LAND SOM DETTA FÅR SKE I??? VARFÖR LÅTER DE CA 50 000 ANSTÄLLDA I SVERIGE VARS JOBB ÄR ATT MOTVERKA BROTT DETTA SKE?

DENNA BLOGG SKRIVS I SJÄLVFÖRSVARSSYFTE / NÖDVÄRN DÅ JAG OCH MINA BARN BARN ÄR UTSATTA FÖR ATT GROVT PÅGÅENDE BROTT AV MYNDIGHETER.

DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT SVERIGES MYNDIGHETER ÄR BROTTSLIGA, EX SVERIGES DOMSTOLAR STJÄL NYFÖDDA BARN FRÅN ENSKILDA GENOM ATT FARA MED LÖGNER OCH FÖRTAL.

DE SOM GÖR DETTA MOT MIG OCH MINA BARN ÄR GROVT KRIMINELLA MOT MIG OCH MINA BARN – OAVSETT OM DE HAR EN ANSTÄLLNING I OFFENTLIG SEKTOR ELLER INTE. DE ANVÄNDER OCH GÖMMER SIG BAKOM SIN OFFENTLIGA ANSTÄLLNING FÖR ATT BEGÅ DETTA BROTT MOT MIG OCH MINA BARN . ATT DE MISSBRUKAT/UTNYTTJAT SIN ANSTÄLLNING I OFFENTLIG SEKTOR TILL ATT BEGÅ DETTA BROTTET MOT MIG OCH MINA BARN ÄR MYCKET ALLVARLIGT.

Total Website Visits: 125000

“Det här handlar inte om dömande verksamhet – detta handlar om brottslig verksamhet av Sveriges domstolar. Domstolars uppgift är att tolka lagen på ett vettigt sätt – inte att stjäla barn genom att använda lögner. Detta handlar om det senare. De ansvariga på Sveriges domstolar har begått ett brott.”

En dokumentär om myndigheter som stulit mina nyfödda barn. Myndighetspersoner som missbrukar sin makt till att begå brott mot nybliven moder och nyfödda barn. Brottsliga myndighetspersoner som skyddas av andra brottsliga myndighetspersoner. Ett “brottssyndikat” av offentligt anställda som pågått i snart 5 år. Jag kan inte få någon upprättelse eftersom de som ska ge mig upprättelse (rättsväsendet) är de som begår brottet (sveriges domstolar, åklagarmyndighet och polis mfl).

De som gör detta mot mig och mina barn har bara en avsikt: att skada mig och mina barn. (=UPPSÅT).

Deras motiv är avundsjuka, de är avundsjuka på mig bland annat för att jag är en skönhet och så vacker, “en av världens vackraste kvinnor” – Motiv till brottet är i grunden avundsjuka.

“Begåvad, vacker, topputbildad, tillsvidareanställning sedan 3 år tillbaka och nybliven mamma”. Det är en beskrivning av mig när myndigheter bryter (ja de bryter sig in, de varken knackar eller ringer på, helt utan någon förvarning bryter de sig in) i mitt hem och kidnappar min nyfödda dotter den 10 januari 2020 – har inte sett henne sen dess (nu är det 2021-07-01) – idag är hon 1 år och 8 månader gammal och jag har inte sett henne sen hon var 6 dagar gammal.

Det är polis/åklagares jobb att utreda detta men polis/åklagare vägrar att göra en brottsutredning trots att detta är ett grovt pågående brott sedan 2016. Har gjort ungefär 100 anmälningar om brott till polis/åklagare gällande detta sedan 2016-09-30 men varenda anmälan har lagts ned utan att utredas och utan motivering.

Dem som gör detta mot mig och mina barn är (avund)sjuka – Inga normala människor skulle kunna göra något sådant här mot någon. Det oroar mig stort vad det är för några som arbetar på våra myndigheter..

Detta här är VÄRRE än vad som hände i Chile för 50 år sen… detta är ett mycket allvarligt brott begånget av “myndighetspersoner” mot mig och mina barn och det är pågående och det har pågått i 5 resp 1 1/2 år.

Det är fyra myndigheter som är skyldiga till detta och har begått grovt brott/grova tjänstefel mot mig och mina barn i detta och det är:

 • Kommun – skrivit falska beslut med lögner, Solna kommun resp Trollhättan kommun
 • Sveriges domstolar – skrivit falska beslut med lögner
 • Åklagarmyndigheten – vägrar att göra en utredning – trots mina 100 anmälningar om brott och kidnappning, de är så arroganta och bara lägger ned anmälan utan att ens ge en motivering, ingenting – det kan ses som tjänstevägran då det är deras jobb och de ska inte skydda någon utan vara opartiska.
 • Polis – vägrar att göra en utredning – trots mina 100 anmälningar om brott och kidnappning, de är så arroganta och bara lägger ned anmälan utan att ens ge en motivering, ingenting. Bara för att det råkar vara “socialtjänsten” och inte en privatperson som stulit mitt barn så bryr man sig inte – men det är fel för det är vad LAGEN säger som gäller – inte VEM det är.
 • IVO och JO – gjort säkert 20 hårresande anmälningar till IVO och JO som bara lagt ned mina anmälningar utan att utreda.

Gissa om jag tappat förtroendet för svenskt rättsväsende? Svenskt rättsväsende är grovt kriminellt kan man konstatera – iaf mot mig!

