DETTA HANDLAR ETT OM ETT MYCKET GROVT BROTT BEGÅNGET AV MYNDIGHETER MOT MIG OCH MINA BARN (SVERIGES GROVASTE) – BROTTSMOTIV: AVUNDSJUKA

Sveriges domstolar har stulit mina nyfödda barn genom att använda förtal (lögner) – polis/åklagare vägrar att göra en utredning och har inte gjort den minsta utredning trots mina anmälningar konstant under snart 7 års tid. Detta handlar om ett otroligt missförhållande i den offentliga sektorn/det svenska rättsväsendet.

Länk till min youtube kanal Stulen bebis: https://youtu.be/GRLIMj33P28

Jag har blivit bestulen på mina nyfödda barn min nyfödda son 30 september 2016 4 dagar gammal 10 januari 2020 och min nyfödda dotter 6 dagar gammal av Sveriges domstolar pga av att de är avundsjuka på mig för att jag är så vacker.

Jag har försökt att få tillbaka mina barn genom rättsliga processer men får ingen rättvisa av domstolar / åklagarmyndighet / polis på grund av att dessa anställda på dessa myndigheter är avundsjuka på mig. Alla är tydligen avundsjuka på mig.

Jag kan inte hjälpa att de är avundsjuka på mig och deras avundsjuka har inget med mig att göra – det är deras problem. Det är en extrem avundsjuka när de stjäl barn för att de är avundsjuka. Jag har varit utsatt för avundsjuka länge, sedan tonåren, och jag vet verkligen vad avundsjuka är. Jag har även varit utsatt för avundsjuka när jag sökt jobb vilket lett till att jag nekats jobb.

Total Website Visits: 310116

Även om alla är avundsjuka på mig så står lagen över alla dem. Man får vara hur avundsjuk som helst på mig men även om man är avundsjuk på mig så har man inte rätt att stjäla mina barn och att bryta mot lagen då Sverige är ett rättssamhälle med lagar som ska följas av alla (förutom kungen). Det är ingen annan i Sverige som har rätt att bryta mot lagen än kungen. I detta fall har människor har tagit sig friheten att bryta mot lagar för att de är avundsjuka på mig. Precis som är det är min skyldighet att följa lagen är det också min rättighet att skyddas av lagen, och här har det brustit. De vars jobb/uppgift är att se till att lagar följs (det är deras skyldighet inom ramen för sin offentliga anställning), men de fullkomligt struntat i lagen, även de ansvariga på domstolarna.

Enkelt uttryckt kan man säga att alla som är ansvariga för kidnappningen av mina barn är lagförbrytare, och mycket värre än så, för mig är de inte något annat än grovt kriminella, att stjäla nyfödda barn från sin mor är det grövsta brottet man kan begå… I de lugnaste vatten simmar de största fiskarna som sagt..

Gärningsmän: Anställda på Sveriges domstolar/socialtjänst samt anställda på brotsbekämpande myndigheter (polis/åklgarmyndigheten) som I SNART 8 ÅRS TID VÄGRAR UTREDA BROTTET FÖR ATT SKYDDA GÄRNINGSMÄNNEN. Min rättssäkerhet är helt obefintlig, men inte bara min utan även mina barns. De borde alla avsättas på grund av grovt tjäntefel, missbrukande av offentlig anställning, korruption mm. Och jag och mina barn borde få ett mycket stort skadestånd av svenska staten för detta. Dem som gör detta mot mig och mina barn har ingen rätt att göra detta. Dem här människorna som gör detta mot mig och mina barn har ingen moral. Sverige är ett land i moraliskt förfall.

Jag har lagen på min sida och ännu mer när sanningen kommer fram, och jag kräver bara att sanningen ska komma fram så att lagen kan följas och rättvisa skipas.

Tycker du att Trollhättan stad ska lämna tillbaka Leonore? © Kama

De anvariga på Sveriges domstolar samt i socialtjänsten måste ställas tills svars för detta. De är skyldiga till ett grovt brott mot mig och mina barn och ett grovt brott mot mina och mina barns mänskliga rättigheter. Att de är många spelar ingen roll . De är grova brottslingar som gömmer sig bakom sin offentliga anställning på socialtjänsten/Sveriges domstolar – deras brottsmotiv är avundsjuka (alltså de har gjort detta mot mig och mina barn för att de är avundsjuka på mig – vilket är helt otroligt extremt!!!). Och allt de har till sitt försvar är att skriva förtal (lögner) om mig – trots att de aldrig ens har träffat mig.

Så vilka är de ansvariga? Det är dem som satt sina namnteckningar på aktuella beslut. De har gjort sig skyldiga till bla människorov eftersom det inte finns något som helst lagstöd för att ta mina barn från mig – enbart förtal (lögner). De vet mycket väl att de inte finns något lagstöd för att ta mina barn och de har avsiktligt ljugit och använt sig av förtal (lögner). Man kan ta vem som helst barn i Sverige om man (domstolen) använder sig av förtal (lögner) – svårare än så är det inte – det handlar enbart om att utreda förtalen (lögnerna) – men ingen vill utreda förtalen (lögnerna) och därmed avslöja förövarna.

Ingen ifrågasätter en myndighet och det är därför det är högst allvarligt när en myndighet, och till och med en domstol, gör så här och agerar med förtal (lögner) mot någon enskild.

Delta i denna namninsamling för att kräva en opartisk saklig utredning av stölden av mina nyfödda barn här: 

https://www.skrivunder.com/polisutredning#form

DETTA HANDLAR TILL 100% OM ETT BROTT MOT MIG OCH MINA BARN… DÄR GÄRNINGSMÄNNEN ÄR PERSONER (BROTTSLI NGAR) SOM MISSBRUKAR SIN OFFENTLIGA ANSTÄLLNING I TILL ATT GENOMFÖRA BROTTET MOT MIG OCH MINA BARN. SVERIGES STYRS UPPENBARLIGEN AV BROTTSLINGAR. HELA RÄTTSVÄSENDET I SVERIGE ÄR BROTTSLIGT, FRAMFÖRATLLT  SVERIGES DOMSTOLAR. BROTTSBEKÄMPANDE VERKSAMHET ÄR HELT KORRUPT SOM VÄGRAR GÖRA EN UTREDNING AV STÖLDEN AV MINA NYFÖDDA BARN. SVRIGES STYRS UPPENARLIGEN AV AVUNDSJUKA, INTE AV LAGAR. 

Nytt:  Efter att ha skrivit här på denna blogg i fyra år ävergår jag nu till att komplettera med min youtube-kanal. Här är länk till min kanal: https://youtu.be/cj-y0XQneuk På denna berättar jag om stölden av mina nyfödda barn och allt relaterat mellan 2016-nu. Jag berättar även om det jag blivit utsatt för när jag sökt jobb sedan 2007.

Sverige är en demokrati, vilket innebär som det uttrycks i grundlagen Regeringsformen 1:1: all offentlig makt utgår från folket och den offentliga makten utgår från lagarna. Ingen i Sverige står över lagen, (förutom kungen). Jag har lagen på min sida, men mina gärningsman har den offentliga makten men inte lagen på sin sida, men de är helt fel ute för den offentliga makten är i praktiken inget annat än lagen. Den offentliga makten = lagen och därför vinner jag. 

 Enligt svenska rättsprinciper så är det den som påstår någonting som ska lägga fram bevis för sitt påstående. Kan en utredning göras av alla förtal som använts för att stjäla mina nyfödda barn? Vilka förtal är det som ska utredas? De som står under “skäl för avgörande” i kammarrättens domar KR i Sthlm 2017-02-15, 7594-16 samt KR Gbg 2020-04-21, 1398-20. Allt i dem är förtal utan några som helst bevis Jag har rätt att kräva att alla lägger fram bevis för sina påståenden eftersom alla påstående är klandervärda och utgör förtal (enlgt lagen så ska alla som påstår något klandervärt om någon annan kunna visa att påståendet är sant eller i princip sant ananrs är det ett förtal). 

Sammanfattning:

Jag har alltid varit ytterst skötsam och perfekt på alla sätt och vis. Under gymnasietiden var jag utbytesstudent i Frankrike och tog en fransk studentexamen liksom en svensk studentexamen. Direkt efter gymnasiet började jag läsa på Chalmers till civilingenjör samt på Handelshögskolan till ekonom. 2007 tog jag civilingenjörsexamen från Industriell ekonomi på Chalmers och samt civilekonomexamen / ekonomie magisterexamen på Handelshögskolan i Göteborg. Jag började söka jobb under hösten 2005 i samband med att jag skrev mitt examensarbete. P.g.a. avundsjuka fick jag tyvärr inget jobb. Då det gick väldigt lång tid utan att arbetssökandet leddes till ett jobb fortsatte jag att studera medan jag sökte jobb. Jag läste bland annat till sjuksköterska på Karolinska samt till socionom på Socialhögskolan i Stockholm. Det visade sig vara näst intill omöjligt för mig att få ett jobb trots mina fina utbildningar, och jag gick utan jobb år efter år. De enda jobb jag fick var några spridda timanställningar som exempelvis bistrobiträde på Friends Arena samt mässvärdinna på Svensk mässbemanning. Idag har jag totalt 812 högskolepoäng.

Jag träffade min respektive Mattias 2004 och vi hade ett seriöst förhållande sedan 2005. Han med civilingenjör och tog examen på Chalmers samtidigt. Han fick jobb i Stockholm 2008 och vi flyttade då till Stockholm. Vi väntade avsiktligt med att bilda familj då vi ville att jag skulle komma in i arbetslivet innan vi bildade familj. Tyvärr fick jag inget jobb när jag tog examen 2007 och inte heller något jobb under de följande åren. När jag var 35 tyckte jag att jag inte kunde vänta längre med att skaffa barn, trots att jag då fortfarande inte fått något jobb eller kommit in i arbetslivet, trots extremt aktivt arbetssökande i 9 års tid. Jag var 36 år när jag fick mitt första barn.

Jag och min sambo bodde då i Solna där vi hade bott tillsammans i över 6 år. Vi hade förberett allt för barnet hemma. 

24 September 2016 går mitt vatten och därför åker vi till Danderyds sjukhus för en kontroll om det är dags för förlossning. Jag och min respektive Mattias samt min mor åker till Danderyds sjukjus där vi stannar i drygt två timmar. Då värkarna inte är tillräckligt täta är tolkningen är att det inte är dags för förlossning riktigt än och vi åker tillbaka hem. 48 timmar senare då värkarna är betydligt tätare återvänder vi till förlossningen på Nyköpings lasarett. Förlossningen går väldigt fort när vi kommer in, sugklocka används och mitt nyfödda barn William är tagen av att förlossningen går så fort, men han återhämtar sig fort och har APGAR 9 vid 20 minuter. En läkare upptäcker att mitt nyfödda barn har en liten punktering på lungan och han behöver därför vårdas på Neonatalavdelning. Han transporteras till Eskilstuna sjukhus till Neonatalavdelningen. Jag, Mattias och min släkting  bestämmer oss för att åka hem till Solna då vi alla behövde det av olika anledningar. Vi visste att William vårdades på Neonatalavdelning och togs väl om hand på sjukhuset. Väl hemma i Solna känner jag mig väldigt febrig och trött efter förlossningen och vi bestämde att Mattias skulle åka till Eskilstuna och att jag skulle få vila efter förlossningen. William vårdas på Eskilstuna sjukhus på Neontal i 3 dagar 27-29 September och transporteras därefter till Neonatalavdelningen på Danderyds sjukhus och flyttas den 30/9 till hemvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus. Mattias sa att jag kunde komma dit och jag åkte dit på Fredag eftermiddag 30/9.  

När jag, Mattias och min släkning har det väldigt trevligt på Fredagskvällen 30/9 rycks dörren upp och in kommer två socialassistenter och säger att det finns ett beslut om omedelbart omhändertagande på William samt att jag inte får komma i närheten av mitt nyfödda barn. 

Jag lämnar sjukhuset vilket även min mor gör, Mattias stannar kvar på sjukhuset med William. Jag får reda på att de ska lämna in ärendet till förvaltningsrätten på Måndagen och jag kan överklaga dit samt att jag ska få en advokat. Socialtjänsten transporterar efter helgen min nyfödda son till en främmande kvinna från Etiopien i Hässelby dit även Mattias får följa med. Jag är inte välkommen dit. Där stannar William och Mattias i tre månader. Jag är inte välkommen dit. Socialtjänsten fattar ett beslut om total umgängesbegränsning. 

Jag har bara att överklaga till förvaltningsrätten. Jag gör även en anmälan till polisen om kidnappning/stöld av barn. LVU provas av förvaltningsrätten och kammarrätten, och prövningstillstånd tas inte upp av HFD i April 2017. 

Socialtjänsten säger till Mattias att om han får vårdnad så släpper de på LVU. Jag går därför med på att Mattias ska få ensam vårdnad i ett mål i tingsrätten. Eftersom inte jag och Mattias är gifta så hade jag ensam vårdnad. 

Det är historien med William. Jag har inte träffat min son William mer än en timme på sjukhuset i Nyköping och sedan två timmar på hemvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus, totalt tre timmar och idag är min son 7 ½ år. Jag har ingen som helst aning om hur han ser ut, hur han har det eller något. 

Mitt och Mattias 12 år långa förhållande tog slut på grund av detta. Eftersom jag inte fick träffa mitt barn så kunde jag inte heller träffa Mattias. Mattias skäms över att vara med mig på grund av att mitt anseende har skadats så mycket av detta.Jag och Mattias förhållande tog därför slut kort efter vårt barns födelse. 

Jag flyttade tillbaka till Göteborg/Trollhättan hösten 2016. Jag fick mitt första riktiga jobb i April 2017 i Göteborg, även om det bara var en lön på 20 000 kr /månad så var det ett fast tillsvidare jobb. 

I April 2019 blev jag gravid igen. Graviditeten var lika perfekt som min första graviditet. När jag var hemma hos min mor 4 Januari 2020 så fick jag en störtförlossning hemma. Förlossningen gick väldigt snabbt. Trots att min mor ringde ambulans hann ambulansen inte komma innan min dotter var född. När ambulansen kom undersökte de mig och min dotter och vi båda mådde bra. Vi följde med ambulansen in till förlossningen. Där undersöktes vi av barnmorskor och läkare innan vi ca 8 timmar senare åkte hem. PKU provet kunde tyvärr inte tas vid det tillfället eftersom barnet måste vara minst 48 timmar. 

