Alla mina mål i Sveriges domstolar 2013-2022

Här ska jag göra en sammanställning av alla mina mål i Sveriges domstolar i kronologisk ordning.

Det är ca 100 mål totalt mellan 2013-2022, där alla mål handlar om/är relaterat till:

 • Jobb – att jag nekats ett jobb 2007-
 • Nekats försörjningsstöd 2013-
 • Stölden av mina nyfödda barn 2016-
 • Mordet på min hund Mimmi 2014-
 • Förtal

Jag har alltså försökt att få rättvisa/upprättelse för ovanstående i alla dessa mål.

Dessa domstolar har jag haft målen i:

 • Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Uppsala, Uppsala tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm, Högsta förvaltningsdomstolen, Hovrätten för Västra Sverige, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Kammarrätten i Göteborg, Högsta domstolen, Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Solna tingsrätt.

Inte ett uns av rättvisa eller upprättelse har jag dock fått. Tvärtom saker har det bara blivit värre och det har kostat mig massor med pengar.

Jag vet dock att jag borde “fått ett jobb först av alla”, jag hade laglig rätt till försörjningsstöd, mina nyfödda barn är stulna från mig, min hund blev “mördad” och allt förtal som sägs om mig lögner. Jag har rätt i allt – Annars skulle jag inte driva målet i domstol. Alla vet också om att jag har rätt i allt – men de gör detta uppsåtligt mot mig.

Allt detta har sin grund i avundsjuka. Jag vet att andra, framförallt kvinnor, inte klarar av mig för att jag är så vacker och perfekt mm och att de är gröna av avund. Men jag menar att jag har mina lagliga rättigheter även om någon är avundsjuk på mig. De som sitter i domstolen får inte vara avundsjuka på mig för måste följa lagen – och de har tom svurit domared där de svär att inte låta utgången i ett mål påverkas av avund. I praktiken låter de ändå utgången i målet påverkas av sin avund.

För att dessa människor inte vill erkänna att deras avund är grunden för vad dom gör mot mig – så skyller de allt på mig genom att ljuga om mig. Ljuga nedsättande om mig, dvs förtala mig. De kan inte erkänna vad de har gjort mot mig – så de måste försöka få det att framstå som att det är inte är så genom att ljuga om mig – inom ramen för sin offentliga anställning.

Alla dom här människorna som är ansvariga för detta och som gjort detta mot mig – vet vad dom gjort – men det har inte fått några konsekvenser för dem – de går fria (karma is real and karma is the best revenge) – men jag tänker skriva ut alla deras namn – jag tycker att de ska hålla ansvariga på något sätt för man har inte rätt att göra så här mot någon – de borde åtminstone få betala skadestånd – de borde få betala skadestånd för den skada de avsiktligt orsakat en annan människa – man har inte rätt att orsaka andra människor skada.

Jag är helt oskyldig till allt detta jag blivit utsatt för – och det är människor som ligger bakom detta som gjort detta med uppsåt. Då är det skadeståndsgrundande.

Enligt skadeståndslagen ska jag försättas i en position som att skadan aldrig ägt rum, åtminstone ekonomiskt. På andra plan går det inte att göra skadan ogjord, tex stölden av mina barn, men man kan ändå kompensera ekonomiskt för den skadan. Vad det gäller arbetsinkomst så går det ekonomiskt att kompensera förlorad arbetsinkomst, men inte personlig utveckling, yrkesutveckling och andra sådana delar. 