Summa summarum är det ändå Sveriges domstolar är boven i dramat då varken polis/åklagare kan göra något mer än att utreda, dessutom står Sveriges domstolar över kommun och kan alltid ändra på en kommuns beslut och gå emot en kommun. Det är alltså organisationen Sveriges domstolar som är ytterst skyldig till och bär det yttersta ansvaret för detta grova brott. Om man läser deras domstolsbeslut så tror man inte att de som jobbar på Sveriges domstolar är kloka.

De här människorna som gör detta skadar mina barn. De skadar mig. De skadar min familj. Och de har gjort det i 5 års tid. Detta är helt legal enligt dem – men det är det inte.

Man kan/får inte behandla människor så här som svenska myndigheter gör i detta fallet… I mina ögon är de som är ansvariga mördare – de är värre än mördare – därför att mördare ofta är misära människor med mycket taskig situation och/eller bakgrund och oftast begår brottet i affekt. De som gör detta mot mig och mina barn gör det överlagt av 110 % uppsåt och avsikt vilket är mycket värre. En människa som mördas behöver inte lida så här långvarigt – det är värre att utsätta en människa för en sådan här långvarig “tortyr”.

Till eventuellt er som säger att detta inte är brott: Om någon gjorde så här mot er och era barn skulle ni då inte säga att det är ett brott mot er och era barn? OM man ska ta någons barn så ska det finnas skäl. I det här fallet finns inga skäl – allt är lögner. Därför är det ett brott.

Vad är en myndighet?

En myndighet har till uppgift att se till att de lagar som riksdag och regering beslutar om efterlevs i samhället. Det är här det brister – då varken polis/domstol eller åkagare gör sitt jobb här. Istället för att göra det jobbet då är anställda för att göra – så korrumperar de och skyddar dem som begått brott mot mig och mina barn. Lögnerna som används för att stjäla mina barn sopas under mattan. Det är detta som är är tjänsteel, maktmissbruk och korruption.

Jag vill bara att de ska göra sitt jobb – utifrån lagen och inte utifrån kompisskap. Jag vill att de ska vara objektiva och göra en objektiv och grundlig utredning av detta. Är de inte kompetenta nog för det? Hur svårt ska det vara?

De har tagit ett nyfött barn från sin mor. Och de kan inte ens göra en objektiv utredning om det. Hur rättssäkert är det?

Detta här är helt oförenligt med rättssäkerhet. Regeringen/riksdagen skriver på sin hemsida att Sverige är en demokrati med hög rättssäkerhet – en ren lögn och ett stort skämt. Min och mina barns rättssäkerhet har helt berövats oss av svenska myndigheter / domstolar.

#uppdraggranskning #maktmissbruk #korruption #tjänstefel #granskamakten #Den offentliga makten utövas UNDER lagarna…

Återlämna Leonore, Trollhättan stad (namninsamling)!

Give back Leonore, Trollhättan stad (petition, english)!

Återlämna Leonore, Trollhättan stad!Stöd en noggrann polisutredning gällande stölden av mina nyfödda barn.

Podcast om mina stulna bebisar: https://shows.acast.com/stulenbebis

Facebook sida: https://www.facebook.com/stulenbaby

Hur kidnappningen av det första barnet gick till:

Min son föddes sent på kvällen måndagen den 26 september 2016. Det påstods att han hade en liten punktering på ena lungan (oklart hur detta uppstått, kanske på grund av sugning av lungorna?). Han transporterades till en Neonatalklinik på ett annat sjukhus. Det avgjordes att min sons pappa skulle åka till Neo och vara där med min son, medan jag som var lite förkyld och febrig vid tillfället skulle åka hem och vila mig efter förlossningen (som förkyld och febrig får man inte vara på en Neonatalavdelning). Min son vårdades tisdag-torsdag på Neonatal. På fredagen flyttades han till en hemvårdsavdelning dit jag kunde komma.

20160927 – beslut av socialtjänst att inleda utredning utan att det fanns lagstöd eller skäl för det bara timmar efter mitt barn hade fötts. I normala fall ska man prata med den som utredningen handlar om innan man inleder en utredning. Inte i något av fallen har detta gjorts, varken med min son eller dotter, och en utredning har inletts utan grund och utan att det finns några skäl för det. Att inleda en utredning bara timmar efter barnet är fött, utan att ha varit i kontakt med föräldern och utan skäl är ett grovt tjänstefel.

Socialtjänsten i solna fattade ett beslut om att omedelbart omhänderta min nyfödda son fredagen den 30/9 ca kl. 14. De beslutade även att jag inte skulle få träffa min son. Detta trots att jag aldrig träffat eller besökt eller haft någon kontakt med socialtjänsten i solna. Det enda var att socialtjänsten sökt mig och velat ha ett möte med mig (utan att jag visste varför och utan att jag kontaktat dem), så jag ställde upp på ett telefonmöte den 30/9 kl. 10 för att reda ut vad det handlade om och fick då till mig att “anledningen till att vi vill träffa dig är för att det finns misstanke om droger och att du inte mår bra psykiskt” (detta finns inspelat på band, hela mötet finns inspelat på band). Jag svarade att jag aldrig någonsin provat eller använt några droger samt att jag inte någon gång har haft någon psykisk ohälsa eller liknande. Hela detta mötet finns inspelat på band och dokumenterat i socialtjänstens journalanteckningar. Bara ca två timmar efter detta mötet så tog socialtjänsten beslut om omedelbart omhändertagande på min son. Vid det tillfället hade jag bara hunnit “träffa” min son i ca 2 timmar innan han transporterade till Neonatalavdelningen.