Allt gick bra hemma med min bebis. Jag var lite trött efter förlossningen och bestämde mig för att vänta med PKU provet någon vecka. 

På Fredagskvällen den 10 Januari 2020 när och jag min mor sitter och ser på TV och min dotter Leonore sover gott hör vi hur någon öppnar dörren. In kommer tre poliser och två socialassistenter. De säger att ett beslut om omedelbart omhändertagande har fattat av socialtjänsten i Trollhättan stad och att de ska hämta min dotter. Jag och min mor blir chockade (trots att vi varit med om detta en gång tidigare!). De säger att antingen ska de köra mig och min dotter till ett utredningshem i Borås eller så tar de med sig min dotter – detta är utpressning och jag går inte på detta, jag vet att de inte har något gott uppsåt. En av poliserna hotar med våld mot mig och min mor om vi gör motstånd. 

De sliter upp min dotter ur sin säng som ligger gott och sover och tar ut henne i vinterkylan utan knappt några kläder. Från att de kommer in genom dörren tills dess att de lämnat går det max 10 minuter. Sedan dess har jag inte träffat min dotter.

Det framkommer att de två socialassistenterna tagit min dotter till en läkarundersökning några timmar senare. Därefter lämna min dotter hos en främmande kvinna i Mellerud. Där får hon stanna i några veckor. Jag är inte välkommen dit. 

Jag får reda på av socialtjänsten att de ska lämna in ärendet till förvaltningsrätten och att jag kan överklaga det omedelbara omhändertagandet dit. Jag överklagar till förvaltningsrätten, och sedan kammarrätten och därefter till HFD som inte tar upp min överklagan i Juni 2020. 

Socialtjänsten i Trollhättan stad flyttar efter ca 3 månader min dotter till en “hemlig familj” på “hemlig ort”. Förvaltningsrätten bifaller hemlig vistelseort och total umgängesbegränsning.  

Jag har sedan min dotter stals/kidnappades gjort åtskilliga anmälningar om stöld och kidnappning till polis, men polis/åklagare har inte gjort någon som helst utredning. 

Allt som skrivs i socialtjänst samt förvaltningsrätts/kammarrätts domar är lögner och utgör även grovt förtal mot mig. Båda mina nyfödda barn är stulna med lögner. Dessutom är domarna totalt absurda, partiska och osakliga. De är inte heller under några omständigheter enligt LVU-lag. 

Motivet till att jag utsätts för detta är samma motiv som att jag inte fått jobb: avundsjuka. Jag tycker inte det är rätt att mina barn ska få lida för att man är avundsjuk på mig. 

Jobbet jag fick 2017 upphörde i 2020 efter att min arbetsgivare skämdes för att ha mig anställd på grund av detta. Jag kan inte få något nytt jobb förrän detta med mina barn är utrett. Mitt anseende är så grovt skadat på grund av alla lögner/förtal som använts för att stjäla mina barn. 

Jag kräver nu att en utredning görs av “skäl för avgörande” i kammarrättens dom för sin son KR i Sthlm 2017-02-15 samt för kammarrättens dom för min dotter KR Gbg 2020-04-21, 1398-20. Detta eftersom “kammarrätten står över “förvaltningsrätten” och förvaltningsrätten “står över” socialtjänsten. Jag kräver att de i utredningen krävs att det ska läggas fram bevis för allt som står under skäl för avgörande. 

Jag bryr mig inte om de som gjort detta mot mig och mina barn får ett straff (det skulle kosta väldigt mycket och jag vill hellre att vad detta skulle kosta istället betalas som ett skadestånd till mig och mina barn), men jag vill ha tillbaka mina barn, framförallt min dotter, samt att jag och mina barn ska få ett skadestånd för detta vi blivit utsatta för. Jag vill även ha ett skadestånd för förlorad arbetsinkomst. 

Sedan 2007, har mitt liv bestått av två saker; att få ett jobb och att få tillbaka mina barn. Detta är absolut inget “liv” och under dessa 16 år har mitt liv stått stilla, och det har varit som en karantän. Det har enbart varit ett trauma. Att inte få ett jobb är ett trauma bara det – och att sedan inte få ett jobb när man är så topputbildad är dubbelt trauma och dessutom diskriminering, en diskriminering som jag fått utstå i 16 års tid. Att bli bestulen på mina nyfödda barn är ett ännu värre trauma. Varför ska jag behöva utstå detta pga avundsjuka? 

Att både få ett jobb och att ha rätt till en familj är en grundläggande mänsklig rättighet (allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna artikel 16 samt artikel 23). Nästan alla min mänskliga rättigheter i förklaringen om de allmänna rättigheterna är kränkta för övrigt – men även mina barns. 

Jag kommer inte inte längre kommentera domar i detalj – utan endast säga att allt är lögner i dem samt att de är fullständigt absurda och kräva att allt som står i dem bevisas av den som satt sin namnteckning på domen. 

Jag kommer istället att svara generellt: 

 1. Jag har alltid haft perfekt hälsa. Jag har alltid i princip varit absolutist, och har aldrig rökt eller provat någon drog. Från mina 812 högskolepoäng kan man dra slutsatsen att jag är väldigt flitig och ambitiös. Jag har alltid varit skötsam och duktig. Väldigt ordningsam med att sköta ekonomi, aldrig haft någon betalningsanmärkning. Jag är tvärtom väldigt hälsosam och alltid varit. Goda värderingar och hög moral och integritet. Högt IQ och intelligent, kvalificerat för mensa. Jag har allid varit extremt skötsam, första gången jag intog alkohol var jag 20 år och sedan dess har druckit alkohol endast fåtal gånger. Jag har inte strulat med killar, var oskuld tills jag var nästan 27 år. Jag har hållt på med hästar sedan långt innan jag började lågstadiet och fick min första egna häst när jag var 10 år och hade egen häst ända tills att jag började på Chalmers. Under denna tid tillbringade jag i princip all min lediga tid i stallet, inklusive Fredag- och Lördagkvällar.  Efter att jag började på Chalmers höll jag aktivt igång min ridning, utan att ha egen häst. Jag har även haft egen häst mellan 2014-2020. Hästar är min passion och jag har med åren blivit en väldigt skicklig ryttare. Min plan har ända sedan tonåren varit att köpa en hästgård och driva ett stuteri. Eftersom jag dock inte fått något jobb har jag inte kunnat förverkliga den drömmen (samt många andra drömmar). 
 2. Jag har aldrig orsakat någon skada för mina barn varken under tiden de var ofödda eller under de tre timmar jag fått tillbringa med min son eller de sex dygn jag fått tillbringa med min dotter (det är med viktigt att poängtera att LVU lagen gäller endast efter ett barn är fött – ett beslut om LVU kan inte fattas innan ett barn är fött, inte heller kan en utredning inledas innan ett barn är fött så därför ska omständigheter före barnet är fött inte heller ligga till grund för ett LVU).    
 3. Majoriteten av det som skrivs om i domarna är helt irrelevant i sammanhanget och inte något som kan läggas till grund för ett LVU, tex var jag bor, om jag inte svarade i telefon eller om jag inte var på sjukhuset vid en viss tidpunkt, om jag tackar nej till kontakt med socialtjänst (ty majoriteten av svenska föräldrar har ingen kontakt med socialtjänst), om jag inte svarade när en vårdpersonal ringde till mig (ty man väljer själv sin vårdgivare) etc. När man gör en utredning kan man givetivs strunta i att utreda saker som inte har någon relevants för LVU.     
 4. De flesta av lögnerna i domarna utgör även förtal och dessa förtal alltså har legat till grund för att ta mina barn. 
 5. Alla som satt sina namnteckningar på alla beslut som rör mina barn är för mig okända människor – när det gäller min son har jag inte träffat någon av dem – och när det gäller min dotter har jag inte träffat någon innan de bryter sig in i mitt hem och kidnappar min dotter.

Jag tycker att hela Svenska samhället har ett ansvar för detta eftersom Sverige, enligt grundlagen regeringsformen 1:1, är en demokrati som styrs av folket samt att den offentliga makten utgår från lagarna.

Detta är en kort sammanfattning. Nedan följer fördjupade kommentarer. 

Gällande utredningen: Allt som står under skäl för avgörande i förvaltningsrättens domar är lögner – markerat några av de grövsta lögnerna i rött: 

https://stulnabebisar.files.wordpress.com/2023/10/grovsta-lognerna-markerade-i-rott.pdf

Jag kräver att det i den kommande utredningen läggs fram bevis för alla påståenden (lögner) i under “skäl för avgörande”. De påståenden under skäl för avgörande som inte kan bevisas ska strykas och domen följaktligen ändras utifrån en resning.

Dessa ovanstående domar är så absurda att de inte ens går att kommentera, och de är helt byggde på lögner. 

Länk till insamling för rättegångs- och advokatkostnader: 

gofundme.com/f/justiceforannawilliamleonore (dela gärna!) eller swisha till 070-2000 140. Alla bidrag hjälper små som stora. Syftet med denna insamling är att skipa rättvisa enligt de lagar som råder i Sverige. Jag och mina barn är och har under många år varit utsatta för allvarliga och grova brott/lagbrott – där myndigheter är dem begått brotten och som brutit mot lagarna. Lagar ska följas – inte minst av myndigheter. Det ska tilläggas att skadestånd kommer även begäras för min förlorade arbetsinkomst sedan 2007 i detta mål. Detta är en även en chans för alla som felaktigt nekat mig ett jobb sedan 2007 (ni vet vilka ni är) att ta ansvar för er handling och kompensera med ett skadestånd för den förlorade arbetsinkomsten som det lett till för mig. Det enda jag begär är rättvisa och upprättelse utifrån svensk lag och det är min och mina barns lagliga rättighet som vi även den berövas. Inte nog att vi ska vara utsatta för detta grova brott – det finns ingen upprättelse eller rättvisa att få för det grova brott vi blivit utsatta för. Vanligen när man blivit utsatt för ett brott så får man ett skadestånd och en upprättelse – men detta förnekas vi med – vilket i sig är ett brott (skydda de som begått brottet etc) så det blir brott på brott. Det kan jämföras med att någon stjäl din bil men gärningsmännen får behålla din bil och köra i den mitt framför dig utan att du kan göra något eller få den tillbaka – det är helt ociviliserat laglöst. De som ska utreda brott har ignorerat och inte gett enda förklaring till det på över 7 år, vilket ledde till att ytterligare brott begicks mot mig (min nyfödda dotter stals och kidnapppades etc) – om det första brottet utretts så hade nästa brott kunnat förhindras och min dotter hade inte behövt bli kidnappad. Att bli utsatt för sådana här grova brott/lagbrott och inte få någon som helst upprättelse – är total laglöshet. Kan man inte begå ett brott pga att man är en offentligt anställd? Jag har otroligt högt civilkurage och moral vilket innebär att jag alltid står för vad som är rätt, oavsett om det handlar om mig eller någon annan. Tyvärr saknar många människor denna moral och civilkurage. Den som stjäl någons nyfödda barn har ingen moral överhuvudtaget. 

“Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable.” 

                                                   J.K. Rowling, X, 16/10/2023 

I 16 års tid, sedan 2007 har jag varit utsatt för brott och olagligheter och detta har varit förödande för mig, men hittills har jag inte fått någon som helst upprättelse trots att jag arbetat för det nästan 24-7 i 16 års tid. Det jag har tvingats att arbeta för  – att få ett jobb och att få vara mamma – något så basalt – det är inte normalt när man har en så bra utbildning som jag hade 2007 att man ska behöva gå helt arbetslös i åratal in som jag gjort – inte ens ett simpelt administratörsjobb har jag fått – absolut ingenting. Jag har ansökt om massor av administratörsjobb på myndigheter där man inte frågar om mer än gymnasiexamen, och får se mig förbigången av just sökande som inte har mer än gymnasieexamen (jag begär alltid att få se meriter för den som fick jobbet). Så har det varit varje gång jag sökt ett jobb, sedan 2007, och jag har blivit starkt  diskriminerad varje gång. Nu har det gått 16 år och det är ingen förändring – när jag söker jobb är det precis lika dant. Det handlar inte om att det inte finns jobb – det finns ett motiv till ett neka mig jobb (avundsjuka) och det motiviet är genomgående i allt. 

Nu kräver jag att ni som arbetar på polismyndigheten/sveriges domstolar reder ut och skipar rättvisa för mig och mina barn! Det är ni som ska upprätthålla lag och rätt i samhället, det är ett jobb och er plikt. Jag kräver omgående en utredning av stölden av mina nyfödda barn.Vad är det som ska utredas? “Skäl för avgörande” i kammarrättens domstolsbeslut, KR i Sthlm 2017-02-15, 7594-16 samt KR Gbg 2020-04-21, 1398-20. Det finns även några allvarliga lögner från de föregående domarna som jag vill ska utredas (gulmarkerat). Jag kräver att ALLT, varenda litet som lagts till grund för att stjäla mina nyfödda barn ska bevisas av den som satt sin namnteckning under det. Ska jag behöva motbevisa alla lögner om mig? Nej, det är de som har satt sina namnteckningar under dem som ska bevisa dem. För att det ska vara rättssäkert så måste det krävas bevis för det som läggs till grund för att stjäla någons barn. Bevisning är grunden i rättssäkerhet. Jag har rätt att kräva att det läggs fram bevis för ALLT som används för att stjäla mina nyfödda barn för mig. Jag har med rätt att kräva att allt som används för att stjäla mina nyfödda barn är sakligt. Ingen har rätt att komma och stjäla mina nyfödda barn genom att skriva en massa osakligt och utan någon som helst bevisning. Jag kan redan nu säga att ALLT som lagts till grund för att kidnappa mina barn är rena lögner.

