Exempel på lögn

Som nämnts tidigare är mina barn stulna med lögner av Sveriges domstolar.

För att illustrera ett exempel, så tar jag en av alla dessa lögner som Sveriges domstolar har farit med sina domar, som är en mycket grov lögn och utgör ett mycket allvarligt och grovt förtal.

Dom från Sveriges domstolar 2016-10-10, 20984-16 – som ligger till grund för att ta min nyfödda son från mig –

Under skäl för avgörande i domen sida 3 står:

“Det har framkommit att Anna uppsökte förlossningsavdelningen där läkaren misstänkte att Anna hade en psykos och kontaktade psykiatri.”

Detta är en mycket grov lögn som det inte finns någon sanning i överhuvudtaget och som utgör ett mycket allvarligt och grovt förtal mot mig – i själva verket är det en mytoman till socialassistent som hittat på denna lögnen helt medvetet och ljugit och falskt angivet mig inför domstol.

Det ska understrykas att det står högre upp på sida 2 i samma dom att “Det som socialtjänsten anger som skäl för omhändertagandet är osanningar och lögner.” Ändå så skriver domstolen alla dessa lögner som kommer från socialtjänsten – då får domstolen ta ansvar för dessa lögner. Domstolen måste förvissa sig om vilka uppgifter som stämmer och inte stämmer innan de skriver in uppgifterna i en dom.

Så detta grova förtalet (tillsammans med med många andra förtal) har jag givetvis försökt att få upprättelse för genom att:

  • Anmäla den ansvariga på Sveriges domstolar till polis/åklagare för grovt förtal – min anmälan om förtal har lagts ned utan motivering.
  • Stämt staten för förtal – juni 2020 i Stockholms tingsrätt 2 gånger – Stockholms tingsrätt har lagt ned min stämningsansökan båda gångerna – genom att säga att stämningsansökan inte är komplett trots att den är komplett.
  • Anmält till JO – då JO kan agera som åklagare om en offentlig tjänsteman har begått brott i sin tjänst – JO bara lägger ned.

Ni ser! Så här fungerar rätts-Sverige: Alla är inte lika inför lagen. Exempelvis Ebba Busch Thor blev nyligen åtalad för grovt förtal för att hon fällt några kommentarer om sin motparts ombud – åklagare väckte åtal trots att hen egentligen inte har åtalsplikt för förtal när det gäller privatpersoner – men detta brottet som är mycket, mycket grövre och fruktansvärt allvarligt, det är rent patetiskt i jämförelse med detta – handlar om stöld av ett nyfött barn, tjänstefel, grovt förtal av en domstol mm.. – får passera. Ingen konsekvens vad det gäller alla är lika inför lagen. Alla är lika inför lagen – men ändå inte!? Mycket förvirrande!

Jag tycker att dem som sitter och avskriver mina anmälningar är idioter… men det viktigaste av allt de har inte rätt att sitta och skriva av mina anmälningar – det är ett tjänstefel av dem och det innebär att de medverkar till detta brott.

Är det alltså lagligt att gå och skriva så här om alla i Sverige och ta deras nyfödda barn? Det är inte lagligt – vilket den som kan lite juridik borde förstå. Börjar verkligen tvivla på åklagares/domares kunskaper i juridik och/eller deras moral och samvete.

Not: Denna lögnen finns ytterligare på en rad andra ställen:

  1. I socialtjänstens i Solnas beslut om omedelbart omhändertagande av William, skrivet 2016-10-01, skrivet av socialsekreterare Jeanette Hammargren
  2. socialtjänsten i Solnas BBIC beslutsunderlag till domstol, 2019-10-30, skrivet av socialsekreterare Linda Schöön/Jannike Sjölander
  3. I socialtjänstens i Trollhättan beslut om omedelbart omhändertagande av Leonore, skrivet 2016-10-01, skrivet av socialsekreterare Tina Ekerum
  4. I socialtjänsten i Trollhättans BBIC beslutsunderlag till domstol, 2020-01-19, skrivet av Tina Ekerum / Camilla Kozelka
  5. I ett beslut fattat av Camilla Ödquist på socialtjänsten i Solna, 2016-12-21 där den ligger till grund för att inte jag ska få träffa mitt barn.

Det ska tilläggas att jag har frågat socialtjänsten vem denna läkare är och har fått ett namn. Har frågat denna läkare och denna läkare säger att den inte har sagt detta och inte känner igen dessa uppgifter, samt till och med anlitat en jurist som svarar:

Läkarens namn har inte uttalat eller ens känt till dessa uppgifter.”