Mattias och min son kör socialtjänsten hem till en afrikansk ensamstående kvinna där Mattias och min son bor i ca 2 månader (sept 2016-dec 2016). Detta för att Mattias inte är registrerad pappa. Om Mattias hade varit registrerad pappa hade de antagligen transporterat Mattias och min son hem till Mattias föräldrar direkt. Jag nekas att komma dit.

1 oktober Jag polisanmäler stöld/kidnappning av nyfött barn – polisen lägger ned min anmälan och gör ingen utredning, ingenting.

Oktober – Utan mitt medgivande (fråga mig inte hur det gick till, för som ensam vårdnadshavare måste jag enligt lag ge mitt tillstånd till ett DNA prov), togs ett DNA prov på William så att Mattias kunde bli registrerad som pappa.

December – I december blir faderskap fastställt – då transporterar socialtjänsten min son till min sons pappas föräldrar. Min sons mamma tar min modersroll för William. Jag nekas att komma dit av socialtjänsten.

Mars (2017) – Min sons pappa skickar in ett brev till tingsrätten om att få ensam vårdnad. Socialtjänsten säger att om min sons pappa får ensam vårdnad så upphör LVU. Min sons pappa säger till mig att om jag går med på att ge honom ensam vårdnad så ska jag få vara mamma sen och William ska få vara hos mig minst varannan helg. Tingsrätten skrev med konstiga meddelanden till mig. Jag kände mig så utpressad att jag då skrev ett mail till tingsrätten om att jag gick med på att min sons pappa fick ensam vårdnad.

Maj 2017 – En kvinna från tingsrätten ringer mig då min sons pappa sitter i tingsrätten tillsammans med någon jurist han anlitat. Detta skulle vara någon muntlig förberedelse/huvudförhandling. Jag säger att jag går med på att min sons pappa får ensam vårdnad. Det gick väldigt fort, och tog max 20 minuter. Jag tänkte inte på att fråga om det, men jag fick ingen umgängesrätt av tingsrätten fastställd i dom, tycker jag borde fått det.

Juni 2017 – Två veckor senare kommer en dom från tingsrätten om att min sons pappa har fått ensam vårdnad.

Juli – 2017 LVU på min son upphör.

Jag känner att efter detta så vill jag inte träffa dem mer, inte ens min sons pappa, så jag kräver att få ta hand om William varannan helg. Detta går inte min sons pappa med på.

Juli 2017 – hösten 2019 Jag försöker få upprättelse för det socialtjänsten har gjort mot mig och mitt barn. Eftersom polis la ner min anmälan så var det enda alternativet att stämma kommunen i fråga och de ansvariga socialassistenterna. Dessa stämningar ledde till ingenting. Tingsrätten uppträdde rent ut sagt brottsligt i handläggningen av dessa mål, det var rena rättsrötan.

Hur kidnapparna gick till väga för att kidnappa det andra barnet:

Jan 2020 – Sent på kvällen 3 Januari 2020 föddes min dotter. Jag bodde då i Norge, men den första tiden efter förlossningen vistades jag hemma hos min mor med min nyfödda för att få avlastning och bli ompysslad efter förlossningen. Allt var toppen och vi hade det så bra det bara gick.

På fredagseftermiddagen den 10 januari 2020 stormar 3 poliser och 2 socialassistenter från Trollhättan stad in i min mors bostad. De sliter med sig min nyfödda dotter och drar iväg ut i vinterkylan utan att min dotter hade ytterkläder. Jag och min mor var helt chockade. Trollhättan stad hade beslutat om ett omedelbart omhändertagande av min 6 dagar gamla dotter helt utan mitt vetande. Jag har aldrig tidigare varit i kontakt med eller träffat socialtjänsten i Trollhättan stad innan. Jag har aldrig sett någon av de människor som står i hallen. De slänger fram ett papper till mig fyllt med lögner, detta ska vara beslut om omedelbart omhändertagande.

De har ingenting med sig endast ett babyskydd. Inga kläder, ingen mössa, ingen overall, ingen mat eller något annat – inget förberett för att hämta ett 6 dagar gammalt barn. De virar in min nyfödda i sin babyfilt och tar ut henne utan ordentligt med kläder och utan overall i vinterkylan. Jag säger att det är dags för mat- och blöjbyte men de struntar i det. De har väldigt bråttom och de stressar. Jag är kraftigt chockad. Det var precis som att en rövarliga kom in i mitt hem och kidnappade min nyfödda dotter. Och säkert får även min dotter en chock. Jag är helt oförberedd på detta och Trollhättan stad har aldrig varken varit i kontakt med mig eller träffat mig eller mitt barn innan de beslutar sig för att åka hem till mig tränga sig in i mitt hem och kidnappa min 6 dagar gamla dotter.

De bara drar iväg med min nyfödda dotter till någon uppe på Dal där de dumpar min dotter. Jag får inte komma dit och besöka min dotter och inte ringa. Efter några veckor flyttar de min dotter till en hemlig plats och där har min dotter nu varit i över ett år. Jag vet inte sedan 1 år var min dotter befinner sig och vet inte vem som tar hand om henne. De skickar inga bilder på min dotter till mig och de nekar mig att ringa videosamtal till min dotter. Jag har inte sett ett tecken från min dotter på över ett år och de maskar hennes BVC journal. Trollhättan stad har ansökt hos skatteverket om att sekretessmarkera min dotter.