Förteckning i kronologisk ordning: Datum Saken Utgång i målet Ansvarig för målet Målnummer (tar i med mål som är nära i datum och handlar om samma sak)

 1. Förvaltningsrätten Jönköping, överklagan gällande socialtjänstens i Skövde nekar mig försörjningstöd. Utgång: Avslag ekonomiskt bistånd. Ansvarig för målet: När: 2014-06-16.
 2. Förvaltningsrätten Jönköping, överklagan gällande socialtjänstens i Skövde nekar mig försörjningstöd. Utgång: Avslag ekonomiskt bistånd. Ansvarig för målet: När: 2014-07-17.
 3. Kammarrätten i Jönköping, överklagan gällande socialtjänstens i Skövde nekar mig försörjningstöd. Utgång: Avslag ekonomiskt bistånd. Ansvarig för målet: När: 2014-07-29.
 4. Kammarrätten i Jönköping, överklagan gällande socialtjänstens i Skövde nekar mig försörjningstöd. Utgång: Avslag ekonomiskt bistånd. Ansvarig för målet: När: 2014-09-08.
 5. Förvaltningsrätten Jönköping, överklagan gällande socialtjänstens i Skövde nekar mig försörjningstöd. Utgång: Avslag ekonomiskt bistånd. Ansvarig för målet: När: 2014-09-29.
 6. Högsta förvaltningsdomstolen. överklagan gällande att Skövde kommuns avslag om ekonomiskt bistånd, överklagan tas in upp, 2014-11-24.
 7. Förvaltningsrätten Jönköping, överklagan gällande socialtjänstens i Skövde nekar mig försörjningstöd. Utgång: Avslag ekonomiskt bistånd. Ansvarig för målet: När: 2015-03-19.
 8. Uppsala tingsrätt, stämmer Norrtälje kommun gällande avslag om ekonomiskt bistånd för fel och försummelse vid myndighetsutövning. Utgång: Målet tas inte upp. 2015-08-14.
 9. Skaraborgs tingsrätt, överklagande på Skövde kommun för avslag om ekonomiskt bistånd samt för och försummelse vid myndighetsutövning. Utgång: Överklagan avslås. 2016-05-10.
 10. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2016-06-03.
 11. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2016-12-02.
 12. Förvaltningsrätten Stockholm, överklagande gällande LVU för min son, 2016-11-16.
 13. Förvaltningsrätten Jönköping, överklagan gällande Djurens ansvarsnämns beslut gällande min anmälan mot djursjukvårdare. Utgång: Avslag. Ansvarig för målet: När: 2017-02-26.
 14. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2018-03-01.
 15. Solna tingsrätt, stämmer Solna stad för stölden av min nyfödda son. Utgång: En hemsk dom som bara gör det värre fylld med massa förtal och lögner. 2018-05-03.
 16. HD, överklagan till HD gällande min stämning av Solna kommun, överklagandet togs inte upp. 2018-08-28.
 17. Attunda tingsrätt, stämning av en läkare som socialtjänsten påstått sagt att den “misstänkte en psykos”. En läkare som jag aldrig har träffat. Läkaren svarade att hon inte kände igen dessa uppgifter och aldrig uttalat dessa och kan ställa upp och vittna om så behövs. Målet avskrevs därefter utan åtgärd på min begäran då jag inte såg någon mening med att processa i ett sådant barockt mål. 2018-10-30.
 18. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2019-01-28.
 19. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2019-03-11.
 20. HD, överklagan till HD gällande min stämning av staten, överklagandet togs inte upp. 2019-08-08.
 21. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2019-10-07.
 22. Stämmer en socialassistent för förtal då hon kommit med lögner om mig gällande droger och psykisk ohälsa (vilket det inte finns någon sanning i). Utgång: Ingen upprättelse för detta grova förtal. 2019-11-29.
 23. Tingsrätten i Vänersborg, stämmer Trollhättans kommun för stölden av min dotter. Utgång i målet: Trots att jag skriver till Vänersborgs tingsrätt att detta handlar om människorov och att min nyfödda dotter är kidnappad så ligger tingsrätten på målet i nästan 1 års tid utan att göra något åt målet. Efter 1 1/2 år fattar tingsrätten beslut i målet utan att göra någon utredning att jag ska betala rättegångskostnader till Trollhättan stad. Jag säger till domstolen att detta är inte bara stöld av min nyfödda dotter, utan även stöld av mina pengar och att det är jag som ska ha skadestånd istället. 2020-01-29.
 24. Kammarrätten i Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-02-07.
 25. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-02-28.
 26. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-03-19.
 27. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-03-31.
 28. Kammarrätten i Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-04-21.
 29. Kammarrätten i Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-05-11.
 30. Stockholms tingsrätt, stämmer staten på skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 mm. Utgång: Min talan tas in upp. 2020-07-14.
 31. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-08-11.
 32. ammarrätten i Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2020-10-05.
 33. Tingsrätten i Göteborg, stämde Trollhättan stad/Förvaltningsrätten i Göteborg för grovt förtal, kidnappning av barn mm, Tingsrätten lägger ned målet, tar inte upp det, trots att jag betalt in 2900 kr i avgift, Tingsrätten i Göteborg säger att stämningsansökan inte är komplett trots att den är den. 2021-01-02.
 34. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2021-01-19.
 35. Hovrätten i Västra Sverige, överklagande gällande att Göteborgs tingsrätten inte tar upp min stämning av Trollhättan stad/Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-03-26.
 36. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2021-04-21.
 37. Kammarrätten i Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2021-05-12.
 38. Högsta förvaltningsdomstolen, ansökan om resning gällande kammarrätten i Göteborgs dom, 1398-20, 2021-07-07.
 39. Högsta förvaltningsdomstolen, ansökan om resning gällande kammarrätten i Stockholm dom, 7594-16, 2021-07-07.
 40. Förvaltningsrätten Göteborg, överklagande gällande LVU för min dotter, 2021-12-02.
 41. Svea hovrätt, överklagan gällande mitt mål i Vänersborgs tingsrätt där jag stämmer Trollhättan stad för stöld av min dotter, 2022-01-28.