JAG OCH MINA BARN ÄR UTSATTA FÖR ETT MYCKET GROVT BROTT AV OFFENTLIGT ANSTÄLLDA. ENLIGT MIN ERFARENHET ÄR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA INGET ANNAT ÄN GROVA BROTTSLINGAR, INKLUSIVE ANSTÄLLDA INOM BROTTSBEKÄMPANDE VERKSAMHET OCH DOMSTOLAR. DET ÄR YNKLIGTHET ATT GÖMMA SIG BAKOM SIN OFFENTLIGA ANSTÄLLNING FÖR ATT BEGÅ GROVA BROTT MOT NYBLIVEN MOR OCH NYFÖDDA BARN. OFFENTLIGA ANSTÄLLDA HAR ORSAKAT MIG SÅ MYCKET SKADA MED UPPSÅT, OCH JAG TÄNKER INTE LÅTA DE KOMMA UNDAN. VAD HÅLLER OFFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ MED? GROVA BROTT. JAG DRAR NU ALLA OFFENTLIGT ANSTÄLLDA ÖVER EN KAM. ENLIGT MIN ERFARENHET ÄR ALLA OFFENTLIGT ANSTÄLLDA GROVT KRIMINELLA BROTTSLINGAR. SLUTSATS: SVENSK LAG GÄLLER INTE MIG OCH MINA BARN. ALLA OFFENTLIGT ANSTÄLLDA ÄR GROVT KRIMINELLA MOT MIG OCH MINA BARN. JAG OCH MINA BARN ÄR INTE DEL OCH OMFATTAS INTE AV SVENSKA SAMHÄLLET ELLER SVENSKA LAGAR. SVERIGE ÄR EN DIKTATUR – INGEN RÄTTSSTAT – DET JAG OCH MINA BARN ÄR UTSATTA FÖR ÄR REN DIKTATUR.  DET FINNS INGEN RÄTTVISA FÖR MIG OCH MINA BARN.

DET ÄR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA SOM STÄLLT TILL MED ALLT DETTA FÖR MIG OCH MINA BARN. NU FÅR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA TA ANSVAR OCH STÅ FÖR SINA HANDLINGAR. JU LÄNGRE OFFENTLIGT ANSTÄLLDA “DRAR” UT PÅ DETTA DESTO HÖGRE SKADESTÅND. JAG OCH MINA BARN ÄR INGEN ALLMÄN EGENDOM! RÄTTVISA MÅSTE SKIPAS UTIFRÅN LAGEN – OAVSETT VEM SOM BEGÅTT DETTA BROTT MOT MIG OCH MINA BARN. 

NU FÅR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA UTREDA DETTA OCH SKIPA RÄTTVISA FÖR DETTA! INNAN JAG HAR FÅTT EN UPPRÄTTELSE FÖR DETTA, SÅ ÄR MITT LIV PAUSAT.

2023-10-08: Eftersom jag väntat i 7 år på en utredning utan någon som helst utredning har gjorts, måste jag göra utredningen…: https://stulnabebisar.wordpress.com/2023/10/08/sammanstallning-av-skal-for-avgorande-i-domarna/

Detta handlar om ett brott mot mig och mina barn begånget av svenska staten (inklusive sveriges domstolar, brottsbekämpande verksamhet, inga inblandnade offentliga anställda eller myndigheter går fria från ansvar). Jag kräver att svenska staten/alla offentliga anställda slutar begå brott mot mig och mina barn, och återlämnar mina barn till mig. Jag och mina barn är utsatta för grovt brott. Detta handlar om grov kriminalitet mot mig och mina barn – begånget av svenska staten via offentligt anställda. Ni kan börja med att tala om min dotters adress och var hon befinner mig och vem (personnummer) som tar hand om henne. Inled ett saklig brottsutredning gällande stölden av mina nyfödda barn. Allt som använts för att ta min dotter från mig är lögner och därför är min dotter stulen. 

Det som är gjorts och är gjort mot mig och mina barn av offentliga anställda är grovt kriminellt.. Jag kräver ett stort skadestånd från svenska staten för mig och mina barn för stöld av barn, förlorad arbetsinkomst, kränkning mm. På denna sida www.stulenbebis.se motbevisas de lögnerna som använts för att stjäla mina nyfödda barn. Utred offentlig anställdas brott mot mig och mina barn till att börja med.

Offentligt anställda ska följa lagen och har ingen rätt att begå brott mot mig och min barn. 

Här är en sammanställning av mina anmälningar, överklagan, yttrande etc  gällande stölden av mina nyfödda barn mellan 2016-2023 i kronologisk ordning (1902 sidor, men inte ens 50 % komplett):  https://stulenbebis.se/2023/07/25/anmalningar-overklagan-etc-2007-2023/

(har lagt tusentals timmar på att skriva allt detta, tusentals timmar som jag kunde använt till att ta hand min mina barn istället, jag har mer tid på att skriva allt detta, strida mot socialtjänst och domstolar om att få tillbaka mina barn sedan 2016 än jag skulle lagt på att ta hand om mina barn – finns det något reellt exempel på energitjuvar så är det verkligen detta). Hur mycket tid jag än lagt på det, hur rätt jag än har, hur mycket lagen än är på min sida – så stuntar rättsvårdande myndigheter i det (de är ju själva gärningsmännen så de gör allt för att inte avslöja sig själva). 

Här är en fil med några av mina referenser, betyg och meriter: https://stulenbebis.se/wp-content/uploads/2023/08/Intyg-och-betyg.pdf  Att jag har nekats jobb sedan 2007 till 2023 med dessa är inte acceptabelt. Dessa säger mycket mer om mig än vad okända socialassistenters lögner gör. 

Här är en lista med en liten procent av de jobb jag sökt sedan 2007 (har inte dokumenterat alla i en lista):  Lista sökta jobb – människorov och människohandel (stulenbebis.se)  (har lagt tusentals timmar på att söka jobb, tusentals timmar som jag kunde använt till att jobba och få en lön istället – jag har mer timmar på att söka jobb än jag skulle lagt på att jobba om jag skulle arbetat heltid – finns det något reellt exempel på energitjuvar så är det verkligen detta. 2020 gjorde jag en beräkning på hur många timmar jag lagt ned på att söka jobb mellan 2006 – 2020 och landade på 77 350 timmar. 77350 timmar motsvarar 77350/160) = 483 arbetsmånader/12 = 40,2 års heltidsarbete). 

Men det är inte bara tid som jag kunde använt till att utvecklas professionellt, förkovra mig yrkesmässigt etc som jag gått miste om utan även finansiellt så har det kostat mig minst 7 000 000 kr. En låg beräkning på förlorad arbetsinkomst förlorad mellan Januari 2007 – December 2022 med den minsta marknadsmässiga lönen om 35000 kr / mån = 12 x 15 x 35 000 kr = 6 300 000 kr som jag gått miste om pga att jag nekats ett jobb. Detta kräver jag i skadestånd av svenska staten eftersom de som nekat mig ett jobb då jag sökt statliga jobb, haft ett uppsåt att skada mig och därför nekat mig ett jobb. Jag har även rätt till skadestånd för framtida förlorad arbetsinkomst.

Här är ett intyg på mina 812 högskolepoäng: Eftersom jag nekats ett jobb har jag fortsatt att studera istället och uppnått 812 högskolepoäng (detta kan jämföras med att en civilingenjörsexamen är 300 högskolepoäng, en läkarexamen är 360 högskolepoäng och en doktorandexamen är 240 högskolepoäng). Dock har alla dessa studier inte hjälpt mig att få ett enda jobb. Tvärtom, så har de snarare förhindrat mig att få ett jobb, otroligt många gånger när jag sökt ett jobb har jag fått svaret att jag är för överkvalificerad för jobbet. Många gånger när jag sökt jobb har jag fått gömma mina akademiska meriter från mitt cv och det har hjälpt mig att få de få jobb jag fått, till exempel som bistrobiträde på Friends Arena och som teknisk support på Telia. 

Denna film tog jag på min lilla fina Leonore några timmar före kidnappningen: 

Blogg 2: https://stulenbebis.blogspot.com/

Blogg 3: https://stulnabebisar.wordpress.com/

Detta handlar till 100% om ett brott mot mig och mina barn – där myndigheter, framförallt socialtjänst och domstolar, är gärningsmän. Personer missbrukar sin anställning på en myndighet för att begå detta brott mot mig och mina barn. Detta brottet mot mig och mina barn har pågått sedan 2016. 

Jag har sedan första början i September 2016 , i 7 års tid,gjort otaliga anmälningar till polis/åklagare om detta – men inte någon som helst utredning av brottet har gjorts av dem – trots att det inte skulle ta dem så lång tid och jag får ingen förlklaring tilll varför en utredning inte görs. Korruption? Brottsyndikat? Skydda gärningsmännen eftersom de begått brottet inom ramen för sin offenliga anställning? Avundsjuka? Jag ser det därför som att dessa myndigheter passivt medverkar i detta brott mot mig och mina barn. Polis och åklagare har som uppgift att utreda brott – för att domstol utfifrån underlaget i utredningen ska kunna skipa rättvisa enligt de lagar som finns i Sverige. Jag förstår om alla är avundsjuka på mig – men för det har inte alla rätt att bryta mot lagen. 

Det finns inga som helst skäl för att ta mina barn – allt som använts är lögner, som även utgör förtal, i vissa fall grovt förtal. Dessutom utgör inte dessa lögner, en laglig grund enligt LVU för att ta ett barn, och framförallt inte behålla det kidnappat. Det är dessa lögner som behöver utredas. Jag vill att alla lögner som använts för att stjäla mina barn – ska läggas fram bevis för av dem som kommit med lögnerna – då skulle de vara totalt tomhänta. 

Utredningen ska vara saklig – och bortse från vem gärningsmannen är. Utredningen behöver inte heller ha någon misstänkt – utan det viktiga är att utreda de sakomständigheter lagts till grund för att stjäla mina nyfödda barn. 

De som gjort detta mot mig och mina barn är med okända människor som jag aldrig ens träffat. Jag upplever det som att jag och mina barn är utsatta för terrorister. 

95 % av av de skrivit har ingen som helst relevans för den lagparagraf de använt för att stjäla mina nyfödda barn. De irrelevanta lögnerna behöver inte utredas – för att inte försvåra utredningen.

Här är grundlagen Regeringsformen 1:9 central: “Myndigheter ska iaktta saklighet.” 

Det är min och mina barns rättighet att få en utredning. När små barn blivit utsatta för brott så finns det extra stor skyldighet att utreda. Det stider mot åklagarens utredningsplikt att lägga ned. Åklagare har höga lögner som betalas med offentliga medel för att de ska utreda brott – de har en plikt enligt lag att utreda och kan inte vägra att utreda för att de inte vill. Hade polis/åklagare utredit stölden av min son när jag anmälde den 2016 så hade inte stölden av min dotter skett 2020. Detta är inte något som bara polis/åklagare kan låta bli att utreda.  Polis/åklagare måste sätta P för detta NU för att förebygga ytterligare brott – sedan 2007 har det varit en never ending serie av brott mot mig.  Det är så mycket brott som begåtts av så många personer under så lång tid att det är helt omöjligt att ställa alla till svars för sina brott – många brott har även preskriberats pga att jag gjort anmälningar men ingen utredning har gjorts  – men vissa saker går fortfarande att utreda och skipa rättvisa för. Till brottsbekämpande verksamhet: Utred sakligt de lögner om mig som använts för att stjäla mina nyfödda barn – det är inte svårt att utreda. Blunda för vem gärningsmännen är. Jag får vara brottsbekämpande verksamet (utreda) samtidigt som jag får vara domstol (tolka lagen) – då både domstol eller brottsbekämpande verksamhet är gärningsmän.    

1419200 personer jobbar inom den offentliga sektorn. Skattebetalare betalar dem 476 miljarder kronor i lön årligen. Är inte alla som betalar deras löner intresserade att veta vad de gör på sin arbetstid? Tex om de begår grova brott på sin arbetstid?

I grundlagens RF första kapitel första paragraf står det att “den offentliga makten utgår från folket”. Anställda på myndigheter tror att de har så mycket “makt” men i själva verket har de ingen makt – de har endast en skyldighet och en plikt att administrera de lagar som regeringen bestämt. De får givetvis inte missbruka tillämpning av lagar – som de gjort i detta fall. Det finns inget utrymmme för missskötsel och missbruk i en offentlig anställning . Offentligt anställdas uppgift är att följa lagar och se till att lagar följs – inte att stjäla mina nyfödda barn. Detta är något som berör hela svenska folket eftersom offentligt anställdas arbetsgivare är svenska folket och jag därför frågar hela svenska folket att kräva en utredning av detta. Det är min och mina barns lagliga rättighet – som vi berövats i snart 7 år. Detta är en skam för Sverige och Sverige är ett bättre land är så här. Om anställda tjänstevägrar som i detta fallet – måste deras arbetsgivare svenska folket se till att de gör sitt jobb. Svenska folket betalar löner till alla offentligt anställda genom att betala skatt, ca 90 % av statskassans inkomster utgörs av skatteintäkter från svenska folket ca 1200 miljarder kronor årligen. Källa: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/ 

Om de som stulit mina barns löner betalas av svenska folket, ska svenska folket absolut få reda på att de stäl mina nyfödda barn. 

Man måste hålla sig till lagen oavsett om det är president Trump, prinsessan Madeleine eller jag. Ett land där myndigheter begår grova mot mig en enskild utan att man får en utredning, vad är det för land. Det är ingen demokrati /rättsstat. 

Vilka myndigheter är främst ansvariga för stölden av mina nyfödda barn? 

1. Socialtjänsten – boven i dramat, kommit med alla lögner.

2. Sveriges domstolar / förvaltningsrätten: Skrivit alla falska domar innehållande socialjänstens lögner – trots att jag från första början sagt till domstol att allt från socialtjänst är lögner och krävt att domstol ska kräva bevis från socialtjänst så har inte domstol gjort det. 

3. Polis/åklagare: Genom att inte utreda brottet. Har anmält stölden av mina nyfödda barn som ett brott  i 7 års tid men min anmälan läggs ned utan minsta utredning. Hade min anmälan tagits på allvar från början hade min son kunnat få tillbaka sin mor snabbt efter kidnappningen och min nyfödda dotter hade inte heller behövt bli kidnappad/stulen.  