Tina och Helena transporterar min dotter först till en läkarundersökning som är utan anmärkning och sedan till Åsa Eriksson (Facebook) och Per Anders Larsson i Dals Rostock (jourhem som fick över 100 000 kr för att ta hand om Leonore i 2 månader och som skattebetalare fick stå för notan för – helt i onödan). Tina Ekerum som blev handläggare från dag 1 i ärendet, tillät mig inte att kontakta eller besöka denna jourfamilj, och men föreslog att jag skulle min dotter en halvtimma då och då i en umgänges lägenhet i Trollhättan. Detta innebar att min dotter som inte ens var en månad gammal skulle transporteras 10-15 mil för att ha ett umgänge med sin mamma i 30 minuter. Jag bedömde inte det rimligt och med omtanke om min nyfödda dotter så ville jag inte utsätta min dotter för detta, långa transporter och allt var det innebär. De är bäst för barnet att mamma reser till sitt barn, inte tvärtom.

Leonore har inte träffat sin mor eller någon annan familj /släkt sedan 2020-01-10. Tina Ekerum har endast skickat några suddiga mobilfilmer på 10 sekunder samt bilder sedan dess. Utifrån dessa bilder och filmer har jag velat ha en läkarundersökning på min dotter men Tina Ekerum nekar till det. Sedan i början på juni skickar inte Tina Ekerum några bilder/filmer överhuvudtaget längre till mig på Leonore. Tina Ekerum har meddelat att ingen annan familj / släkt ska få träffa Leonore, inte ens Leonores mormor. Trollhättan stad kräver även att jag ska betala till dem för att de har stulit min bebis – förutom attTrollhättan stad nyper barnbidraget så kräver Trollhättan stad även att jag ska betala till dem nästan 1600 kr varje månad (hur ska jag ens veta att detta kommer min dotter till nytta). Ev. hyresbidrag och underhållsbidrag går jag med miste om. Sedan drygt1 år har Trollhättan stad placerat min dotter på hemlig plats och jag vet inte var min dotter befinner sig eller vem som tar hand om henne. Jag får inte heller reda på var min dotter går på BVC så att jag kan begära ut journaler från BVC.

Jag vet alltså inte sedan över ett år var min dotter är/befinner sig och inte vem som tar hand om henne. Tips om var hon kan befinna sig till anna@stulenbebis.se. Missing People är kontaktad.

Det finns inga skäl för detta och inget lagligt stöd för detta. Det här är en skandal. Detta handlar om ett brott mot mig, men även mot mina barn. Det här handlar om ett grovt brott mot mig och min dotter av de ansvariga. De offentligt anställda som är ansvariga för detta har förfart/förfar grovt kriminellt mot mig (och mina barn). Barnarov, tjänstefel, förtal etc. Alla beslut som har skrivits är falska papper och enbart lögner. Detta är ren stöld/kidnappning av barn.

Tillbaka till min son:

Juni 2020 – Jag lämnar in en ansökan till tingsrätten om att få tillbaka vårdnaden på min son.

Augusti 2020 Det tog två månader innan en så kallad muntlig förberedelse hölls. Under den muntliga förberedelsen så satt Mattias återigen i tingsrätten med en annan kvinnlig jurist som han hyrt in. Denna kvinnliga jurist satt och pratade en massa smörja om mig, trots att hon inte ens vet vem jag är. Jag svarade att allt hon säger är lögn och förtal. Sedan sa dem att jag skulle betala de kostnader som Mattias betalt till henne. Rådmannen som också var en kvinna var väldigt partisk och utpressade till att återkalla min talan . I sista sekund under förhandlingen så sa jag att jag ändrade mig att jag inte ville återkalla min talan, men då sa rådmannen att det var för sent för mig att ändra mig. Målet avslutades därmed.

Oktober 2020 – Jag lämnar in en ny ansökan till tingsrätten om att få tillbaka vårdnaden om mitt barn. Detta mål leder inte heller någonstans.

Rådmannen som med var en kvinna sa:

 • När jag sa att jag ville ha förhör med flera uppgivna namn så sa hon men då får det bli en huvudförhandling och då måste du komma “hit”. Då svarade jag att jag kommer ingenstans förrän detta som varit är utrett. Jag vet inte om det finns någon lag som säger att en huvudförhandling inte kan hållas utan att jag kommer till domstolen, men ska ta reda på det.
 • Hon sa med att jag måste döma enligt barnets bästa. Då svarade jag att det är ingen som tidigare under de 5 åren dömt efter barnets bästa och att det är viktigt att verkligen döma efter barnets bästa på riktigt och inte bara säga det. Mitt barn har farit illa av detta barnarov han varit utsatt för i snart 5 år och hans hälsa och utveckling har tagit skada av det, men alla bara ljuger att de sätter barnets bästa först ändå.
 • Den juristen som Mattias hyrt satt bara och tjatade om att jag skulle betala Mattias kostnader som han haft för att hyra henne. Då svarade jag att var och en normalt står för sina rättegångskostnader i en vårdnadstvist och att då jag inte ens har någon umgängesrätt med mitt barn så har jag skäl att väcka denna tvist.

Dessutom är Sveriges rättsväsende en katastrof – eller är det kanske bara mot mig? Domstolar är oansvariga och följer uppenbart inte lagen.

Förstår verkligen inte hur människor kan vara så här dumma. Det är min son och han är stulen från mig vilket lett till att jag har träffat honom mindre än 10 timmar sedan han föddes.