Vad Sveriges domstolar gör mot mig är helt olagligt och brottsligt.

Jag har varit tvunget att driva alla dessa mål för att människor har stulit/tagit från mig mina lagliga rättigheter.

 • Först har andra människor tagit ifrån mig mina rättigheter på arbetsmarknaden – att få ett jobb utifrån mina meriter, kvalifikationer och personliga egenskaper.
 • Sedan har andra människor tagit ifrån mig rätten till en försörjning – som jag behövt då jag nekats ett jobb.
 • Sedan har andra människor tagit ifrån mig MINA barn.
 • Och till sist har andra människor försökt att ta ifrån mig mig – min person. Genom att ljuga om mig. De har skapat en annan person än den jag är i alla domar om mina barn tex. Den person de skriver om är någon helt annan.

Dom som gjort detta mot mig – framförallt detta med mina barn och jobb – försvarar sig genom att ljuga om mig. Trots att de aldrig ens träffat mig.

Jag har varit tvungen att driva dessa målen för att vad andra människor har gjort mot mig och för att mina lagliga rättigheter har tagits från mig. Jag vill bara ha mina grundläggande lagliga rättigheter, dvs mina mänskliga rättigheter. Allt detta handlar i grunden om mänskliga rättigheter: rätten till ett arbete, rätten till försörjning, rätten till familj, rätten till inte behöva bli utsatt för kränkningar av staten – det är alla mänskliga rättigheter. Sverige som stat har med andra ord berövat mig mina mänskliga rättigheter. Sveriges domstolar är inhumana domstolar…

Varför nekas jag ett jobb? Varför nekas jag rätten till försörjning? Varför stjäls mina barn från mig? Svaret är avundsjuka och det harvarit förklaringen på allt detta som varit sedan 2007. Den äkta avundsjukan har inget med pengar att göra utan är mycket djupare än så. En med mer pengar kan därför vara avundsjuka på någon med mindre pengar. Den äkta avundsjuka kommer sig av det som inte kan köpas för pengar. Dom som är avundsjuka på mig är det för vad jag är.

Jag skulle vinna alla dessa mål om domstolen hade följt lagen.