2023-03-07 mars fick jag ett meddelande från en förundersökningsledare att utredning pågår i mitt ärende och blev hänvisad att kontakta handläggaren i ärendet. Jag kontaktade handläggaren i ärendet och får som svar 20 mars “Jag är inte handläggare i ärendet. Jag försöker få kontakt med den som är förundersökningsledare och få till en förändring så du har möjlighet att vända dig till rätt handläggare.” Jag får ett nytt meddelande den 22 mars “Handläggaren i ditt ärende är Matias Hasselström.” Jag kontaktar Matias Hasselström men får inget svar. Jag kontaktar sedan utredningssektionen som svarar 29 mars: “Du vända dig till åklagarkammaren. Åklagarkammaren i Uddevalla. Då åklagaren är förundersökningsledare i ärendet.” Jag kontaktar Åklagarkammaren i Uddevalla som svarar “Åklagare John Nilsson har den 7 mars 2023 tagit beslut att inte inleda förundersökning på din anmälan, 5000-K1455543-22.”

Här nedan är en kopia på min brottsanmälan som polis/äklagare nekar att utreda: 

Jag har blivit bestulen på båda mina nyfödda barn. Min nyfödda son 4 dagar gammal 30 october 2016 och min nyfödda dotter 6 dagar gammal 10 januari 2020. Har inte sett dem sedan de stals eller haft någon som helst kontakt med dem. Vet inte var de är eller hur det är med dem. De är 100 % stulna. Jag har aldrig fått chans att vara “mamma” när min nyfödda son stals hade jag hunnit “träffa” honom knappt 2 timmar. Då min nyfödda dotter stals var hon 6 dagar gammal (genom kidnappning i hemmet). Min dotter har de gömt sedan hon var 2 månader gammal och vet inte var hon är eller vem som tar hand om henne. Jag vet inte sedan min dotter kidnappades 6 dagar gammal var hon befinner sig och söker med ljus och lykta efter henne och jag är orolig för vad dem har gjort / gör med henne då de som gör detta enbart har ett ont uppsåt.  (alla som läst juridik vet att det som skiljer ett brott från icke-brott är det onda uppsåtet).

Läs mer om uppsåt här: https://www.aklagare.se/ordlista/u/uppsat/

Här man kan dra en parallell mellan onda och goda människor; goda människor har i princip aldrig något ont uppsåt, medan “onda” människor har det. De som gjort detta mot mig och mina barnhar ett ont uppsåt. De som gjort detta mot mig och mina barn är onda. Alla vet att det finns onda och goda människor i världen – ex på onda är Hitler, Ceausescu, Stalin, Hussein mm. Men det finns även goda människor i världen, ex på goda människor är Moder Teresa, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi och Abraham Lincoln. Många tror att bara för att man har mycket pengar så är man en god människa, men det har inget med varandra att göra. Inga pengar i världen kan ersätta en mamma! Onda människor skadar andra människor – medan goda människor hjälper andra människor. Onda människor har ett behov att sätta sina klor i goda människor. Det är därför lagar finns (i synnerhet brottsbalken) – för att stoppa onda människor. För goda männskor behövs inga lagar/inte brottsbalken eftersom de bara hjälper andra människor och gör andra människor gott. Lagar är de goda människors skydd mot onda människor. Om Hitler hade levt i Sverige och gjort samma sak nu som han gjorde då – hade han begått brott enligt svensk brottsbalk och eftersom han inte är Sveriges kung (vilket är den enda personen i Sverige som inte lagar gällar) så hade han behandlats som vem som helst – alltså enligt principen alla är lika inför lagen. Lagen är otroligt viktig för att stoppa onda människor – i en demokrati och en rättsstat finns inget utrymme för onda människor (iaf nästan inte). 

LVU (LVU lagen paragraf 2 är den lagparagraf som missbrukats av vederbörande för att stjäla mina nyfödda barn) är en tvångslag som ska användas mycket restriktivt och den rätsssäkerheten för den enskilde är A och O vid användandet av en tvångslag. Enligt Socialstyrelsen omfattades drygt 4000 barn/ungdomar mellan 0-20 år av LVU 2021, och de flesta pga sitt eget, oftast kriminella, beteende och var mellan 14-20 år (dvs beteendefall) och de placerades på ungdomshem pga kriminellt beteende. Resten var barn som togs pga förälderns omsorgsbrist (miljöfall), där den minsta kategorin var barn under 1 år. Jag kan inte uttala mig om alla dessa fall, men varit i kontakt med många av dessa berörda föräldrar som vittnar om samma som mig att deras barn är “stulna” och utifrån vad jag tagit del av deras historia så kan jag bara hålla med. I alla dessa fall har det funnits någon form av missförhållande som har varit grunden för LVU, men när detta missförhållande upphört så lämnas inte barnen tillbaka och det är där som det brister. Totalt gjörs 400 000 orosanmälningar per år, ex 2021 gjordes 422 000 orosanmälningar till socialtjänsten 2021 vilket innebär en orosanmälan per 10 barn/ungdom, men bara totalt ca 4000 barn/ungdomar i  hela Sverige i åldern 0-20 år hade LVU. Det är sällsynt att en utredning inleds utifrån en anmälan, eftersom anmälan ofta är ogrundad och inte stöds av något underlag. I mitt fall har socialtjänsten inlett en utredning utan grund (enbart lögner) två gånger om eftersom syftet har varit att stjäla mina nyföda barn. LVU lagen är en bra lag om den används rätt (då det är uppenbart att det behövs för att skydda barnets hälsa och utveckling) och Sveriges värsta lag om den missbrukas till att stjäla barn – för det gör den uppenbarligen och det måste ställas mycket högre kvar på bevisbörda och mycket högre rättsssäkerhetskrav på tvångsomhändertaganden av barn än vad det görs i nuläget. Jag och mina barn har blivit utsatta för maximalt lagmissbruk av Sveriges domstolar, inte bara bara har de tvångsomhändertagit min dotter, de har även gömt henne för mig och vägrat mig att träffa henne – helt utan någon rättslig grund. Det är maximalt lagmissbruk. 

Vad är det som ska utredas? Vems jobb är det att utreda denna typen av brott (=vem är det som inte gör sitt jobb)? Hur ska utredningen gå till? 

Socialtjänsten står “under” förvaltningsrätten och förvaltningsrätten står “under” kammarrätten. Med andra ord är det kammarrättens domar, den första gällande min nyfödda son (kammarrätten i Sthlm, 2017) och den andra gällande min nyfödda dotter (kammarätten i Gbg, 2020). Här är dem: https://stulenbebis.se/wp-content/uploads/2023/08/2017-02-15-Kammarratten-2017-samt-2020.pdf . Längre ned finns mina advokaters överklagande av dessa två domar. 

Egentligen behövs ingen utredning för dessa två domar är så uppenbara – och det är så uppenbart att det inte finns något lagligt stöd för att ta mina barn från mig. Det är så uppenbart att det handlar om stöld av barn. Ve som helst förstår det. 

Hur ska utredningen av domarna gå till? 

1. Plocla bort allt i domarna som inte är sakligt. Osaklighet hör inte hemma i en dom. 

2. Plocka bort allt som inte är relaterat till att ta hand om barn. Det finns så mycket pladder i domarna som inte är relaterat till ta hand om barn. Egentligen 

3. Utred (den/de få sakliga) lögnen/lögnena som finns kvar. 

Vem ska utreda?  Särskilda åklagarkammaren eftersom det handlar om anställda i en domstol.

Hur svårt ska det vara att göra denna utredning? Jag har nu väntat i 7 år på denna utredning. 

2023-10-08: Har nu gjort en egen utredning av domarna:  https://stulnabebisar.wordpress.com/2023/10/08/sammanstallning-av-skal-for-avgorande-i-domarna/

100 % av vad som använts för att stjäla mina barn är lögner, men nedanstående lögner är de 4 grövsta (dessa inkluderar även socialtjänstens och förvaltningsrättens lögner): 

 1. “Tina hade en psykos.” – Står i förvaltningsrättens dom under skäl för avgörande undertecknat (2016), 2016-10-10, FR i Stockholm, sida 3, paragraf 4 av Per Eskilsson samt i Solna stads utredning (2016) skriven av socialassistent Linda Schöön (2016)/ Trollhättan stads (2020) utredning skrivna av socialassistent Tina Ekerum.  
 2. “Tina brast i den fysiska omvårdnaden av Leonore under de 6 dagar hon vistades i hemmet. ” – Står i förvaltningsrättens dom under skäl för avgörande (2020), FR i Gbg, 2020-02-28, s. 7, 2ndra paragrafen/s.8 1a paragrafen undertecknad av Maria Jolfors Detert, samt i Trollhättan stad utredning skriven av Tina Ekerum (2020). 
 3. “Tina meddelade det sjukhus där hennes son mottog vård att hon motsatte sig den medicinska vård som han av läkare bedömts behöva.“ – Detta står i förvaltningsrättens dom under skäl för avgörande (2016), FR  i Sthlm, 2016-11-16, s.7, 2ndra paragrafen, undertecknat av domare Per Eskilsson, men är dementerat av kammarätten (2017) därefter. 
 4.  “Tina utsatte sitt barn för stora risker och allvarlig fara då hon valde att lämna förlossningsavdelningen trots att hans hjärtljud då var mycket dåliga.“ – Står i kammarrättens dom under skäl för avgörande  7594-16, (2017), KR i Stockholm (2017), 2017-02-15, s.12, 3de paragrafen, undertecknat av Eva Östman Johansson, Mona Aldestam samt Charlotte Ljungblad. 

*Använder en av socialassistenternas namn som skrivit alla dessa lögner istället. Det ska med tilläggas att jag aldrig har träffat någon av dessa ovanstående – förutom Tina Ekerum som jag träffade första gången då hon bryter sig in i mitt hem och kidnappar Leonore genom att lyfta upp henne ur sin säng där hon ligger och sover och bär ut henne i vinterkylan utan varma kläder lägger henne i sin bil och kör iväg med henne – efter detta har jag aldrig sett min dotter Leonore igen och detta var 10 januari 2020. 

Detta är alltså de grövsta lögnerna och “kärnan”. Kan man konstatera att de fyra grövsta lögnerna är lögner, så kan man givetvis dra slutsatsen att resten med är lögner.  

Detta är inte bara lögner utan även grova förtal mot mig som fått mycket stor spridning – 100 000-tals i Sverige har tagit del av dessa förtal – och det är förtal som kommer från socialtjänst/förvaltningsrätt (myndigheter).

Jag har rätt att få en utredning av dessa lögner. Jag behöver denna utredning till min resningsansökan i HFD, skadeståndsansökan mm. Polis/åklagare har skyldighet att utreda ett sådant brott. Sverige ska vara en demokrati / rättsstat – inte en diktatur / anarki. 

Dett är ofattbart att dessa personer har varit avlönade med offentliga medel när de ägnat sig åt professionellt ljugande/förtal av mig . Det är verkligen inte samma som att det skulle ske in en privat sfär. Det ska tilläggas att princip alla dessa som ägnat sig åt professionellt ljugande/förtal om mig har jag aldrig träffat – och när jag skriver i princip alla så menar jag alla utom ett fåtal som jag träffat i samband med kidnappningen eller efter kidnappningen av min dotter 2020 (närmare bestämt i rättssalen våren 2020). 

Det som krävs enligt lag för att man ska kunna ta ett barn är det finns något förhållande som skadar barnet och och att det förhållandet är varaktigt. Så fort förhållandet försvinner ska barnet lämnas tillbaka enligt lag. I mitt fall finns inget sådant förhållande och har aldrig funnits. Jag har aldrig skadat något av mina barn på något sätt och skulle aldrig göra det. Det finns inget jag har gjort som har lett till en skada för något av mina barn – och det har inte inträffat något.  Mina graviditeter har varit väldigt hälsosamma och mina förlossningar väldigt enkla och snabba. Min son använde de sugklocka på och drog ut honom på 10 minuter och förlossningen med min dotter gick så snabbt att jag ens hann att förstå att förlossningen hade börjat – den gick på mindre än 10 min och födde henne alldeles ensam i hemmet utan någon assistans. De enda som har skadat mig och mina barn är är det som gör detta mot mig och mina barn – och den skadan är mycket stor (detta måste svenska staten betala skadestånd till mig och mina barn för). Det som gör detta mot mig och mina barn beter sig precis som psykopater – eftersom de vänder på allt, ljuger mm. 

Förvaltningsrättens/kammarrättens domar, är grovt psykopatiska. När man läser dem är det väldigt uppenbart att “författarna” lider av psykopati. 

De som stjäl mina barn använder mina barn som utpressningsmedel mot mig. 