Jag tycker oerhört synd om William. Den stackars lilla pojken som berövats sin mamma. Det är bara en lögn att Williams bästa har sätts först av de som varit involverade i detta. Jag ser på William att hans hälsa och utveckling har tagit skada av detta, men när jag påpekar det för Mattias så vill han dölja det och stänger han av kameran så jag inte kan se videobild på mitt barn,. Har med köpt en telefonklocka till mitt barn, men Mattias vägrar ge honom den så han säger att jag inte får ringa till min son utan att han är närvarande etc.

Även om det kan tyckas som en fight mellan mig och min sons pappa så är det inte det, för det är fortfarande myndigheters tjänstefel som är orsaken till att det kunna bli så här. Domstolen skulle aldrig gett min sons pappa ensam vårdnad – för det var inte bäst för barnet… Domstolen gjorde fel som gav min sons pappa ensam vårdnad. Ett LVU skulle aldrig ha förekommit – för det var inte bäst för barnet… Det är ursprungligen myndigheters uppsåt och tjänstefel som orsaken till att det blivit så här – annars skulle säkert jag, Mattias och William vara en lycklig familj idag om inte myndigheter hade ställt till det så här.

Tycker du att Trollhättan stad ska lämna tillbaka Leonore? © Kama

Vilka är ansvariga för detta?

De som är ansvariga för detta är kvinnor som är anställda i den offentliga sektorn. Det räcker inte att vara kapabel att ljuga för att kunna göra så här mot någon, man måste vara mycket mer än så…

Initialt ansvariga för kidnappningen/stödlen av Leonore:

Camilla Kozelka och Tina Ekerum, socialsekreterare i Trollhättan är huvudansvariga för stölden/kidnappnignen av Leonore. De har kommit med alla lögner och lurat andra att agera utefter deras lögner.

Initialt ansvarig för stölden/kidnappningen av William:

Jeanette Hammargren

Linda Schöön

Jannike Sjölander

Per Eskilsson, rådman förvaltningsrätten

Tips om var Leonore befinner sig eller frågor? Kontakta anna@stulenbebis.se.

Socialassistent Helena Skymberg 2020-01-10 stjälandes min dotter Leonore.

Vilka är ansvariga för detta?

Tina Ekerum, socialsekreterare, ansvarig handläggare:

Socialassistent Tina Ekerum 2020-01-10, stjälandes min nyfödda dotter Leonore. Ansvarig handläggare. Hon trängde den 10 januari in i min bostad och förde bort Leonore blott 6 dagar gammal från sin mor, från sin amning, från sin familj och från sitt hem.

Tina Ekerum har varit handläggare i ärendet från dag 1 och är ansvarig för det lögnaktiga ‘beslutsunderlaget’ som inte innehåller något annat än lögner och annat irrelevant struntprat som inte har något med saken eller mig att göra. Det är Tina Ekerum som är ansvarig för det hon skriver i beslutsunderlaget och är ansvarig för att det är sakligt, opartiskt och baseras på fakta (socialnämnden och ingen annan heller kontrollerar beslutsunderlagets sanningshalt). Har påpekat till henne att hennes ‘beslutsunderlag’ innehåller enbart lögner men detta struntar hon i. Har brutit mot alla lagar hon kan bryta mot i sin handläggning.

Hon har sagt till sjukvården att låsa mitt barns sjukhusjournal. Hon är ansvarig för att Leonore gått miste om den viktiga amningen och närheten och tryggheten hos sin mamma. Det är hennes förslag att Leonore ska vara gömd och hon har ansökt till Skatteverket om sekretessmarkering (vilket är helt absurt), troligtvis för att Leonore finns hos hennes kompis/släkting eller någon annan som hon har en personlig relation till. Hon har med förnekat Leonore rätten att få träffa sina nära anhöriga släktingar. Hon är ansvarig för att Leonore bara dagar gammal, har kastats ut till främmande personer, bland annat en familj med andra omhändertagna barn och stor hundkennel (Leonore har inte fått den omvårdnad där som hon skulle behöva och jag har varit oerhört orolig för Leonore och inte fått besöka henne en enda gång i detta hem och det har inte gått att ringa dit och sms har de inte svarat på.) Fruktansvärt hänsynslöst förfarande.

Vad är det som driver Tina Ekerum och de andra till detta? Avundsjuka, men även ekonomiska motiv.

Socialassistent Camilla Kozelka (Tinas överordn.). Länk till facebook: http://tiny.cc/z4oqsz

Nina Ljungqvist:

Ytterst ansvarig politiker och ordförande i socialnämnden i Trollhättan stad. Denna kvinna har skrivit under ett beslut att Leonore ska vara gömd – utan att det finns något lagstöd för det.

Maria Jolfors Detert:

Helena Skymberg:

Marie Jönsson, förvaltningsrätt

Inte ens bandidos skulle sänka sig så lågt att de stjäl ett nyfött barn. I de lugnaste vatten simmar de största fiskarna stämmer väldigt väl in här.

Man brukar generellt säga att män misshandlar kvinnor och barn, men i det här fallet så är det andra kvinnor som misshandlar mig och mina barn. Det är uteslutande kvinnor som är gärningsmän (gärningskvinnor) här. Det här kvinnorna behandlar mig som kallblodiga psykopater. De borde avskedas från sina tjänster på grund av sitt maktmissbruk gentemot mig och det brott/tjänstefel som de begår mot mig.

