Lögnerna/förtalen från Sveriges domstolar

Här kommer jag gå igenom alla vansinniga, korrumperade, falska lögn-domar från Sveriges domstolar samt lögnerna och förtalen som kommer från Sveriges domstolar.

Domstolar står “över” socialtjänsten, vilket innebär att domstolen kan gå emot socialtjänsten (detta har inte hänt en enda gång under alla 10-15 prövningar). Domstolen ska i teorin vara opartisk mellan parter (i det här fallet socialtjänsten och förälder) men i praktiken så bifaller domstolen i princip alltid socialtjänstens yrkande (vilket är helt i strid med hur det SKA vara).

Sveriges domstolar är ytterst ansvariga för detta grova brott mot mig och mina barn. Domstolarna är mycket väl medvetna om att detta är stöld av barn och de har gjort allt det kunnat för att manipulera domstolsbesluten och medverka till detta brott.

Domstolsbeslut är offentliga. Det innebär att vem som helst kan läsa dem och veta varför mina barn är “tagna” från mig. Som framgår av FPL §30: “Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.”

Dessa domstolsbeslut ska jag gå igenom:

  1. Beslut om omedelbart omhändertagande, 10 oktober 2016 (William).
  2. Beslut om LVU, 16 november 2016 (William)
  3. Beslut om LVU (kammarrätt), 2 februari 2017 (William)
  4. Beslut om omedelbart omhändertagande, 31 januari 2020 (Leonore).
  5. Beslut om LVU, 28 februari 2020 (Leonore)
  6. Beslut om LVU (kammarrätt), 2020-04-21
  7. Beslut om hemlighållande av vistelseort (Leonore) – domstolen har alltså godkänt att Leonore ska hållas gömd för mig! – de enda de kunde skylla på var att jag skickat några SMS till den kvinna som hade mina kvinna mellan att min dotter var 6 dagar gammal – 3 månader gammal och frågat om hur min dotter åt och sov och om hon kunde skicka bilder till mig. Vilken mamma/förälder hade inte gjort det? Jag var ju såklart orolig för min nyfödda dotter som dumpats hos främlingar som hade henne utan att jag fick den minsta insyn!

Lögn 1, 2016-10-10:

Lögn 2, 2016-10-10:

Lögn 3, 2016-11-16:

Lögn 4, 2016-11-16:

Lögn 5, 2017-02-15:

Lögn 6, 2016-02-15:

Lögn 7, 2020-01-23:

Lögn 8, 2020-02-28:

Lögn 9, 2020-02-28:

Lögn 10, 2020-04-21:

Detta är inte de enda lögnerna, allt är lögner i domarna, men dessa ovanstånde lögner finns med under skäl för avgörande och har varit avgörande. Detta är en rättsskandal värre än alla andra i Sverige.

(varnar er: ni kommer bli helt snurriga av att läsa detta för det är helt vansinnigt).

Dessa beslut är inget annat än 100 % mytomani, psykopati och förtal. Dessutom är det 80 % osaklighet, de resterande 20 % som är sakligt är felaktiga/osanna påståenden/falska beskyllningar till exempel, “Anna kunde inte nås”. Jag spyr av att läsa alla dessa “kränkande” lögner om mig med vetskapen att dessa lögner har använts av domstolar för att stjäla två nyfödda barn från mig. Jag spyr av att det finns så falska lögnare till människor… som kan skada barn på detta sättet (för de har verkligen skadat mina barn). De säger att det är jag ska som skadar mitt barn, men det är del av deras psykopati att göra sig skyldiga till saker och sedan skylla på mig (så gör psykopater). Det är dom som skadar och har skadat mina barn, inget annat.

Får man skriva så här (osakligt och dåligt) om någon utan att ha någon grund för sina påståenden annat än lögner? Alla “slutsatser” som dras grundas på falska beskyllningar.

Om jag räknar ihop alla sidor från domar från Sveriges domstolar jag har gällande mina stulna barn så är jag uppe i ca 250 sidor som Sveriges domstolar skrivit och där allt går ut på att skriva ner mig till någon jag inte är och allt som står i dessa 250 sidor är falskt och innehåller inte en enda sanning – Sveriges domstolar har skrivit 250 sidor med lögner om mig och “skapat något som inte finns”.

I lagen står det att en domstol ska vara “saklig och opartisk” Detta är oerhört viktigt. Även i domareden i rättegångsbalken 4:11 som alla domare har svurit i Sveriges domstolar så framgår att “avund får inte främja orätt”:

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

Jag undrar om det finns någon sådan här domare i Sverige? Tror inte det.