Kommentar till lögnerna ovan: 

 1. Finns ingen sanning i detta. Har aldrig haft någon psykisk ohälsa. Aldrig haft någon kontakt med psykiatri. Detta är en lögn helt tagit ur luften som inte har någon substans. Jag har gett polisen tillstånd att accessa alla mina sjukhusjournaler i syfte att konstatera att det inte finns någon förekomst där jag besökt psykiatri eller att jag träffat någon läkare inom psykiatri. Jag har helt rena sjukhusjournaler.
  Eftersom all vård enligt lag ska dokumenteras i journalföring är det väldigt lätt att utreda denna lögn. Jag är ingen psykiatier men jag tror ändå att jag har lika god kunskap som en psykiater – och om jag var psykiater skulle jag säga att det är inget fel på Anna men dem som gjort detta mot och Anna och hennes barn är inte sunda, nästintill farliga. Jag har jobbat inom psykiatri som skötare mellan 2000-2010 och jag fick då se, behandla/övervaka/vårda många “p-störningar” och många av mina förövare/gärningsmän påminner om dem – flera av dessa p-störningar sökte sig just till att jobba på socialtjänst senare, men även HR. Däremot har jag blivit tramatiserad av alla dessa brott jag har utsatts för sedan 2007 och det enda sättet för mig att läka från det är få tillbaka mina barn och att sanningen kommer fram. I min släkt (på min pappas sida som inte är svensk är har något med Sverige att göra) finns det många läkare och de är alla helt chockade över detta (för övrigt finns det väldigt många framgångsrika på min pappas släkt, professorer, rhode scholarship stipendiater, framgångsrik new york-advokat, president speech writer och min faster är en av “UK’s leading female professionals” och vunnit “woman in finance awards” etc). Enligt en artikel i Aftonbladet 10 april 2021 är var 10e kvinna i åldern 18-24 inskriven i psykiatri – och det är inte svårt att räkna ut att det är väldigt vanligt för svenska föräldrar att vara inskriva på psykiatri men det kommer aldrig till socialtjänstens kännedom eftersom sjukvård är sekretessbelagd – enbart om det inleds en utredning enligt LVU har socialtjänsten rätt att begära ut en förälders sjukhusjournaler. Det är inte den psykiska ohälsan i sig själv som är grund för ett LVU utan den konsekvens som det får för barnet – bevisbördan för denna konsekvens har dessutom socialtjänsten. Det säger sig självt att det ska handla om en allvarlig psykisk ohälsa, tex som socialtjänsten dragit till med i mitt fall. Den måste dessutom vara bestående/långvarig, för så fort den upphör, upphör även skälet för LVU. Socialtjänstens taktik har varit att försöka trolla till detta med alla möjliga metoder – hemskt att göra så mot någon i syfte att stjäla dess nyfödda barn. 
 2. Det finns ingen sanning i detta. Detta är fejkat av socialtjänsten flera timmar EFTER kidnappningen av min nyfödda dotter för att FÅ ett skäl att ta min nyfödda dotter från mig. Jag vill att det i en polisutredning ska fastställas att man bröt sig in i mitt hem och kidnappade min 6 dagar gamla dotter FÖRE man överhuvudtaget kunde uttala sig om min fysiska omvårdnad om min dotter och att man flera timmar efter att man hämtat min dotter (vad hände under dessa timmarna?) besöker en sjuksköterska (Emelie Fråstad) som skriver saker som mycket väl skulle kunnat fejkats av antingen sjuksköterskan (lögner) eller fejkats av socialassistenterna. Hur som helt är det helt osant att jag brusit i den fysiska omvårdanden av min dotter – tvärtom så fick hon en utöver det vanliga god fysisk omvårdnad av mig. Jag har mycket bilder och filmer från dessa 6 dagar som styrker det med. På Leonores instagramkonto www.instagram.com/leonore.chloe.svanberg har jag laddat upp 32 foton från dessa 6 dagar som talar för sig själva och är ett bevis för att det inte funnnits några brister i omvårdnaden av Leonore under dessa 6 dagar – tvärtom. Under dessa 6 dygn spenderade jag 24/7 med Leonore och jag har tagit hand om henne precis som man ska. Amningen gick bra från direkt från födsel, och gick bättre och bättre för var dag. Jag hade förberett allt i god tid, skötbord, badbalja, utrustning, vagn, spjälsäng etc. När de bröt sig in i mitt hem så hade de ett papper (beslut med beslutsmotivering) med sig undertecknat av socialnämndens ordförande i Trollhättan stad Gunnar Andersson – och i detta stod inte ett ord om fysisk omvårdnad. Detta är något som fejkat efteråt för att ha en skäl att stjäla Leonore då man inte hade något annat – och sedan dess har förvaltningsrätten använt detta som ett skäl för att stjäla Leonore. Det är inte heller något som påståtts i fallet med min son eftersom jag aldrig ens bytt en enda blöja på honom – har bara träffat honom två timmar sedan han föddes så har aldrig fått chansen till det. 
 3. Det finns ingen sanning i detta. Har aldrig nekat någon av mina barn nödvändig medicinsk vård. Att detta är osant har kammarrätten redan konstaterat (KR i Stockholm (2017), 2017-02-15, s.8, 1a paragrafen). men det behöver även dokumenteras i rapporten. 
 4. Det finns ingen sanning i detta och det finns ingen medicinsk undersökning som visar detta. Detta med “dåliga hjärtljud” är med helt påhittat – och det finns ingen undersökning som styrker detta. Det finns ingen läkare som skrivit i någon journal varken att mitt ofödda barns hjärtljud var mycket dåliga eller att jag “utsatte mitt barn för stora risker och allvarlig fara då pga att jag valde att lämna förlossningsavdelningen”. Det är socialtjänst/förvaltningsrätt som ljugit ihop detta på egen hand för att få ett skäl att ta mitt barn.  Jag återvände till förlossningen 48 timmar sedan och födde ett fullt friskt barn med en naturlig förlossning. Det ska tilläggas att bara 5 dagar före min son föddes var jag på ultrajudsundersökning och allt var då perfekt. Här är intyg/bevis på det: https://stulenbebis.se/2023/08/27/ultraljudssvar-mamma-mia-2016-09-21/  och här: https://stulnabebisar.wordpress.com/2023/08/26/ultraljudssvar-mamma-mia-2016-09-21/ Dessutom så besökte jag på nytt förlossningen 48 timmar senare och min son förlöstes med spontan vaginal förlossninng i v.40 och hade APGAR 9 vid 20 minuter, så visar att mitt barns hjärtljud inte kunde vara så “dåliga”. Det står dessutom i förlossningsjournalen 48 timmar senare att mitt barns fosterljud/hjärtljud var norrmala. Bevis här: https://stulnabebisar.wordpress.com/2023/08/27/journal-nykoping-2016-09-26/  Allt var normalt och friskt under hela graviditeten, precis som det var med min dotter. 

Vad är motivet till de gör så här mot mig? Alla brott har ett motiv. I det här fallet är motivet avundsjuka för att jag är så vacker, perfekt etc. Avundsjuka leder till ett behov att skada den man är avundsjuka på (om man kan vill säga, vissa kan man ju inte skada). Att skada något med uppsåt är ett brott och alla brott har ett motiv. I det här fallet är motivet avundsjuka. Motivet är irrelevant ur ett juridiskt perspektiv, det förklarar varför detta hänt. Jag nämner det även för att understryka att detta som hänt, både med jobb/kärriar och mina barn har inget med mig att göra övht, utan handlar enbart om ett brott som jag blivit utsatt för vars motiv är avundsjuka. Avundsjuka har även lett till att jag nekats jobb. Efter att jag tog civilingenjörsexamen från Chalmers / ekonomie magsiserexamen från Handelshögskolan 2007 har jag nekats jobb pga samma motiv avundsjuka. Det har gjort att jag efter 2007 fått studera vidare och idag har jag 812 högskolepoäng (detta kan jämföras med att en civilingenjörsexamen är 300 högskolepoäng, en läkarexamen är 360 högskolepoäng och en doktorandexamen är 240 högskolepoäng). Utöver detta har jag även dubbel studentexamen. Sedan 2007 berodde det på avundsjuka att jag inte fick något jobb, men efter detta med mina barn beror det även på alla nedsättande lögner som myndigheter har skrivit om mig som stoppar mig från att få ett jobb – så dessa lögner behöver inte bara utredas för att jag ska få tillbaka mina barn – utan även för mitt yrkesliv. 

Skadeståndsekvationen som kan appliceras i detta fall: 

wp:list {“ordered”:true}

 1. X är avdunsjuka på mig – > X vill skada den den är avundsjuk på – > Nekar mig jobb – > Skadeståndsskyldighet för förlorad arbetsinkomst etc.
 2. X är avdunsjuk på mig – > X vill skada den den är avundsjuk på – > Stjäl mina nyfödda barn – > Skadeståndsskyldighet.
 3. Etc.

/wp:list

Det blir väldigt svårt att försvara sig när x arbetar inom offenligt verksamhet (domstol mm), på kommun/myndighet och missbrukar sin offentliga tjänsteställning till att skada mig. Det är ett praktexemplar på “tjänstefel” som lyder under definitionen: “åsidosättande, av uppsåt, vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften”. X som gör detta mot mig agerar helt avsiktligt och försåtligt för att skada – agerar med uppsåt i OND TRO. Det centrala är att X agerar i OND TRO – inte i god tro, man VET att man stjäl mina barn med lögner men låtsas att man inte gör det (sk falskhet). Inte nog med det, man ljuger om mig (förtalar mig) för att försvara sina egna brott. Och dessutom  gör dem detta inom ramen för sin offenliga anställning. Det är därför detta är så viktigt att utreda sakligt var och en av deras lögner (i min frånvaro eftersom dessa människor är främmande och aldrig har träffat mig, och deras lögner aldrig eller har något med mig att göra). Kan inte någon utreda deras lögner? Vems arbetsuppgift är det att utreda deras lögner? Varför ska det vara så svårt att utreda deras lögner? Varför springer alla ifrån att utreda deras lögner? Oavsett vem lögnerna kommer ifrån (oavsett om det är en främmande domare i högsta domstolen som dem kommer från) så handlar dem om mig och så länge de handlar om mig och jag anmäler dem alla som lögner inklusive förtal så ska de utredas. När det handlade om jobb så behövde man aldrig ljuga om mig, då räckte det med att neka mig ett jobb och ignorera mig. Men när man stal mina barn var man tvungen att skriva något. 

Jag vill ställa alla ansvariga till svars för detta – alla anställda på Sveriges domstolar, dessa är ytterst ansvariga för detta. Det är sveriges domstolar som skrivit alla kriminella domar om mina barn, det är sveriges domstolar som nekar mig det skadestånd jag har rätt till, det är Sveriges domstolar som dömt mig utan något som helst bevis, det är Sveriges domstolar som tagit ifrån mig min rättssäkerhet och min legala status – listan kan göras hur lång som helst. Vad är Sveriges domstolar och vad har Sveriges domstolar för att göra så här mot mig? Ingen. Det är ett brott mot mig begånget av Sveriges domstolar. 

Stölden av mina nyfödda barn är alltså inte starten på detta – starten på detta var i början av 2007 efter att jag tagit mina examen och började söka jobb. Jag totalvägrades att få ett jobb under nästan ett decennium – före stölden av mina barn. Detta trots att jag sedan början av 2007 – fram till mitt första barns födelse hösten 2016 sökt jobb Måndag – Fredag 8-18. (mer än 37 000 timmar totalt) Jag fick aldrig ens en chansen till ett jobb – det var bara stopp att jag skulle ens FÅ ett jobb. Jag var inte prestigelös och jag sökte verkligen alla tänkbara jobb – ville hellre ha ett jobb även om det var okvalificerat och bara var 25 000 kr/mån i  lön än att inte ha något jobb alls och inkomst alls, men inte ens sådana jobb fick jag. Jag fick ofta se mig förbigången på jobb av gymnasieungdomar. Fick jag något jobb så var det bara timanställning eller tidsbegränsad anställning – jag fick jobb som exceladministratör en vecka, timanställning som bistrobiträde på Friends Arena, timanställning som mässvärdinna, timanstälning som hårmodell, timanställning/ säsongsanställning som undersköterska – och lönen aldrig över motsvarande 22 000 kr / mån. Jag har aldirig haft en lön över 25 000 kr / månad – detta är en lön som nyutexaminerade från gymnasiet får – trots att marknadsmässig ingångslön för en civilingenjör ska vara 39 500 kr / månad. Men största delen av tiden sedan 2007 har min inkomst varit 0.  Man skulle tro att det beror på mig att jag inte fått något jobb – men det har det inte (det har jag vetat hela tiden sedan 2007). Som sägs ovan har det bara med avundsjuka att göra. Jag har inte svara på vad det beror på i andra liknande fall (men det finns i princip inga liknande fall – mitt fall är het unikt i alla dimensioner) . Det är därför jag är berättigad till skadestånd för förlorad arbetsinkomst – enligt skadeståndslagen (se vad skadeståndslagen säger längre ned). Hade inte detta med jobb hänt så hade heller aldrig myndigheter tagit mina barn. Ingen hade tagit mina barn om jag var VD på Vattenfall – vilket jag mycket väl kunde vara. Men nu är mitt yrkesliv helt över – om jag inte får en utredning och upprättselse för detta med mina barn. Alla dömer ut en vars nyfödda barn myndigheter tagit. Detta med mina barn stoppar mig totalt från att få ett jobb. Och hade inte detta med jobb först varit – så hade inte detta med mina banr hänt. Det  är detta med jobb som är “ingången” ooch att jag inte fick ett jobb berodde på avundsjuka och här är alltså roten till allt detta. Sedan har redan hänt på grund av detta med jobb hänt. 

Jag har alltid varit mycket ordningsam. Utöver att jag alltid skött mina studier examplariskt har jag ägnat mig åt nästan uteslutande ridsport på min fritid. Mitt första seriösa förhållande inledde jag 2005 (med min sons pappa) och det varade fram till 1-2 veckor efter min sons födelse september 2016. Jag är i princip absolutist och alltid varit det. Aldrig testat någon drog. Helt rena sjukhusjournaler. Varit modell sedan 15 års åldern och varit uttagen till Miss World, fast inte ställt upp. 

Jag och min sons pappa hade seriöst förhållande sedan 2005 och flyttade ihop 2007 och var tillsammans till 2016 då vi fick vårt första barn. Han har gjort allt för att försvara mig men lyckades helt enkelt inte då de kriminella myndigheterna som tog till de grövsta kriminella metoder, tex genom att använda mitt barn som utpressningsmedel för att genomföra sina dåd. De kriminella myndigheterna förstörde min och min sons pappas förhållande och förstörde vår nya lilla familj, då jag och min sons pappa var en lycklig familj och hade förberett allt för vårt barn i vår bostad  i Solna i Stockholm där vi jag och min sons pappa bott tillsammans i 6 år. De kriminella myndigheterna gjorde det omöjligt för mig, min sons pappa och min son att vara en familj. De skickade min son och min sons pappa till en afrikansk kvinna att bo hos henne i två månader när min son var en vecka gammal och jagade iväg mig från mitt nyfödda barn och min sambo, förtalade och kränkte mig inför min sambo och hans föräldrar med lögner etc. Och dessa som gjorde detta har jag aldrig ens träffat. 

Jag har nu ett förhållande med en överläkare som säger att jag har “perfekt hälsa”. Jag har aldrig haft något annat än perfekt hälsa. Mitt enda problem är avundsjuka (och det är inte så litet problem i mitt fall) och de problem som följer av avundsjukan. 

