Allmänna domstolar – tjänstefel

De allmänna domstolarna har begått många grova tjänstefel i detta. Det är rent katastrofalt hur de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt och hd) har förfart i detta – samt brottsligt.

  1. När jag försöker ställa de ansvariga till svars genom att stämma dem för tex lögnerna som använts för att stjäla mina barn (tillika förtal) så lägger de ned min stämningsansökan (de vägrar ta upp målet) – trots att jag ca 10 gånger betalt in 2800 kr i ansökningsavgift. Det finns inga skäl för att inte ta upp och pröva målet – de vägrar helt enkelt.
  2. I vårdnadsmål om min son så går tingsrätten helt och hållet på de brottsliga LVU-målen då kontentan blir att jag inte har någon laglig rätt till min son och ingen umgängesrätt och dessutom ska betala motpartens rättegångskostnader (vilket man normalt inte ens ska göra i ett vårdnadsmål).
  3. I de rättsprocesser som jag drivit och där min stämningsansökan har tagits upp har domarna varit proppfulla med lögner och förtal.
  4. Tingsrätten har segat och legat på målet där jag anmält förövare för kidnappning av nyfött barn i ett års tid – ett grovt pågående brott som naturligtvis behöver utredas och handläggas snarast.
  5. Etc, det är så mycket mer…