Skatteverket – tjänstefel

Skatteverket har begått ett tjänstefel som har sekretessmarkerat min dotter. Socialtjänsten och skatteverket sekretessmarkerade min dotter då hon var drygt 2 månader gammal. Det var Tina Ekerum på socialtjänsten i Trollhättan som skickade in en ansökan till Skatteverket om att sekretessmarkera min dotter:

Skatteverket har sekretessmarkerat min dotter utifrån den falska “domen” från Kammarrätten 2020-04-16 då den “vunnit laga kraft” sedan jag överklagade till HFD men där avslogs min överklagan.

Trots att jag har skrivit till Skatteverket flertalet gånger och sagt att min dotter är stulen på lögner så ignorerar Lorenna Gassiot Lagos på Skatteverket det och fortsätter att sekretessmarkera min dotter:

Vad säger lagen om när Skatteverket får sekretessmarkera någon? Här är info från Skatteverkets hemsida:

Där står “Skatteverket kan registrera en sekretessmarkering om det finns risk för att du utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

Är det någon som borde ha en sekretessmarkering så är det jag – för de som stjäl min dotter utsätter mig för brott, förföljelse och allvarliga trakasserier. Så typiskt psykopater att vända på allting!