Polis – tjänstefel

Polisen har med begått många tjänstefel i detta – men de har blivit lurade att göra det på lögner från socialtjänsten.

  1. De har fattat beslut om husrannsakan 2020-01-10 i min familjemedlems bostad för att de med sannolikhet” trodde att min nyfödda dotter Leonore som de skulle kidnappa befann sig där. Detta beslutet om husrannsakan grundas på det falska beslut som är fullt av lögner om omedelbart omhändertagande som de fick av Trollhättan stad.
  2. Polisen har assisterat socialtjänsten att “kidnappa” mina nyfödda barn två gånger – genom att socialtjänsten har begärt handräckning av polisen och polisen ställt upp på det utifrån de lögner som socialtjänsten försett polisen med.
  3. Polisen har blivit befallen att leta upp mig och kidnappa mig och köra mig till en psykiatrisk klinik – även detta på falska grunder – där lögnerna härstammar från socialtjänsten. Socialtjänsten har genom lögner och manipulation fått en psykiater att efterlysa mig hos polis och polisen har på befallning letat efter mig. Syftet med detta var förstås att “skaffa” ett falskt skäl för att ta mitt barn på LVU – genom att socialtjänsten skulle ljuga så grovt om mig till denna psykiater så att han skulle låsa in mig och droga ned mig. Under 3 månader fanns denna efterlysning hos polis – men jag visste bara om den den sista veckan. En gång under hösten 2016 var polisen ute och letade efter mig och nära att kidnappa mig – men jag lyckades gömma mig och fly – då jag hade fått reda på det – det var det värsta ögonblicket hittills ever för mig – har aldrig varit så fruktansvärt rädd – var så rädd att de skulle hitta mig och kidnappa mig.
  4. Även alla mina 100-tals anmälningar om kidnappning av barn mm som polis bara lagt ned utan utredning är med att anse som ett tjänstefel.