Förutom detta har även Sveriges domstolar bestämt att jag inte få veta var mina barn befinner sig, inte veta vem som tar hand om dem, inte ha någon kontakt med dem, inte tala med dem på teleon eller video, inte ens få ett kort på mina barn (de missbrukar sin makt till det yttersta) – och de enda de motiverar detta med är lögner. De gömmer sig bakom sina lögner och “hänvisar till sekretess”. Lögner som absolut inte får avslöjas i en polisutredning. En sak har jag lärt mig om svenska domstolar utifrån mina erfarenheter sedan 2007 – svenska domstolar följer inte lagen (det är därför de existerar).  

Tycker du att en utredning av lögerna som använts för att stjäla de nyfödda barnen  är nödvändig? Tycker du att jag och mina barn har rätt till en utredning där sanningen kommer fram? Skriv då under här för en utredning av de ovanstående lögnerna som använts för att stjäla mina nyfödda barn: 

https://www.skrivunder.com/polisutredning#form

Skriv gärna i kommentaren “Jag har inte fått några bevis till mig för alla socialtjänstens påståenden om Anna. Det behövs en saklig utredning av alla dessa påståenden då Anna säger att alla dessa påståenden är osanna samt att socialtjänsten ska krävas att lägga fram bevis för var och ett av sina påståenden.”  

Svenska folket borde vara som Janne Josefsson. Janne Josefsson har ställt så många myndigheterspersoner mot väggen så att de tappat sig totalt och fått till rättning på många fel och ogentligheter som myndigheter har gjort. Tyvärr har Janne Josefsson gått i pension och ingen har efterträdit honom. Dagens journalister är mycket rädda för att granska och avslöja myndigheter, de vill hellre skriva om skjutningar, olyckor och göra reportage om gärningsmän och liknande – av rädsla för att inte få stadsstöd från staten. Många tidningars största inkomst idag är från statligt ekonomiskt stöd samt från annonser – sedan läsare slutat köpa lösnummer och istället läser digitalt. Detta trots att “journalister ska granska makten och vara en watch dog, de ska se till att våra
makthavare inte missbrukar sin ställning”. Det är samma med advokater – de vågar inte heller försvara en mot staten/mynidgheter då de är rädda för att inte få nya jobb/uppdrag av Sveriges domstolar – som är deras arbetsgivare och ger dem nya jobb – om de går emot stat/myndigheter. Har hört det själv av advokater som velat hjälpa mig – jag måste därför ha en ekonomiskt oberoende advokat – tex Silbersky.  

Det viktiga för mig är inte  att  “sätta dit de skyldiga” (synden straffar sig själv, de straffas av karma och de vet vilka de är) – bara få tillbaka mina barn och att sanningen ska komma fram samt få ett skäligt skadestånd – dels för det jag och mina barn blivit utsatta för, och dels för förlorad arbetsinkomst sedan 2007+framtida förlorad arbetsinkomst då detta totalt sabbat min karriär och de karriärmöjligheter jag hade kunnat ha, då jag nekats arbete utifrån samma motiv som mina nyfödda barn stulits från mig.  Jag och mina barn har rätt till ett skadestånd för detta som vi blivit utsatta för då dessa olagliga handlingar mot och mina barn har begåtts av offentligt anställda. Om jag inte “stoppas” av avundsjuka så hade jag mycket väl kunnat vara tex VD för Vattenfall idag och tjänat 21 miljoner kr / år. 

Nedan är en kalkyl på den minimala förlorade arbetsinkomsten som jag haft sedan 2007 pga avundsjuka om man räknar lågt på marknadsmässig ingångslön för en civilingenjör 35 000 kr enligt SACO (nu är jag både civilingenjör och civilekonom så min ingångslön ska vara högre): 

35000 kr/månad x 12 månader x  17 (antalet år 2007 – 2023) = 7 140 000 kr (detta är vad jag minst gått minst gått miste om pga avundsjuka). Så avundsjukan har kostat mig inte bara mina barn utan även väldigt mycket ekonomiskt. Denna förlorade arbetsinkomst har jag rätt till iskadestånd från svenska staten eftersom jag inte bara sökt jobb privat utan ärven i kommuner, landsting, myndigheter och andra offentliga institutioner men även nekats jobb då pga avundsjuka. Hade jag fått jobb utifrån mina kvalifikationer, meriter och den jag är (för jag är ju faktiskt en stjärna, otroligt begåvad, högt IQ, duktig osv) så hade jag varit VD idag för något stort bolag och tjänat minst 20 miljoner kr / år idag. Det har varit väldigt viktigt att jag inte ska så mycket som ens “få in en fot någonstans”, så även om jag sökt mycket lågt kvalificerade jobb, tex som administratör eller ekonomiassistent, så har jag totalvägrats även det – jag har totalt stängts ute från arbetsmarknaden sedan 2007, vilket har varit otroligt frusterande, speciellt när man är så högutbildad.  Det var otroligt frustrerande att inte bli behandlad på samma grunder som alla andra blev när de sökte jobb. Den enda förklaringen jag fick var att jag saknade erfarenhet – men andra fick jobb utan erfarenhet och ingen har erfarenhet från början. Det är inte normalt att ha den utbildningen jag har och inte få ett jobb. Jag har aldrig ens fått chansen att komma in på arbetsmarknaden, precis som jag aldrig fått chansen att vara mamma. I ett rättstat har inte andra människor rätt att neka mig ett jobb för att de är avundsjuka på mig, inte heller stjäla mina nyfödda barn för att de är avundsjuka på mig – och Sverige är en rättsstat. 

Total Website Visits: 296334

Sedan 2007 har jag blivit utsatt för brott av ett stort antal offentliga anställda pga avundsjuka. Här nedan sammanfattar jag vilken offentlig institution som utsatt mig för brott och vilket brott: 

 1. DO – när jag nekats jobb jag sökt pga avundsjuka har jag anmält det som diskriminering till DO. Har inte fått någon hjälp av DO. 
 2. SON –  när jag nekats jobb jag sökt har jag anmält det som diskriminering till SON. Har inte fått någon hjälp av SON. 
 3. ONH –  när jag nekats jobb jag sökt har jag anmält det som diskriminering till ONH. ONH har bara lagt locket.
 4. Skövde / Norrtälje kommun  – då jag nekats jobb under över 10 års tid har jag ansökt om försörjningstöd. 
 5. Solna / Trollhättans kommun – Solna kommun och Trollhättans kommun har stulit mina nyfödda barn /grovt förtalat mig med lögner. 
 6. Sveriges domstolar – boven i dramat – stulit mina nyfödda barn/grovt fötalat mig/nekat mig försörjningsstöd/bortsett från det skadestånd jag har rätt till följd av förlorad arbetsinkomst. 
 7. Polisen/åklagarmyndigheten nekar utreda stölden av mina nyfödda barn. 

Ytterst ansvarig för allt detta är Sveriges domstolar då jag har gjort flera stämningar om ovanstående – där Sveriges domstolar bara lagt ned mina stämningar. Polisen har även ytterst ett ansvar då de lagt ned mina anmälningar utan utredning. Som en av mina advokater sa “du har ingen rättssäkerhet i Sverige – och exakt så är det. Jag har haft 6 advokater gällande detta med mina barn och den ena har sagt att jag “inte har någon rättssäkerhet i Sverige”, den andra har sagt “detta är helt absurt”, den tredje har sagt att detta handlar om en “korruption”, den fjärde har sagt “jag skulle kunna skriva en bok om detta”, och den femte har skrivit till HFD att “allt är lögn” i ett överklagande och den sjätte har sagt att jag ska vända mig till uppdrag granskning. Många advokater har även sagt att de aldrig har sett något liknande fall med ett LVU som helt saknar underbyggnad. Hur som helst har mina advokater blivit totalt överkörda av domstolen och vad de än har sagt så har de ignorerats. Den som vill se exempel på det kan läsa mina advokaters överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen, det ena med min son. målnummer 1195-17. 3 maj 2017, advokat Martin Beskow (https://stulenbebis.se/wp-content/uploads/2023/06/MB-overklagande-till-KR-20170310-1.pdf) och det andra med min dotter, målnummer 2528-20 HFD, 7 maj 2020, advokat Jonas Westbring, Advokatfirman Björn Hurtig (https://stulenbebis.se/wp-content/uploads/2023/06/HFD-2528-20-Aktbil-1-20200507-3.pdf) – hur kan domstolen bara ignorera dem? Domstolen ska vara opartisk och lyssna lika mycket på min advokat som den lyssnar på socialtjänsten, men domstolen har bara köpt alla lögner socialtjänsten framfört utan några som helst bevis för lögnerna, samt även hjälpt socialtjänsten på samma gång genom att formulera domar, lyfta fram socialtjänstens argument etc.  

Jag har verkligen fått erfara “den svenska avundsjukan”. Den är känd över hela världen (redan i Erikskrönikan från 1400-talet påstås att avundsjuka är ett typiskt svenskt karaktärsdrag). Jag varit usatt för avundsjuka så länge jag kan minnas pga att jag är så vacker, har så mycket skönhet, utstrålning, karisma, begåvning “är en äkta prinsessa” mm.  I domareden från 1734 som domare än idag får avlägga innan de får tjänstgöra i svensk domstol står att att en domare inte får påverkas av avundsjuka: “Jag lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för avund. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.”  Om Sveriges domstolar domare kunde hålla sig till denna domared skulle inte mina barn vara kidnappade idag. Det finns många grader av avundsjuka, från en helt anspråkslös till den grövsta där avundsjukan kan leda till brott mm. Alla brott har ett motiv, och i detta fallet är motivet avundsjuka. 

Det finns många studier som visar att om den som intervjuar upplever sig mindre attraktiv och vacker än den som intervjuas så är det större chans att nekas jobbet: Don’t hate me because I’m beautiful: Anti-attractiveness bias in organizational evaluation and decision making – ScienceDirect. Detta stämmer så bra i mitt fall. “If you are pretty, other girls beat you up”. Detta är något jag har fått vänja mig vid ända sedan jag var liten flicka… Men när det går så långt att myndigheter begår grova brott…då har det gått för långt.   

Ett desperat drag som ovanstående (närmare bestämt socialassistent Jeanette Hammargren i Solna kommun som jag aldrig har träffat, samma som stal min nyfödda son) gjorde 2016 för att stryka ett streck över allt vad de gjort – är att kontakta sjukvården bakom min rygg och utan min vetskap och säga en massa lögner om mig till sjukvården, tex att de tror att jag har en psykos, och få sjukvården att öppna en sjukhusjournal i mitt namn/personnummer och fylla den med lögner om mig. Detta ledde till att sjukvård efterlyste mig. I tre månader var jag efterlyst av sjukvården 2016 – utan att ens veta om det. När jag fick reda på det lyckades jag dock prata med vett med sjukvården och de avskrev ärendet och jag begärde journalförstöring av den journalen. Sjukvårdens försvar var att de inte trodde att en myndighet (i detta fall socialtjänsten) skulle säga osanningar till dem – men det var precis vad socialtjänsten gjorde – socialtjänsten förledde och uppsåtligt lurade sjukvården för att få sjukvården att agera – och på så sätt kunna skylla ifrån sig på sjukvården. De ansvariga socialassistenterna har ljugit inför domstol, polis, sjukvård m.fl. och fått de att agera utifrån de lögnerna. Läs mer här:  https://stulnabebisar.wordpress.com/2023/09/02/luftjournalen/

Jag har 3 mål:

 1. Få tillbaka mina barn. 
 2. Att lögnerna ( som även utgör förtal) som använts för att stjäla mina barn ska avslöjas (allt är lögner (förtal) som använts för att stjäla mina nyfödda barn men det är onödigt arbete (men välkommet) att utreda alla, men det räcker att den grövsta lögnen/de grövsta lögnerna (förtalen) avslöjas eftersom man då kan dra slutsatsen att resten med är lögner (jag har hela tiden sagt att allt är lögner men ingen har lyssnat på mig, jag har lagt ned så mycket arbete på att motbevisa alla lögner men ingen har lyssnat på mig, så nu måste en SAKLIG polisrapport utreda och avslöja lögnen/lögnerna så att det blir officiellt och stadsfäst och så att tex journalister vågar skriva om det och så att domstolar kan använda det som underlag). 
 3. Att få ett skadestånd för det jag och mina barn har blivit utsatta för.  Mina barn har med rätt till skadestånd för det de utsatts för. Jag vill även ha skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 (marknadsmässig lön).  

Det här är det man får stå ut med när man är Sveriges vackraste kvinna.

Det är ingen slump att mina nyfödda barn stjäls. Detta är inte det första jag utsätts för pga avundsjuka. 2007 började jag utsättas för en allvarlig diskriminering när jag sökte jobb – att jag inte fick jobb berodde på avundsjuka men oavsett vad det berodde på var det en allvarlig diskriminering. Denna allvarliga diskriminering har pågått sedan 2007 och pågår fortfarande när jag söker jobb. Istället för att arbeta fick jag fortsätta studera vilket lett till att jag har mer än 800 högskolepoäng. Denna diskriminering har inte varit klok  – jag har totalt nekats inträde på arbetsmarknaden (om jag skulle få ett jobb utifrån mina kvalifikationer skulle jag få ett jobb direkt). Här är mitt video CV: https://youtu.be/gbLVSPi6mtg 

Det är otroligt viktigt att ta i beaktande det som jag blivit utsatt för mellan 2007-2016 – innan kidnappnignen av mina nyfödda barn. Det är mycket allvarligt och ska tas med i beaktande. Det är mycket möjligt att kidnappningen av mina mina nyfödda barn har gjorts för att “rättfärdiga” att man vägrat mig ett jobb mellan 2007-2016. Man kan ju inte neka någon så högutbildad som mig jobb i 10 års tid utan anledning – man måste ju “hitta” en anledning till det. Man har inte kunnat komma på någon annan anledning än att jag saknar erfarenhet fram tills 2016 – men man tog sin chans när jag fick barn att “hitta en på en anledning”. 