Grundprincipen i en demokrati är att den offentliga makten utgår från folket och det är också vad som står i grundlagen §1: “Allt offentlig makt utgår från folket”. Motsatsen till detta är diktatur.

I en demokrati är det inte de som är anställda av staten som ska vara diktatorer eller tyranner, ty de är bara anställda att vara tjänare åt sin arbetsgivare svenska folket samt följa lagarna som finns i Sverige, som det uttrycks i grundlagen “den offentliga makten utövas UNDER lagarna.”

Källa; Myndighetsregistret

En myndighet har i stort sett inte någon annan uppgift än att se till att LAGAR följs. De har ingen rätt att stjäla barn, ljuga och förtala – allt sådant är tjänstefel och brottsligt. UTAN LAGAR SÅ SKULLE DET INTE FINNAS NÅGRA MYNDIGHETER.

Det är svenska folket som arbetsgivare till dessa som stjäl mina barn. Därför angår detta alla i Sverige.

Det som jag blivit utsatt för under de här senaste 5 åren kan jämföras med att sitta i koncentrationsläger i 5 år. Det är inte bara ett frihetsberövande utan även en otrolig både psykisk/fysisk tortyr som jag varit med om under de här 5 åren. Sverige behandlar inte mig bättre än Nazi-Tyskland behandlade sina offer. För mig ger detta nästan samma trauma som ett krigstrauma.

Ungefär på samma sätt som Hitler behandlade judarna som människor behandlar socialassistenterna mig – det är ingen skillnad (kan man inte vara mamma så är det väldigt allvarligt för det är en mänsklig egenskap och då räknas man nästan inte som människa). I Sverige finns 4 miljoner kvinnor som är/har varit mamma utan socialtjänstens inblandning, vad skiljer mig från alla dem så mycket på ett sådant sätt när det gäller att vara mamma? Att bli utdömd som mamma är en slags avhumanisering.

#granskaoffentligamakten

Mina anmälningar till olika myndigheter och vad som hänt med dem

1- Det första jag gjorde var att anmäla kidnappning av barn till Polisen. Det gjorde jag i samband med kidnappningen. Den bara lades ned utan utredning och utan motivering. Därefter gjorde jag ett tiotal anmälningar till polis, men alla lades ned utan motivering. En enda gång fick jag som motivering: går inte att utreda.

2. Eftersom inte polis tog upp det så begärde jag överprövning hos åklagare. Jag mailade denna komplettering på min anmälan 28 januari 2020:

Denna anmälan lägger åklagare ned utan att göra något. När denna åklagaren fick till sig denna anmälan så gick hon först på semester i en vecka och sedan la hon ner anmälan utan att göra något. Jag anser att detta är ett tjänstefel att lägga ned denna anmälan.

Så när polis/åklagare lagt ned detta, så ser jag ingen annat än att stämma Trollhättan stad. då polis/åklagare ignorerar detta. Här är min stämningsansökan på Trollhättan stad 2020-01-29:

Och vad gör tingsrätten åt detta? Ja låter stämningen “ligga” i 1 år för att sätta upp en muntlig förhandling 1 år senare. Är det vettigt med tanke på att det handlar om ett grovt pågående brott/kidnappat nyfött barn? Jag skriver till domstolen att jag vill ha en skriftlig handläggning då jag inte, av förståeliga skäl, vill komma, detta nekar tingsrätten till. Jag får inte heller företrädas av ett ombud, utan måste komma “dit” (inte sakligt alls). Så därför ställdes förhandlingen in. Jag kräver att detta ska utredas sakligt på distans utan att jag måste komma “dit” då myndigheter bevisligen utsätter mig för grova brott och är brottsliga, tom polis/åklagare.

Jag anmäler även till JO och IVO men både JO och IVO lägger ned min anmälan utan att utreda.

“Detta grova brott sker med allas medvetande.”

Här är kopia på min anmälan till JO:

Här är kopia på min anmälningar till IVO:

JO anmälningar:

Både IVO och JO har bara lagt ned utan att utreda. Uppgörelsen myndigheter emellan är att ingen ska utreda då sanningen inte ska få komma fram.

Varför gäller inte lagen även för dessa personer? Det finns bara en person som står över lagen i Sverige och det är kungen. Kungen skulle kunna göra något sådant här utan att få straff, men han skulle aldrig göra något sådant här. Han kanske inte är världens smartaste, men han är ingen ond person, och det är det som räknas. Endast “onda, brutala, hjärtlösa, vidriga laglösa bödlar” kan göra något sådant här.

Barnkidnappning räknas som människorov enligt brottsbalken och är det allvarligaste brottet som finns på brottsskalan alt. olaga frihetsberövande. Om rättvisa skulle skipas skulle alla dessa dömas för fängelse på livstid. Så allvarligt är det vad de gör/har gjort. När ska rättvisa skipas? Lagen gäller som sagt för ALLA i Sverige, även jurister, domare, socialassistenter…

Det är ett stort problem att socialassistenter satt i system att ljuga som borstbindare i syfte att omhänderta barn, Denna barnkidnappningsverksamhet drivs av bland annat ekonomiska intressen. Den t.e.x. de som har mitt barn får 30-40 000 kr i månaden för det. Detta är inget annat än människohandel – och svenska folket finansierar denna människohandel. Detta är ett otroligt missförhållande.

Jag förstår det inte finns resurser att utreda alla brott men detta är ett allvarligt brott mot liv och hälsa och det ska prioriteras före materiella brott.

