Samtliga lögner (tillika grova förtal om mig) från myndigheter som kommit till min kännedom

Uppställning: Förtal När det kom till min kännedom Vem det kom ifrån

  1. Att jag är förståndshandikappad, kommer från en länsveterinär som heter Camilla Jullig, (som numera inte är i livet), 2014-09-06, denna lögn användes för att beröva livet på min älskade hund Mimmi – Camilla Jullig påstod att denna lögn kommer från en privatperson men det är inte utrett
  2. Att jag har en förvaltare, kommer från en länsveterinär som heter Camilla Jullig, (som numera inte är i livet), 2014-09-06, denna lögn användes för att beröva livet på min älskade hund Mimmi – Camilla Jullig påstod att denna lögn kommer från en privatperson som under ed i domstol (har stämt denna person för förtal) nekar till att hon sagt det så det är inte utrett varifrån den kommer… f.ö. är berövandet av livet på min hund Mimmi en mycket hemsk historia, och hur det gick till ska jag berätta i ett blogginlägg (kommer snart) – det var inget annat än ett rent mord på min älskade fina hund /min “bebis” som jag kallade henne Mimmi – som med berodde på avundsjuka. För mig var Mimmi som en fullvärdig familjemedlem, haft henne i 7 år sen hon var 10 veckor.
  3. Att jag använder droger, kommer en socialassistent som heter Jeanette Hammargren, 2016-09-30, Jeanette Hammargren påstår att detta kommer från en som heter privatperson boende i Västerås som heter Sofia Linden som jag inte vet vem det är och, Sofia nekar även till att hon skulle sagt detta och säger att hon inte vem jag är.
  4. Att jag skulle ha psykisk ohälsa, kommer en socialassistent som heter Jeanette Hammargren, 2016-09-30. Detta påstår Jeanette kommer från en förlossningsläkare so jag aldrig träffat, denna förlossningsläkare är tillfrågad i domstol om detta och har svarat att hon inte uttalat detta samt att hon inte ens känner till dessa uppgifter, och att hon kan vittna under ed om detta om så behövs.

Mer kommer snart (håll i er, detta är rysligt)