Gärningskvinnorna

De här gärningskvinnorna glömmer verkligen att Sverige är en demokrati – deras förfarande är mycket odemokratiskt och de beter sig som “ohyfsade diktatorer”.

De primärt ansvariga:

 1. Jeanette Hammargren (socialassistent, Solna stad) – har aldrig träffat denna människa
 2. Linda Schöön (socialassistent, Solna stad) – har aldrig träffat denna människa
 3. Camilla Ödquist (socialassistent, Solna stad) – har aldrig träffat denna människa

Man får inte skada andra människor enligt lagen – men det är just vad dessa människor gör. De skadar mig och mina barn – avsiktligt och uppsåtligt och väldigt uträknande. Men lagen gäller tydligen inte för dem?! De har skadat mig och mina barn tillräckligt – nu räcker det.

De sekundärt ansvariga “myndighetspersonerna”:

De primärt ansvariga myndigheterna:

 • Socialtjänst
 • Förvaltningsdomstolar

De sekundärt ansvariga mydigheterna – då de vägrar utreda pga de “skyddar” de skyldiga:

 • Polisen – vägrar utreda
 • JO – vägrar utreda
 • Allmänna domstolar – vägrar utreda
 • Skatteverket – har sekretessmarkerat min dotter, vilket är ett grovt tjänstefel, skatteverket har sekretessmarkerat min dotter utifrån domen från kammarrätten som bara består av lögner
 • IVO – vägrar utreda Emelie Fråstads falska journalanteckning trots att de ska utreda klagomål som påverkat patientens rättsliga ställning

Sekunddärt ansvariga som medverkar till detta brott helt medvetet och avsiktligt:

 1. Lotten Karlen, hovrätten göteborg
 2. Boel Oldenstedt, hovrätten göteborg
 3. Åsa Askenbäck, hovrätten göteborg
 4. Maria Jolfors Detert, rådman, förvaltningsrätten, ansvarig för att Leonore inte fick amma och för att Leonore blev utslängd till främlingar på Dal där hon blev misshandlad och en dom 2020-01-30 full med lögner och förtal
 5. Gunilla Åkerman, rådman, tingsrätt i Göteborg, en av de värsta brottsliga och korrumperade domarna av alla från 2021 som säger att jag inte ska få ha någon kontakt med min 4årige son som jag träffat mindre än 10 h sedan han föddes, och ska även betala motpartens rättegångskostnader – en brottslig dom helt i strid med alla lagar som finns – ett rent övergrepp mot lagen
 6. Nina Ljungquist, socialtjänst, Trollhättan stad, har bland annat skrivit under beslut att Leonore ska vara gömd, vilket är ett helt olagligt och brottsligt beslut som det inte finns några skäl för, enbart falska lögner
 7. Anna Ekman, hfd (högsta förvaltningsrätten) – skriver i ett avslag om resning – “”Resning får beviljas om det finns synnerliga skäl. Det har inte kommit fram att sådana skäl föreligger.” Detta är ren lögn. Min son blev stulen med lögner – är inte det skäl nog?” Anna Ekman medverkar på så sätt till detta brott.

Övriga medverkande i detta brott:

 1. Paula Hedström, socialsekreterare, Trollhättan stad
 2. Ram Dhokia, socialsekreterare, Trollhättan stad