Att alla är lika inför lagen innebär att det är handlingen / gärningen i sig som ska dömas och inte personen. Ett brott är ett brott oavsett vem som begår det. Det spelar ingen roll om det är statsminister Stefan Löfven som begått handlingen/gärningen. Ingen står över lagen oavsett hur mycket pengar man har eller vilken myndighetspost man har etc.

Den offentliga makten utövas UNDER lagarna”. (Grundlagen, Regeringsformen, 1:1). Det innebär att lagen ska följas av myndighetspersoner i sitt arbete. I detta fall har myndighetspersoner missbrukat lagen till att stjäla ett nyfött barn (de har ställt sig ÖVER lagen) – varför det är tjänstefel.

“This is one of the most disgraceful abuses of power we have ever witnessed.”

De som har gjort detta mot mig har gjort det med UPPSÅT för att de är avundsjuka.

Jag och min sons pappa har varit ett par sedan 2004. Han var min första riktiga pojkvän och mitt första seriösa förhållande. Jag är en väldigt seriös tjej som inte strular och hade inte haft något förhållande innan jag träffade Mattias. Det var viktigt för mig att ha en och det sa jag till Mattias klart och tydligt. Mattias lovade dock mig att jag är den han vill ha och att vi inte behöver gifta oss och att vi kan vara gifta inoffentligt. Hans mail till mig 2006:

Kollar läget med Bert Karlsson som är en riktig samhällskritiker:

I Sverige finns det ca 4 miljoner kvinnor som är eller har varit mammor utan socialtjänstens inblandning. Det är högst osannolikt att jag skulle vara sämre mamma än alla dessa 4 miljoner kvinnor (sanningen är ju att jag är den bästa). Alla ska ju vara lika inför lagen som sagt… Kan man ta mina barn så kan man ta vilken mammas barn som helst barn i Sverige – detta har inget med mig att göra och vem som helst kunde bli utsatt för detta. Jag är utsatt för ett brott av offentligt anställda… och det finns ett motiv bakom detta brottet. Går man till botten med detta kommer man inse att ALLT är lögner (men det är väldigt svårt att gå till botten med det eftersom man (man = de skyldiga +de som skyddar de skyldiga) gör allt för att inte sanningen ska komma fram). Det är som en grävande journalist uttryckte det “hårresande”.

Detta är verkligen något för JO:

Källa: Riksdagen.se
JO har en del jobb att göra.

Det är 4 myndigheter som är skyldiga till detta/har gjort fel:

 1. Socialtjänsten – boven i dramat.
 2. Polisen som bara lagt ned min anmälan om brott utan att utreda – trots att polisen förstår att detta handlar om ett brott. Det är deras skyldighet att utreda brott, och de kan inte bara smita undan och vägra utreda vare sig de vill eller inte. De kan inte välja att säga detta utreder vi inte, för att de inte vill eller för skydda de skyldiga.
 3. Åklagarmyndigheten som bara lagt ned min anmälan om brott utan att utreda – trots att man förstår att detta handlar om ett brott (jag vill att detta ska ses som ett rent människorov för det är vad det är om man inte tror mig så kan man väl iaf utreda saken). Om polis/åklagare hade tagit min anmälan på allvar och utrett så som det borde göras så hade jag haft tillbaka min dotter för länge sedan.
 4. Domstolar som är jag vet inte vad, helt upp och ner. Domstolarna har inte följt lagen, varit lögnaktiga och farit med osanningar. Domstolarna är inte bättre än socialtjänsten… Domstolarna är en katastrof. Det är helt otroligt men domstolen har med gjort sig skyldig till brott då domstolen avsiktligt brutit mot lagen. Om domstolen hade följt lagen så hade jag haft tillbaka min dotter inom 2 veckor efter att socialtjänsten stal henne.

Socialtjänsten är de primära brottslingarna, men polis/åklagare/domstolar är sekundära brottslingar genom att vägra att utreda och aktivt skydda de andra. Polisen har med bistått socialtjänsten att begå ett grovt brott när de kidnappade min nyfödda dotter, när de bröt sig in i bostaden för att kidnappa min nyfödda dotter (de kan jag delvis försvara eftersom de har blivit lurade av socialtjänsten genom att socialtjänsten har skickat massa lögner om mig till dem, men de kunde däremot ha utrett min anmälan om kidnappning som jag gjorde i samband med kidnappningen).

Till Polismyndigheten:

Jag har gjort ungefär 100 anmälningar om mina stulna bebisar. Alla har lagts ned. I en enda anmälan fick jag som var “det går inte att utreda”. Det går visst att utreda. Allt går att utreda. I synnerhet stölden av två nyfödda barn. Det handlar snarare om man vill utreda eller inte.

Jag anser, eller inte bara anser, utan det är tjänstefel att lägga ned mina anmälningar. Jag kan kräva skadestånd av staten för den personskada som jag och mina barn åsamkats pga att polisen lagt ned mina anmälningar. Vad är viktigare att utreda ett nyfött barn som är stulet/kidnappat från sin mor?

Till åklagarmyndigheten:

Ungefär 50 av mina anmälningar som polis har lagt ned har jag begärt överprövning av åklagare i. Åklagare har lagt ned alla dessa anmälningar.

Detta är enligt mig, inte bara enligt mig, utan är ett brott mot åtalsplikten.

Det en riktig åklagare skulle gjort från början är att väcka åtal mot dessa försåtliga lögnare till socialassistenter som ställt till med detta och ge mig en advokat och ha en rättegång/utredning kring detta.