Det jag varit utsatt för under dessa föregående 9 år är mycket allvarligt och det gjorde hela min tillvaro till ett “inferno”. Jag utsattes för en fruktansvärd diskriminering när jag försökte få ett jobb. I nio års tid nekades jag ett jobb på grund av avundsjuka. För att inte “förlora tid” tvingades jag fortsätta studera och det är förklaringen till att jag nu har över 800 högskolepoäng. Men jag får fortfarande inget jobb – det ser precis likadant ut idag som när jag började söka jobb 2007. Stölden av mina nyfödda barn har inte gjort saken bättre. Det ena har gett det andra – hade jag fått jobb, så hade ingen stulit mina nyfödda barn. Nu får jag inget jobb för att myndigheter stulit mina nyfödda barn. Jag behöver inte ha något jobb – jag klarar mig finfint utan men man behöver ett jobb av ekonomiska skäl. Helst vill jag ha ett fett skadestånd av svenska staten och återförenas med och få tillbaka mina barn och ta hand om dem på heltid och finnas till 100% för dom. Jag ska även köpa dem var sin ponny. Dom behöver sin mamma, arma barn. Det är hemskt vad de har blivit utsatta för och berövade på sin mamma som nyfödda, de måste vara traumatiserade av det. Och sen vill jag säga hejdå till alla idioter . Givetvis kommer jag flytta så långt från Sverige det bara går för gott då det inte är bra för mina barn att växa upp i ett land där myndigheter har begått grova brott mot dem, förtalat och ljugit om deras mamma etc. Inte bra för mig heller för denna delen att bo i ett land där myndigheter har utsatt mig för mycket grova brott, förtal, lögner mm. Mina barn växer upp i en “lögn” om varför de inte får vara med och tas om hand av sin mamma -omringad av lögnare, kidnappare, barntjuvar och misshandlare – är det bra för dem? Bäst för barnen är att sanningen kommer fram – alla barn vill och har rätt till att veta sanningen till varför de inte får/fick tas om hand av sin mamma. Det är inte och kommer inte bli bra för ett barn som kidnappas från sin mor som nyfödd med lögner – det går inte att göra så och det håller inte. Jag kräver tillbaka mina stulna barn och ett skadestånd från svenska staten och en saklig utredning av alla lögner – sen vill jag inte ha något mer med Sverige att göra. Vänner och släkt förstår mig till fullo. Kommer inte sakna lilla trångsynta Sverige. En sak kommer jag inte ge mig på: jag ska ha RÄTTVISA.  Nu är det slut på detta! Jag har aldrig förstått mig på människor som krigar – men nu förstår jag. Det är värt att kriga hur mycket som helst när någon stjäl ens nyfödda barn och beter sig på ett sådant här groteskt respektlöst vidrigt sätt! Bara sjuka odjur kan göra något sådant här! 

Att det är bäst för barnet att växa upp med sina riktiga föräldrar är oomtvistligt. “Mina barn och andras ungar” stämmer i princip alltid.  

Att detta kan hända definierar Sverige som land. För mig är inte Sverige ett dugg bättre än 1970-talets diktatur Chile eller Nazi-Tyskland. Till och med Turkiets president Erdogan säger att Sverige är som nazi-Tyskland, han knäpper Sverige på näsan och det behövs verkligen någon som gör det för Sverige har blivit ett kriminellt land. Därför vill inte Erdogan att Sverige ska få medlemsskap i Nato, medan Kristersson och company förnekar detta (precis som de förnekar alla andra problem i Sverige) och är desperata och gör allt för att Sverige ska bli medlemmar i Nato för rädslan att Ryssland ska släppa 10 atombomber i Sverige för att Sverige har släppt på sin neutralitet och skickat ammunition till Ukraina. Sverige är faktiskt känt i hela världen som ett “barnkidnapparland”. Det finns många bra, trevliga människor i Sverige, men vad hjälper det när myndigheter är kriminella. Svenska folket borde göra revolution mot den korrumperade apparat som styr landet (samma revolution som i Frankrike på 1700-talet), korrumperade politiker inkluderat. De som styr Sverige borde alla avsättas. Många av de som styr Sverige, tex sitter i domstolar och dömer är med riktigt illegala, det har jag fått erfara många gånger. Det som definierar ett land är hur det behandlar sina invånare. Det här som är gjort mot mig och mina barn är mycket GROTESKT över alla gränser och kan i det närmaste jämföras med mord (och dom som är förövare borde få samma straff som för mord om lagen ska följas vill säga), (känner mig som CG Persson nu). Mitt fall kan jämföras med Tove-fallet i vetlanda – där jag är Tove och de tjejerna som har stulit mina nyfödda barn är i likhet med Maja och Johanna som mördade Tove för att de var avundsjuka på henne. Tove var precis som mig en sådan skötsam, smart, begåvad tjej som Maja och johanna “inte klarade av”.  Jag är så trött på hela Sverige och hela etablissemanget – journalister, domstolar, polis, åklagare – inget fungerar .  Dom som gjort detta mot mig och mina barn  är värre än allt annat och rent avskyvärda. Förstår inte hur de står ut med sig själva efter vad de gjort. 

*Bloggar fortfarande i bakgrunden och min blogg kommer snart att utges i form av en bok – den boken kommer i det närmaste likna Anne Franks dagbok och “Inte utan min dotter”. Startat en kanal på Youtube om detta. Här är länken till min första video: https://youtu.be/hhmaGUDmFaI   

Utredningen: 

 1. Sammanfatta alla relevanta lögner – i förhållande til lagparagrafen som missbrukats för att stjäla mina nyfödda barn (LVU §2). Alla lögner som inte är relevanta i förhållande till den kan man givetvis stryka – vilket innebär att man kan stryka 95 % av alla lögner. De resterande 5 % av lögnerna ska man utreda. Alla dessa lögner handlar om mig – dvs alla dessa lögner ska utredas. 

Jag vänder mig speciellt till: 

 1. Särskilda åklagarkammaren via myndighetschef Anders Jakobsson/Bengt Åsbäck: Kan ni inleda en utredning gällande Maria Jolfors Detert på förvalningsrätten i Göteborg då hon med uppsåt skrivit lögner i syfte att stjäla min nyfödda dotter Leonore, bland annat har hon skrivit “Anna brast i den fysiska omvårdnaden av Leonore under de 6 dagar hon vistades i hemmet”, vilket är en grov lögn samt ett grovt förtal och den huvudsakliga lögnen man använt sig av för att stjäla min nyfödda dotter. Tvärtom har jag gett min dotter den bästa fysiska omvårdnad under dessa 6 dagar och jag har över 35 bildbevis på det på instagram: instagram.com/leonore.chole.svanberg. Där finns även bildbevis på hur misshandlad hon blivit sedan socialtjänsten kidnappade henne – jag gjorde otaliga orosanmälningar till polis efter att jag fått dessa bilder – men dessa anmälningar bara ignorerades. Min övertygelse är att dessa odjur har totaltförstört min fina dotter och gett henne permanenta skador – kanske de till och med tagit livet av henne? Har inte fått någon levnadstecken av min dotter sedan Mars-2020. 
 2. Åklagarkammaren i Uddevalla via myndighetschef Daniel Edsbagge/John: Kan ni inleda en utredning gällande socialassistent Tina Ekerum/Camilla Kozelka på Trollhättan stad då de skrivit lögner (samma lögner som använts för att stjäla min nyfödda son) i syfte att stjäla mina nyfödda dotter Leonore, bland annat har hon skrivit “Anna hade en psykos” , vilket är en grov lögn samt ett grovt förtal, samt den huvudsakliga lögnen man använtt sig av för att stjäla min nyfödda son/nyfödda dotter. Jag har aldrig haft någon kontakt med psykiatri, detta är rent påhitt. 
 3. JK via Mari Heidenborg: Kan JK betala ut ett skadestånd från staten till mig och mina barn för det olagliga vi blivit utsatta för att svenska staten (minst 10 000 000 kr), samt även ett skadestånd till mig för förlorad arbetsinkomst sedan Januari 2007 – December 2022 med den minsta marknadsmässiga lönen om 35000 kr / mån = 12 x 15 x 35 000 kr = 6 300 000 kr (jag har nekats jobb pga avundsjuka sedan 2007 efter att jag tog examen 2007 som civilingenjör samt ekonomie magister, och det gäller även offentliga/statliga jobb).
 4. JO via Erik Nymansson: Kan JO göra en utredning av de tjänstemän som stulit mina nyfödda barn? 
 5. Sveriges domstolar via Charlotte Driving, Petra Thor Jonzon, Maria Isaksson, Harald Pleijel, Leif Eriksson, Klara Lutti, Carl Bexelius, Katarina Johansson Welin, Johan Sangborn, Thomas Rolen – Kan Sveriges domstolar göra om och göra rätt (skipa rättvisa) gällande stölden av mina nyfödda barn? 
 6. Polismyndigheten via Anders Thornberg: Kan polismyndigheten omgående utreda de skäl som använts för att stjäla mina nyfödda barn – då alla dessa “skäl” är lögner. Mina nyfödda barn är helt stulna och allt som använts för att stjäla dem är lögner, inklusive förtal. En utredning kan även inledas utan att ha någon misstänkt – så har gjorts i andra fall. 

Nu måste polis/åklagare göra sitt jobb och agera snabbt då de planerar att bortadoptera min dotter till för mig okända människor – vilket med är helt kriminellt. Det har redan hänt med min son – och min son har jag inte någon rätt att träffa eller ens prata i telefon med (det har kriminella sveriges domstolar bestämt). Jag får inte ens en bild på min son. Jag kan inte ens skicka min son en present på sin födelsedag – då skickas den tillbaka till avsändaren utan att min son får reda på att jag skickat den. Detta är ett brott mot både mig och mitt barn. Det är mina barn, det är min dotter, och ingens annans och kommer aldrig att bli. Ingen har rättt att ta mina barn, lika lite som att ta någon annans barn. Det har aldrig funnits någon laglig grund för att ta mina barn från mig – bara massa lögner. Det har inte funnits någon laglig grund för att ta min dotter från mig – och då tror man sedan att man lagligt kan bortadoptera henne för att det nu har GÅTT TRE ÅR SOM HON HAR VARIT KIDNAPPAD/STULEN, men det kan man inte. Pelle kan inte gå ut på stan och kidnappa ett nyfött barn och hålla det kidnappat i tre år, och sedan komma och säga att barnet är “hans”. Mina barn är dom som får sitta emellan – och de har farit väldigt illa av att bli kidnappade från sin mor som nyfödda, inte fått amma eller få moderskärlek etc – men det motiverar inte att de ska få stanna hos kidnapparen – mina barn skulle inte bli kidnappade i första taget och det är det som är felet (de lagar som normalt skulle gälla när ett barn varit lagligt på LVU i 3 år gäller inte i detta fallet). Detsamma gäller med min son. Det är mina barn och stölden av mina barn behöver utredas från grunden istället. Det kommer inte att hända. Jag har efter alla år sett vilka lagförbrytare våra myndigheter är och har inget förtroende för dem. Det är jag som har laglig rätt vårdnaden om mina båda barn (sådan är lagen) och ingen har rätt att ta den ifrån mig utan anledning – lögner är ingen anledning. Bara för att myndigheter tror att de kan stjäla mina nyfödda barn – förhala det i tre år för att sedan säga att mina barn därefter “tillhör” någon annan – så kan de inte komma ifrån att jag (och även mina barn) har rätt till ett skadestånd för detta. Myndigheter har stulit mina barn – och sedan låtit dem “gå upp i rök” – men de kan inte komma ifrån skadeståndsskyldigheten och ansvaret för detta.  

Rättvisa måste skipas omgående så att detta kan få ett slut – jag kan inte leva ett normalt liv innan rättvisa skipats och jag fått upprättelse för detta. Detta har förstört/stulet mitt liv sedan 2007 och gör det fortfarande fram tills att jag fått en utredning och upprättelse för allt detta. 

Myndigheter ska plikttroget hålla sig till vad lagen säger – och ska göra vad som är rätt och riktigt enligt lag. Detta brott måste uppklaras och stoppas nu – även om det är 7 år för sent. 

Utöver socialtjänsten som är den riktiga boven i dramat – så är sveriges rättsväsende boven – polis/åklagare genom att bara stunta i allla mina 1000 brottsanmälningar sedan 2016 – och sveriges domstolar som är en ren förtalsmaskin (alla deras domar gällande mina barn innehåller100% lögner och förtal – jag förstår inte var de får allting ifrån och hur okända människor kan skriva så många sidor lögner om mig utan att aldrig ens ha träffat mig och kan bara kalla det för en sak fantasifullt ljugande/mytomani (mytomani beskrivs som ett beteende där en person ljuger fantasifullt och det kan ingå som delsymtom i andra tillstånd, till exempel psykopati, där ”patologisk lögnaktighet” ingår som ett kriterium). Min tilltro till det svenska rättsväsendet är noll och jag är helt berövad min rättssäkerhet. I ett sådant här fall måste man ta saken i egna händer och använda medborgargarde och nödvärn när myndigheter är kriminella mot en och stjälen ens nyfödda barn och förtalar en mm. Jag kan rada upp 20 olika brott som myndigheter har begått mot mig och mina barn, vissa av dem av av grövsta slag. 

