Stulen karriär

Stulen karriär/Jobb

Presentation

Förutom att jag är en skönhet och “en av världens vackraste kvinnor”, “sveriges vackraste kvinna”…

Har universitetsutbildning, bland annat civilingenjörsexamen från Chalmers, magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan m.m.. Även läst mer än halva utbildningen till sjuksköterska på Karolinska institutet. Jag har även två studentexamen, en från Sverige (natur) och en från Frankrike då jag även studerade i Frankrike under gymnasietiden. Totalt har jag ca 800 högskolepoäng, vilket är bland de som har mest i Sverige. Är den “bästa mamma ett barn kan ha” och “världens bästa mamma”….

Jag är “extremt vacker” och är fashion modell och har varit castad till bla Miss World och har väldigt mycket karisma och skönhet, brukar kallas “prinsessa” på grund av det. Jag är med extremt begåvad och talangfull.

Jag har alltid varit perfekt skötsam och perfektionist. Aldrig rökt, i princip alltid varit absolutist (första gången jag provade alkohol var jag 19 år, aldrig provat någon drog.

Jag har inte strulat runt med killar. Jag har oskuld till jag var 27 år för jag ville “spara” mig till en kille (mr. right), och sedan dess har jag varit i ett seriöst förhållande med en enda tom 2016 då William kidnappades. Min önskan var att gifta mig innan jag hade ***, dock blev det inte så då min “mr right” inte ville gifta sig offentligt, dock gifte vi oss “inoffentligt” efter 2-3 års förhållande. Vårt förhållande tog dock slut efter 2016 då William kidnappades som nyfödd pga allt förtal mot mig och att socialtjänsten utpressade Williams pappa att välja mellan mig eller William. Min nuvarande pojkvän är läkare (han vill vara anonym och inte involverad i detta, men han förstår att detta handlar om ett brott mot mig och mina barn).

Jag har en mycket god hälsa, i princip allt varit frisk, har ingen sjukdomshistoria. Är helt ren när det gäller sjukhusjournaler. Det enda som finns är en fejkad journal som socialtjänsten fått till bakom min rygg och utan min vetskap till 2016 för att stjäla William från mig – och den försöker jag få IVO att radera nu.

Mitt CV

Studentexamen från Naturvetenskapliga programmet, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

Studentexamen från Frankrike, då jag studerade i Frankrike under 1 år på gymnasiet tog jag även en fransk studentexamen (läste in 1 år på 3 år), vilket innebär att jag har 2 studentexamen.

Under gymnasietiden hade jag många uppdrag, bland annat var jag EU-ungdomsambassadör, sekreterare i FN diplomatspel och medlem i styrelse i föreningar.

Direkt efter gymnasiet så började jag på Chalmers att läsa till civilingenjör. Studerade på 100 % utan uppehåll tills jag tog examen. Studerade även ekonomi och business på Handelshögskolan.

Civilingenjörsexamen, Industriell ekonomi, Chalmers

Ekonomie magisterexamen, inriktning International business, Handelshögskolan

Och under dessa sju år jag studerade på högskola tog jag både två mastersexamen, en civilingenjörsexamen och en ekonomie magisterexamen samt studerade även annat utan på det. Jag hade även många uppdrag på sidan om, bland annat var jag medlem i styrelsen för Chalmers börssällskap och designer i Chalmers teaterspex. Jag hade även extrajobb under somrar och helger, bland annat som restaurang och cafe bitrade samt undersköterska.

Min historia om jobb

I januari 2007 var jag klar med mina examenarbeten och en ganska bra tid innan dess började jag söka jobb – trots att mina meriter var bäst av alla sökandes meriter så kom jag inte ifråga för jobbet jag sökte. Alla mina klasskompisar fick jobb direkt efter examen trots att de bara hade en examen, utan jag. Jag förstod redan då att det berodde på avundsjuka, det var samma för varje jobb jag sökte. Det enda jag kunde göra var att överklaga till SON/ONH, DO mm vilket jag gjorde – men det hjälpte inte då DO, SON/ONH mm också var avundsjuka på mig vilket ledde till korrumperade beslut och bara gjorde saken ännu värre – det stjälpte mer än det hjälpte. Dom som gör detta mot mig har 100 % uppsåt som härrör från deras avundsjuka. 95 % av alla som jobbar inom HR är kvinnor och när i princip alla dem är avundsjuka på mig så blir det så här.

Detta resulterade för mig försenat inträde på arbetsmarknaden, förlorad arbetsinkomst /karriärutveckling mm. Det är väl ingen som tror att man vill gå utan jobb när man har läst 7 år på högskola och har 2 mastersexamen? Dessutom investerat 7 år i utbildning istället för att jobba + ca 1 miljon kr. Då vill man ha, och har rätt till, en karriär. Den som har något att tänka med förstår vilken allvarlig diskriminering jag har blivit utsatt för då jag sökt jobb… och den har pågått i 10 år. Det här med mina barn är precis som samma sak som detta med jobb.