Till rättsväsendet/domstolsverket:

Eftersom varken polis/åklagare gör sitt jobb så får jag göra deras jobb genom att utreda och stämma förövarna själva.

Man jag kommer inte så långt här. För vad gör tingsrätten/hovrätten och HD? Lägger ner mina stämningsansökningar. Först ber de om 100 kompletteringar in i absurdum för att dra ut på tiden så mycket som möjligt. Sedan lägger de ned min stämning med motivation att min stämningsansökan inte var komplett fast den var komplett och mer därtill. De ger heller ingen saklig motivering varför den inte är komplett, bara att den inte är komplett. Så jag lägger stora pengar och arbete på att stämma dessa förövare och så läggs bara min stämning ner utan att jag får en saklig motivering varför den inte är komplett.

Förklaring till detta

Avundsjuka. Även poliser, åklagare och domare är avundsjuka på mig. Avundsjuka leder som sagt till ett begär att skada den som är avundsjuk på. Sedan är det med att de skyddar förövarna. De vet att det är livstids fängelse på ett sådant här barnarov och därför vill de sopa detta under mattan och inte låta förövarnas alla lögner avslöjas. Men jag struntar fullständigt i om förövarna får det straff de borde få, det är inte mitt problem, det är rättvisans problem (det är väl bättre att lägga alla pengar som de skulle kosta att hålla förövarna med livstids fängelse på ett skadestånd istället?). Däremot vill jag ha tillbaka mitt barn och jag vill ha ett skadestånd för det brott och maktmissbruk jag och mina barn har utsätts för och det skada vi har åsamkats. Dessutom vill jag att sanningen ska komma fram. Samt att dem som gjort detta ska hängas ut och få skämmas över sig själva.

Det här rör sig verkligen om korruption om något…

Det finns uppenbarligen några grundläggande lagregler som ovanstående åsidosätter i sin tjänsteutövning:

 • Den offentliga makten utövas under lagarna (Grundlagen 1:1)
 • Alla är lika inför lagen (Grundlagen 1:9)
 • Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet (Grundlagen 1:9).

I 15 års tid har jag varit utsatt för ENERGITJUVAR – de som avsiktligt skadat min karriär/ nekat mig jobb och de som stulit mina barn är de främsta ENERGITJUVARNA.

“Alla som är ansvariga för detta borde avsättas från sina tjänster och få ett motsvarande straff.”

Hitta Leonore

Sedan 6 månader gömmer Trollhättan stad min dotter Leonore för mig. Det finns inget lagstöd för detta övh.

Jag vet alltså inte sedan 6 månader var min dotter befinner sig och vilka människor som tar hand om henne.

De som gömmer Leonore bryter mot lagen och därför vädjar jag till allmänheten att hjälpa mig att hitta Leonore. Hittelön utlovas till den som kan ge info om var Leonore befinner sig!

STULEN FRÅN SIN MOR

Leonore, här 1 månad gammal, är stulen från sin mor.

Uppdateringar / Blogg

“Detta är energitjuveri i högsta grad. Sedan 2007 har jag varit utsatt för energitjuveri i högsta grad. Sedan 2007 detta med jobb och sedan 2016 detta med mina barn. Så trött på alla dessa energitjuvar som är sjukligt fixerade (till följd av sin avundsjuka) på skada/förstöra för mig. Många människor förstår inte detta med avundsjuka för de har aldrig varit utsatt för det – men avundsjuka är mycket värre än man kan tro. “

Sedan början av 2007 när jag var klar med mina studier så har jag nekats ett jobb pga avundsjuka – detta har lett till att jag har sökt jobb istället för att få jobba = energitjuveri. När jag fick barn så stal man mina barn på grund av avundsjuka – detta har lett till att …

Kommentarer

Stoppa socialtjänstens maktmissbruk

“Att slita en nyfödd bebis ur famnen på en nyförlöst mor. Då är man satan själv.”

“Man får inte göra så.mot djur..men mot människor..”

“Detta är en skam för Sverige.”

“Granskningar av soc sekreterare måste börja ske. Maktmissbruk samt onödigt splitter av famijler etc måste upphöra.”

“Dom förstör livet för normala människor.”

“Finns ingen som helst rättssäkerhet i deras agerande!”

“Fy så vidrigt att göra så mot bebisen.”

“OMG helt fel agerande. stackars mamma och bäbis”

“Mitt hjärta går sönder. Jag kan inte se någon mänsklighet. Hur lever dom med sig själva??”

“Men inte klokt stackars mamma och bäbis hur kan de göra såhär fruktansvärt fel “

“det är så omänskligt att ta ett nyfött barn”

“Hoppas innerligt att bebisen får komma tillbaka till sin mamma snarast. Vidrigt.”

“Soc personal är iskall, beräknande, manipulativ och lögnaktig. Jag har alltid tidigare trott att soc fanns för att hjälpa familjer. Att de som fick sina barn omhändertagna måste ha felat som förälder, att soc visste vad dom gjorde och de som de sa var sant. Men va fel jag hade!! Det är tvärtom! Det är soc som ljuger!! Inte föräldrarna!”

“Finner detta beteende svinigt och omänskligt. Så här beter väl inga normala människor sig. Fruktansvärt förfarande. “

“Soc jobbar utan substans, utan fakta och utan sanning.”

“Socialtjänsten är till för att hjälpa, men stälper oftast istället.”

“Det finns i princip inga vettiga människor som arbetar på socialtjänsten.”