Här en lista med brott som myndigheter har begått mot mig och mina barn: 

 1. 3 kap §5-6 Misshandel (Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd): Detta har myndigheter gjort mot både mig och mina barn – under många års tid. Sanningen måste komma fram gällande allt detta hemlighetsmakeri runt min dotter – hemlighållande av var hon vistas, inga bilder, hemlighållande av hennes sjukhusjournal etc – mycket mycket skumt och oroväckande.
 2. 4 kap §1 Människorov/kidnappning (Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning): Detta har gjort med både min nyfödda son och min nyfödda dotter. 
 3. 4 kap §2 Frihetsberövande (Den som för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten): Både min och mina barns frihet är berövad oss. 
 4. 4 kap §4 Olaga tvång: (Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något). Jag har blivit utsatt för väldigt många olaga tvång – om du inte gör det och det så får du inte träffa ditt barn, ska utveckla detta mer senare. 
 5. 4 kap §5 Olaga hot: Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid):  Ska utveckla detta mer senare. Tex när jag nekades försörjningstöd. Som CG Persson sa i TV: Att ta ifrån någon sin försörjning är ett olaga hot. 
 6. 4kap §6 Hemfridsbrott (den som olovligen tränger in i någon annans bostad): Detta skedde den 10 Januari 2020. 
 7. 4kap §7 Ofredande: (den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt). 
 8. 5 kap §1-2 Förtal, grovt förtal (den som utpekar någon som klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning): Detta har skett i en kopiös omfattning. 
 9. 5 kap §3 Förolämpning (Den som riktar nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet). 
 10. 8 kap §1, §4a Stöld/inbrottsstöld (den som olovligen tager vad annan tillhör, om brott som avses i 1 § har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende,): Tex vid kidnappnigen av Leonore tog man med sig mina tillhörigheter utan min tillåtelse. 
 11. 9 kap §1 Bedrägeri (den som Den som uppsåtligen vilseleder förmår någon till handling, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde: Jag vet inte vilken vinning dessa socialassistenter har haft om de har tagit emot någon muta från någon, men de har uppsåligen vilseledit många till handling, såsom sjukvård, polis, genom att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter). 
 12. 9 kap §4 Utpressning (den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade), man har vid upprepade tillfällen utpressat mig till olika saker och använt mina barn som utpressningsmedel mot mig, tex när de bröt sig in i mitt hem och kidnappade min nyföddda dotter så utpressade de mig – antingen tar vi din nyföddda dotter eller så följer du med oss och din nyfödda dotter till en låst institution i Borås – detta var en utpressning och det fanns inga skäl för att varken kidnappa min nyfödda dotter eller kidnappa mig och min nyfödda dotter och låsa in oss på en låst institution med vilken socialtjänstens hade mycket onda uppsåt – jag gick givetvis inte på det. En annan utpressning jag blivit utsatt för är att jag ska “samarbeta” med socialtjänsten för att “kanske få tillbaka mina barn” (men inte närmare preciserat hur det samarbetet ska se ut) – det finns inte heller några skäl för att jag ska samarbeta med socialtjänsten för att få vara mamma – 6 miljoner andra människor i Sverige eller 99,99999% har varit föräldrar eller är föräldrar utan att ha tvingats “samarbeta” med socialtjänsten – det finns inga skäl till att ska göra det heller (och socialtjänsten har aldig heller kommit med några skäl till varör jag ska samarbeta, mer än lögner) – det är enbart en utpressning och inget heller som jag går på. Socialtjänsten har inte och har inte haft någon rätt att ta mina barn i första taget. Jag vill  givetvis inte ha någon kontakt med dem och inget att göra med dem som begått grova brott mot mig och mina barn. 
 13. 9 kap §5 Trolöshet mot huvudman/tagande av muta ? 
 14. 12 kap §1 Skadegörelse (den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt): Vid inbrottet så skadades min egendom, detta har jag foto på.
 15. 17 kap §11 Skyddande av brottsling (om någon döljer den som begått brott, hjälper honom eller henne att komma undan, undanröjer bevis eller på annat liknande sätt motverkar att brottet upptäcks eller att någon lagförs för det “om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras”): Detta är vad de gör som vägrar att utreda kidnappningen av mina barn, men även sveriges domstolar som avsiktigt skyddar socialtjänsten. De som vägrar utreda (brottsbekämpande verksamhet) vill skydda gärningsmän eftersom de är offentligt anställda. Trots otaliga anmälningar om stöld av barn under 7 års tid, har inte en rad utredning gjorts, och inte någon förklaring har getts till mig. Till brottsbekämpande verksamhet: Blunda för VEM gärningsmännen och utred sakligt de lögner om mig som använts för att stjäla mina nyfödda barn – det är inte svårt att utreda. Jag får vara brottsbekämpande verksamet (utreda) samtidigt som jag få r vara domstol (tolka lagen) – då både domstol eller brottsbekämpande verksamhet är gärningsmän.       
 16. 20 kap §1 Tjänstefel, grovt tjänstefel (den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Vid bedömande av om tjänstefelet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande). Behöver knappast utvecklas. Notera vad som sägs i denna paragraf “Vad som sägs i denna paragraf skall inte tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.” 
 17. 4 kap §1 Människohandel: Det äcklar mig att det sitter någon okänd kvinna och tjänar 20 000 kr i månaden på att misshandla om min dotter och tjäna pengar på henne. Det är bara mäniiskohandel. 
 18. Människoexploatering: Att ta nyfödda barn från en kvinna är att utnytta dens kropp till avel. 

Denna listan är inte uteslutande – det finns misstankar om att fler brott har begåtts både mot mig och mina barn. 

Vad säger skadeståndslagen? 

3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det allmänna

1 §   Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta
   1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,
   2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott,
   3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten, och
   4. skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a § och som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten.

I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även det som sägs nedan i detta kapitel. Det som där sägs om en kommun gäller också en region och ett kommunalförbund.

2 §   Staten eller en kommun ska ersätta
   1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar,
   2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning, och
   3. skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a § och som orsakas genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.

4 §   Staten eller en kommun ska ersätta
   1. personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada, skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § och skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen eller enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och
   2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan överträdelse.

5 kap. Skadeståndets bestämmande

1 §   Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för
   1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
   2. inkomstförlust,
   3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

MITT SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT SVENSKA STATEN ÄR MINST 20 MIJONER KR, DELS FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST HISTORISKT, FRAMTIDA FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR STÖLDEN AV MINA NYFÖDDA BARN. DET FINNS MYCKET MER ÄN SOM JAG BORDE BEGÄRA SKADESTÅND FÖR SÅ DET KAN BLI HÖGRE SKADESTÅND ÄN SÅ. 

Kaj Linna fick 18 miljoner i skadestånd för att han varit felaktigt frihetsberövad i 13 år av staten. Mina barn har varit felaktigt frihetsberövade i snart 7 resp 3 1/2 år och jag kan man säga varit frihetsberövad sedan 2007 (totalt 16 år) – sedan jag felaktigt nekats ett jobb (bestulits på min karriär) och sedan bestulits på mina barn, bestulits på mitt anseende etc. Svenska staten är ansvarig för allt genom offentlig anställda. Kaj Linna är beskylld för osanningar, precis som jag är, och för honom tog det 13 år att avslöja dessa osanningar. För mig har det tagit hittills tagit snart 7 år pga polis/åklagare nekar att utreda dessa osanningar. Skillnaden i mitt och Kaj Linnas fall är att – i hans fall kom osanningen från en privatperson och i mitt fall kommer osanningarna från myndighetspersoner(offentligt anställda) som har ett ont uppsåt och ett uppsåt att skada mig med dessa – nämligen att stäla mina nyfödda barn och de har ljugit ändåmålsenligt i syfte att stjäla mina nyfödda barn. Jag hade velat ställda alla dessa myndighetspersoner under ed och låtit dem vittna under ed. 

Till alla som jobbar på polis/åklagarmyndigheten: Ni är tillsammans 36 700 anställda (34 900 på polismyndigheten + 1800 på åklagarmyndigheten) och ert jobb är att utreda, motverka och lösa brott. Om det inte skulle funnits några lagar i Sverige skulle det inte heller finnas några brott. Om det inte skulle finnas lagar i Sverige skulle inte polismyndigheten/åklagarmyndigheten, domstolar eller andra myndigheter ens funnits. Man måste prioritera vilka brott som utreds – men vilket brott är mer viktigt att utreda än stöld av nyfödda barn? Det är ett av de grövsta brotten som kan begås enligt brottsbalken och mycket grövre än våltäkt, misshandel, rån, stöld etc. Mina och mina barns bödlar måste ställas till svars. 

Jag kräver att Sveriges domstolar gör om och gör rätt – att Sveriges domstolar skipar rättvisa för mig och mina barn utifrån SVERIGES RIKES LAG och raderar alla lögner och förtal om mig. Jag förväntar mig enbart rättvisa utifrån lagen – lagen är på min och mina barns sida och jag förväntar mig att rättvisa ska skipas för mig och mina barn utifrån vad lagen säger. 

Jag är inte fullvärdig medborgare i Sverige så länge inte svensk lag gäller mig och mina barn och innan jag och mina barn fått upprättelse för detta. 

Jag håller på att förbereda en stämning av svenska staten och kommer snart att starta en insamling på denna sidan för de som vill hjälpa till med rättegångskostnader. 

JAG KOMMER GÅ HUR LÅNGT SOM HELST MED DETTA OCH KOMMER INTE ATT GE MIG ANGÅENDE DETTA . SVENSKA STATEN SKA FÅ BETALA ETT HÖGT SKADESTÅND TILL MIG OCH MINA BARN OCH JAG KOMMER INTE GE MIG FÖRRÄN JAG OCH MINA BARN HAR FÅTT DET SKADESTÅND VI HAR RÄTT TILL. DETTA ÄR DEN VÄRSTA RÄTTSSKANDAL I SVENSK HISTORIA. 

FÖRUTOM SKADESTÅND, KRÄVER JAG ÄVEN ANSVARSTAGANDE FÖR VAD SOM ÄR GJORT MOT MIG OCH MINA BARN. JAG TYCKER ATT VARJE MÄNNISKA SKA FÅ TA ANSVAR FÖR SINA GÄRNINGAR MOT MIG OCH MINA BARN OCH ATT LAGAR SKA FÖLJAS. DET ÄR FEL ATT INGEN SKA STÅ TILL SVARS OCH TA ANSVAR FÖR VAD SOM ÄR GJORT MIG MIG OCH MINA BARN. JAG HAR BLIVIT VÄGRAD UTREDNING AV BROTTSBEKÄMPANDE VERKSAMHET I 7 ÅRS TID FÖR ATT BROTTSBEKÄMPANDE VERKSAMHET SKA SKYDDA GÄRNINGSMÄNNEN. JAG VILL PÅMINNA RÄTTSVÄSENDET ATT DET ÄR FAKTISKT ETT BROTT I SIG ATT SKYDDA PERSONER SOM BEGÅTT BROTT.  

In english summary: 

The swedish state has committed a very aggravated crime again me and my kidd and kidnapped and stolen my new born babies, my new born son 2016-09-30 and my new born daugther 2020-01-10. I never seen them since they were kidnapped and I do not know in whos care they are or where they are. The social service and the courts are the criminals using lies to steal my children. The police refuses to investigate despite I reported this to the police a thousand times since 2016. This is a very serious crime committed by the Swedish state against me and my children and I can’t get no help anwhere – the Swedish state is completely corrupt and steals children from their citizens. This page is created mainly in order to reveal the truth about the kidnapping of my children and reveal the lies that were used to steal my children and consequently get the police to investigate this matter formally and very thoroughly. 

Kontakt: anna@stulenbebis.se.

Blogg: https://stulenbebis.blogspot.com

KIDNAPPED BY SWEDISH STATE #bringherback #hittaleonore

Leonore, här 1 månad gammal, är stulen från sin mor.

Sedan över 4 år gömmer Trollhättan stad min dotter Leonore för mig. Det finns inget lagstöd för detta övh.

Jag vet inte sedan över 4 år var min dotter befinner sig och vilka människor som tar hand om henne.

De som gömmer Leonore bryter mot lagen, detta är ett mycket grovt och allvarligt brott som begås av myndigheter mot mig och min dotter – och därför vädjar jag till allmänheten att hjälpa mig att hitta Leonore.

Uppdateringar / Blogg

En domstols skyldighet att motivera sitt beslut

Motiverade domar och beslut är ett grundläggande krav i en demokrati. Genom att en dom eller beslut är motiverat ges möjlighet för den enskilde och allmänheten att kontrollera hur domstolen resonerat. Dessutom får domstolen möjlighet att kontrollera riktigheten av sina tankegångar, den enskilde får möjlighet att bedöma förutsättningarna för ett överklagande och överinstansen får möjlighet att …

Vad håller myndigheter på med?

Det är myndigheter som är ansvariga för stölden av mina nyfödda barn. Inte alla svenska myndigheter, utan ett antal av dem: socialtjänst i Solna, socialtjänst i Trollhättan, sveriges domstolar och på dessa myndigheter vissa personer som är anställda på dessa myndigheter. I förlängningen även polis/åklagarmyndigheten som vägrar utreda detta brott. Fullständigt oacceptabelt att myndigheter får …

Gärningsmännen

Gärningsmännen – mina och mina barns gärningsmän som är ansvariga för brottet mot mig och mina barn. 100% av gärningsmännen har begått brottet inom ramen för sin offentliga anställning. De myndigheterna där gärningsmännen är anställda är: socialtjänst, sveriges domstolar, åklagarmyndigheten, men även sekundärt de som vägrar utreda på IVO/JO/JK. Det är inte rätt att de …

Kommentarer

Stoppa socialtjänstens maktmissbruk

“Att slita en nyfödd bebis ur famnen på en nyförlöst mor. Då är man satan själv.”

“Man får inte göra så.mot djur..men mot människor..”

“Detta är en skam för Sverige.”

“Granskningar av soc sekreterare måste börja ske. Maktmissbruk samt onödigt splitter av famijler etc måste upphöra.”

“Dom förstör livet för normala människor.”

“Finns ingen som helst rättssäkerhet i deras agerande!”

“Fy så vidrigt att göra så mot bebisen.”

“OMG helt fel agerande. stackars mamma och bäbis”

“Mitt hjärta går sönder. Jag kan inte se någon mänsklighet. Hur lever dom med sig själva??”

“Men inte klokt stackars mamma och bäbis hur kan de göra såhär fruktansvärt fel “

“det är så omänskligt att ta ett nyfött barn”

“Hoppas innerligt att bebisen får komma tillbaka till sin mamma snarast. Vidrigt.”

“Soc personal är iskall, beräknande, manipulativ och lögnaktig. Jag har alltid tidigare trott att soc fanns för att hjälpa familjer. Att de som fick sina barn omhändertagna måste ha felat som förälder, att soc visste vad dom gjorde och de som de sa var sant. Men va fel jag hade!! Det är tvärtom! Det är soc som ljuger!! Inte föräldrarna!”

“Finner detta beteende svinigt och omänskligt. Så här beter väl inga normala människor sig. Fruktansvärt förfarande. “

“Soc jobbar utan substans, utan fakta och utan sanning.”

“Socialtjänsten är till för att hjälpa, men stälper oftast istället.”

“Det finns i princip inga vettiga människor som arbetar på socialtjänsten.”