Det finns inte ens 0 % sanning i denna lögn. Jag aldrig någonsin har haft någon kontakt med psykiatri eller haft något behov av det. Har däremot jobbat på sjukhus inom psykiatri under 7 års tid under mina studieår på somrar och som extra arbete. Det är inte rimligt att socialtjänsten kommer och tar mitt nyfödda barn för att de påstår att en förlossningsläkare, som dessutom nekar till detta, misstänkt en psykos – det går inte ihop. Dessutom har en förlossningsläkare inte kompetensen att uttala sig så – det är inte ens förlossningsläkares kompetensområde och ingen förlossningsläkare uttalar sig så, det skulle vara oprofessionellt och fel av en förlossningsläkare att göra det. Det är allvarlig medicinsk diagnos som en psykiater ställer, inte en förlossningsläkare. Däremot kan en förlossningsläkare konsultera en psykiater, men då ska allt dokumenteras i en journal och orsaken till konsultationen ska framgå. Det är inget som socialtjänsten ska komma flygandes med.

Not: Socialtjänsten påstår även i beslutet om omedelbart omhändertagandet som de lämnat till domstol att denna förlossningsläkare “befarade att barnet avlidit i magen” vilket med är lögn. Barnet (min son) mådde bra och finns ingen undersökning som visade något annat.

Socialtjänsten via socialsekreterare Jeanette Hammargen (som jag aldrig har träffat) sa med till mig att “de har misstanke om droger” (det finns inte ens 0 % sanning i denna lögn, har aldrig någonsin haft någon kontakt med droger). När jag frågade socialtjänsten vem som denna uppgift kommer från så säger de att den kommer från en sjuksköterska i Eskilstuna som heter Sofia Lindén som är en sjuksköterska i Eskilstuna som jag heller inte vet vem det är eller aldrig träffat. När jag frågade Sofia så svarade hon:

“Jag har ingen aning om vem du är. Och känner ingen som använder droger. Så är nog någon annan som påstår.”

När jag framför detta till socialtjänsten så säger de att det inte gällde mig utan mitt barns pappa.

Resten, allt annat, i detta är med lögner, tex är ett skäl för avgörande “brister i den fysiska omvårdnaden” av min 6 dagar gamla dotter. Detta finns inte heller någon sanning i. Detta bygger på en fejkad journalanteckning av en sjuksköterska som heter Emelie Fråstad och som fejkats flera timmar efter kidnappningen av Leonore, tex att hon skulle vara “smutsig på hakan” och liknande. Antingen så har socialtjänsten fått Emelie Fråstad att skriva en falsk påhittad journalanteckning eller så har socialtjänsten “satt dit” smuts på Leonore. Det finns ingen sanning i att det skulle finnas några “brister i den fysiska omvårdnaden” av Leonore. Det är påhitt/lögn, precis som allt annat, och den journalanteckning som Emelie Fråstad har skrivit flera timmar efter kidnappningen gäller inte då det utgör fara i bevishänseende, på grund av tiden mellan kidnappningen och tills dess att journalanteckningen utfärdades. Har försökt att säga detta till domstolen som givetvis inte lyssnar, och måste skriva detta då det inte finns något annat att skriva om. Har begärt att Emelie Fråstad ska komma till domstolen och vittna under ed men första gången så sa domstolen att hon var sjukskriven och så sjuk att hon inte kunde prata i telefon (i efterhand har det kommit fram att hon inte hade något läkarintyg eller något) och andra gången så nekade domstolen till hennes vittnesmål. Jag har dessutom väldigt mycket bilder och filmer under de här sex dagarna och mycket annat, samt vittnesmål som motbevisar att det skulle funnits några brister i den fysiska omvårdnaden. Dessa har jag givetvis lämnat in till domstolen som ignorerar dem. Dessutom krävs det enligt lagen “allvarligare brister i den fysiska omvårdnaden” och inte bara lite smuts på hakan. Men som sagt det är irrelevant eftersom det inte finns någon sanning alls i att det skulle funnits några “brister i den fysiska omvårdnaden” under dessa 6 dagar – tvärtom Leonore fick den bästa fysiska omvårdnaden som ett nyfött barn kan få.

Utöver dessa lögner finns en rad andra lögner, men dom här två lögnerna är de mest centrala lögnerna i hela denna historien, samt den att jag “skulle ha motsatt mig vård som mitt barn av läkare bedömts behöva” som domstolen skriver i en av domarna, vilket med är lögn.

Var får de alla lögnerna från?! Vem kommer alla dessa lögner ifrån?! Vem är mytomanen som håller på att ljuga?!