IVO – tjänstefel

IVO har begått många tjänstefel i detta.

  1. Alla mina anmälningar på socialtjänsten när det gäller båda mina barn har IVO bara lagt ned utan åtgärd och utan utredning. Jag har gjort 100-tals anmälningar i ren förtvivlan och desperation till IVO – men IVO tittar inte ens på dem… – för att skydda brottslingarna/socialtjänsten.
  2. Nekat min journalförstöring. Jag har skickat in en ansökan till IVO om att denna falska journal som socialtjänsten har fejkat till för att skaffa ett skäl för att ta min son från mig – ska raderas/förstöras. IVO har utrett ärendet, nekat mig att få journalen raderad och skickat en motivering som är så tokig att man tror att dem som sitter på IVO skriver detta är narkotikapåverkade. Socialen har använt utpressningsmetod mot mig, försökt att tvinga mig att gå till psykiatri trots att jag aldrig haft någon tidigare kontakt med psykiatri och aldrig haft någon anledning att gå dit. Dessa människor på socialtjänsten som utpressar mig att gå till psykiatri har aldrig ens träffat mig – dessa okända personer springer till psykiatri och ljuger ihop en historia om mig och får en läkare som heter Benjamin Hasselquist som jag inte vet vem det är och aldrig har träffat, att skriva 11 sidor journal om mig – enbart innehållande lögner om mig lämnade av socialassistenter (dessa socialassister som lämnat dessa falska uppgifter har jag aldrig ens träffat). Jag tar senare reda på vem denna läkare är och det visar sig att han är en 27-årig nyutexminerad läkare från läkarutbildningen i Rumänien (ej någon psykiater, utan enbart allmänläkare). Har inte träffat en enda av de sjukhuspersonal som har skrivit anteckningar i denna journal och allt vad som står i journalen är kränkande uppgifter som denna socialtjänst lämnat om mig till sjukhuset. Dessa kränkande uppgifter är så allvarliga att denna läkare utfärdar en lysning enligt LPT på mig. Detta sker utan min vetskap och utan mitt medgivande. När jag ringer till min advokat för att ta reda på om jag kan träffa min son på Jul så får jag reda på att denna journal finns om mig samt att denna lysning enligt LPT finns. Socialassistent Camilla Ödquist i Solna stad, som jag heller aldrig har träffat eller vet vem det är, skriver ett beslut i vilket det står att jag inte har rätt att träffa mitt barn öht. Beslutet grundas på denna falska lysning och journal. Jag kontaktar Benjamins chef, verksamhetschefen och chefsöverläkare i psykiatri om detta och förklarar att detta är en falsk journal och att lysningen är gjort på falska grunder och ska avskrivas – vilket med omedelbart görs och det bekräftas av verksamhetschef att detta var ett misstag och det bes om ursäkt. Senare har jag bett IVO att radera ut denna journal – får då ett svar av IVO som är knappt läsbart. Det visar sig att IVO har väldigt svårt att radera denna journal då den förstås är olaglig mot mig – det är ett allvarligt brott som begåtts mot mig i syfte om att ta mitt barn på LVU / ta vårdnaden från mig. Detta är arrangerat. Genom att vägra radera journalen och skriva ett svar som är otydligt att det inte är läsbart så skyddar IVO/myndigheter brottslingar/socialtjänsten. Nedan så lägger jag upp en kopia av svaret från IVO:

3.Ytterligare tjänstefel som IVO begått är att IVO vägrat att utreda den falska journalanteckning som skrivits av sjuksköterska Emelie Fråstad som använts av socialtjänst/förvaltningsrätt att ta min dotter från mig.

Här är min anmälan till IVO:

Här är IVO’s svar:

Här är min anmälan till patientnämnden om samma sak som skickats från patientnämnden till sjukhuset men aldrig givits något svar på från sjukhuset – trots att de ska svara inom 4 veckor har de inte svarat:

Benjamin Hasselquist. – han kan förstås inte rå för att han blivit lurad och förledd av socialassistenter att beordra kidnappning på mig.
Emelie Fråstad – som har skriven en falsk journalanteckning om att min dotter var otvättad – denna journalanteckning har använts av förvaltningsrätt som främsta skäl för att ta min dotter från mig. Det är fortfarande oklart om det är Emelie Fråstad som skrivit falskt (kanske är kompis med socialassistenterna eller blivit mutad av socialassistenterna?) eller om det är socialtjänsten som “gjort” min dotter smutsig på vägen till sjukhuset.