Till alla anställda på polis/åklagarmyndighet/sveriges domstolar:

2021-08-06

Hej!

Jag vill återigen anmäla att jag och mina barn är utsatta för ett grovt pågående brott. Jag har anmält detta förut många gånger, då detta grova pågående brottet pågått i snart 5 år mot mig och mina små barn.

Det finns en rad olika grova brott som är begångna men i det stora hela så handlar det om att min nyfödda son stals och kidnappades från mig 4 dagar gammal 30 september 2016 och min nyfödda dotter 6 dagar gammal stals och kidnappades från mig 10 januari 2020. Ingen av mina barn har jag sett eller träffat sedan de kidnappades.

Detta handlar som sagt om ett grovt brott mot både mig och mina barn och jag har anmält detta flera gånger tidigare till både polis, åklagare och domstol, men min anmälan har bara lagts ned utan motivering och utan utredning.

De som gör detta mot mig gör det för att de är avundsjuka på mig för att jag är så vacker mm.

Förövarna är uteslutande myndighetspersoner, dvs personer anställda på myndigheter, som missbrukar sin “makt” som tillhör deras offentliga anställning.

De som är skyldiga till detta har använt 100 % lögner och falsarier för att stjäla och kidnappa mina barn som även utgör grovt förtal mot mig – både socialtjänst och förvaltningsrätt. Fråga dem vad de har för bevis för sina lögner – de har inga.  De har även grovt förtalat mig och begått många andra lagbrott. De har även gömt min dotter sedan över ett år och de vägrar skicka bilder på henne – detta är både olagligt och brottsligt.

Jag kräver att polis, åklagare och domstol omedelbart tar tag i detta grova brott – det är ert jobb och ni är anställda för att göra det. Ni är ungefär sammanlagt 50 000 anställda som är anställda för att just ta tag i sådana här fall. Det vore tjänstvägran/tjänstefel att strunta i och lägga ned anmälan. Att denna anmälan läggs ned kan bara ha två förklaringar: avundsjuka samt att skydda de som gjort detta. Hur kan man skydda förövarna istället för att skydda en nyförlöst kvinna och nyfödda barn? Jag önskar att jag slapp att skriva detta, men det har kommit människor och stulit och kidnappat mina nyfödda barn och det kan jag inte strunta i. Jag antar att ingen av er inte heller kunnat strunta i om era barn blivit stulna och kidnappade?

Detta är inte det första grova brott jag blivit utsatt för som grundar sig i motivet avundsjuka  – tex då jag sökt jobb sedan 2007 mm.

Detta handlar alltså om ett grovt pågående brott som pågått i ca 5 år. Jag har anmält detta tidigare åtskilliga gånger, men min anmälan har bara lagts ned. Det finns fyra myndigheter som bär ansvaret för detta: 
– Socialtjänst (Initiala förövare, gärningsmän) – Förvaltningsrätt (sekundära förövare)  
– Polis/åklagare/domstol – skyldighet att motverka detta brott, reda ut, skipa rättvisa för mig och mina barn

Jag vill att en advokat utses till målsägandebiträde och att ni svarar till mig med namn på advokaten.  Dessutom, de som är ansvariga för detta, speciellt socialtjänst, ljuger om mig till andra myndigheter, tex polis, sjukvård, förvaltningsrätt etc för att försvara sina brottsliga handlingar mot mig. Tex så har socialtjänst skickat falska papper till polis vilket gjort att polis assisterat socialtjänst med kidnappningen av min nyfödda dotter. Socialtjänst har även skickat falska papper med lögner till förvaltningsrätt, vilket har gjort att min dotter förblir kidnappad. Socialtjänst har även ljugit om mig till sjukvård. Min rättssäkerhet är således berövad.

Jag kräver att få tillbaka mina stulna och kidnappade barn, samt att jag och mina barn får ett skäligt skadestånd. De som har gjort detta borde, om lagen ska följas, också lagföras för detta, men det ligger i ert ansvar, inte mitt. Jag tycker att de som gjort detta mot mig och mina barn ska få stå för vad de gjort!

Detta handlar om ett grovt pågående brott som pågått i snart 5 år och det finns två små barn med i bilden som också är brottsoffer då de blivit fråntagen sin mor på felaktiga grunder som nyfödda.

 Ansvariga för detta är huvudsakligen 4 myndigheter:
1. Socialtjänst (initiala gärningsmän)
2. Sveriges domstolar, förvaltningsrätter (sekundära gärningsmän samt skyddar initiala gärningsmän).
3. Polis – skyddar initiala gärningsmän
4. Åklagarmyndigheten – skyddar initiala gärningsmän 5. Sveriges domstolar, allmänna domstolar – skyddar initiala gärningsmän

Vilka brott har jag och mina barn blivit utsatt för i detta?
1. Människorov /kidnappning som pågått i snart 5 år respektive 1 1/2 år – mina barn har blivit bokstavligen kidnappade som nyfödda
2. Jag är utsatt för en omåttlig mängd grova förtal (samt lögner) från de som som är skyldiga till stölden av mina barn – som använts för att stjäla mina barn
2. Fysisk och psykisk misshandel – både och jag mina barn är utsatta för psykisk och fysisk misshandel. Hur tror ni att det är för en nyförlöst kvinna när en myndighet (socialtjänst) kommer och stjäl henne nyfödda barn med grova lögner? – denna misshandel har utsatt både min och mina barns hälsa för stora risker och faror. 
3. Människohandel – detta är absolut människohandel – otillbörliga människor har tjänat stora summor pengar på mina barn – tex familjehem, mina barn skulle aldrig ha ens ha befunnit sig där om inte jag och mina barn utsatts för ett brott.
4. Förolämpande behandling – detta är en förolämpande/kränkande behandling mot både mig och mina barn 5. Etc.

Svar från Åklagarmyndigheten 9 augusti 2021:

Detta är ett inkompetent svar när man anmäler ett grovt pågående brott och två pågående kidnappningar av barn. Ingen underskift eller något.