Som sagt, mellan 2007 och 2017 så bestod mitt liv i mest att söka jobb, räknar att lagt ned i genomsnitt minst 10 timmar per dag i 10 års tid på att söka jobb (blir 10 x 365x 10 = 36 500 timmar, vilket motsvarar 13,8 års heltidsarbete). Mellan januari 2007 och mars 2017 var jag inte erbjuden ett enda jobb (då syftar jag på ett jobb vars varaktighet är längre än en månad eller som är inte är en timanställning samt en månadslön över 20 000). Därmed inte sagt att jag inte har jobbat, för jag har jobbat som undersköterska, bistrobiträde, mässvärdinna, modell/filmjobb och andra kortare tillfälliga anställningar, bland annat som excel administratör och dataregistrerare, men antingen så har dessa jobb varit timanställningar eller så har haft kortare varaktighet än en månad. Jag och funnit mig i att arbeta som bistrobiträde och med en lön på 19 000 kr (väldigt bra exempel på att jag är prestigelös). Då jag inte har fått något jobb har jag fortsatt att utbilda mig genom att lösa på högskola och idag har jag mer än 800 högskolepoäng, och är nästan färdigutbildad både sjuksköterska och socionom (!). Det första året på sjuksköterskeprogrammet gav mig god inblick i jobbet som sjuksköterska och goda grundkunskaper om sjukvård. Socionomprogrammet läste jag på Stockholms universitet och jag tyckte det var en väldigt flummig utbildning.

I början av 2017 fick jag äntligen ett jobb, ett tillsvidarejobb på ett stort företag (Modis i Göteborg) med karriärmöjligheter som motsvarar mina förväntningar. Det tog bara 10 år att få ett jobb, och att “komma in i arbetslivet” på riktigt. Dock enbart en lön på 15- 20 000 kr i månaden brutto och ett jobb där kvalifikationskravet var enbart gymnasieutbildning – så kände mig kraftigt överkvalificerad. Jag är väldigt upprörd över detta och att de som “diskriminerat/missunnat/missgynnat” mig när jag sökt jobb inte ska få utge skadestånd till mig för kränkning samt utebliven arbetsinkomst samt övriga skador som detta medfört för mig. Det är förbjudet att göra så mot någon. Det har fått väldigt stora konsekvenser för mig, inte bara i form av förlorad arbetsinkomst (minst 5 000 000 kr), tex har jag valt att vänta med att bilda familj då jag velat etablera mig på arbetsmarknaden först (precis så som de flesta andra tänker med). Denna anställning upphörde dock Januari 2020 pga arbetsbrist till följd av covid.

I alla år har inte de som nekat mig jobb behövt att säga något – de har bara lagt på luren i princip eller ignorerat mina mail. Det gäller såklart även offentliga arbetsgivare såsom myndigheter, kommuner, och landsting. I motsats till detta med jobb där man inte behövt att motivera sig, så har man i fallet med stölderna av mina barn – varit tvungen att motivera sig – och det den motiveringen (=lögnerna) finns i förvaltningsrättens domar. Det är på så sätt spräckt bubblan.

Jag söker fortfarande jobb och jag önskar ett jobb som är på distans för närvarande på grund av dessa mycket speciella omständigheter som går att läsa mer om på denna sidan (åtminstone tills allt detta är utrett) och det kan vara i vilken omfattning som helst. För den som vill kontakta mig gällande prospektivt jobberbjudande nås jag i första hand via anna@stulenbebis.se.

Detta är ett jobb som jag alltid velat ha och som jag sökt många gånger och borde fått – management consult på CapGemini som har en lön på ca 900 000 kr / år:

Om jag fått detta jobb 2007 så skulle min inkomst sedan dess varit minst 900 000 x 16 (2007-2022) = 14 400 000 kr. Men alla dessa avundsjuka HR tjejer har stoppat mig från denna inkomst och det är därför de ska betala skadestånd till mig.

Skadeståndlagen lyder:

  • Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.
  • Staten eller en kommun ska ersätta personskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar.
  • Staten eller en kommun ska ersätta personskada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § och skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen eller enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida.
  • Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning inkomstförlust,
  •   Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.
  • Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.
Tillsammans med Williams pappa (min “mr right”), min älskade hund Mimmi och mina marsvin Piff och Puff. Jag och Williams pappa hade ett seriöst förhållande i över 10 år innan vi fick vårt första barn, William, ihop (anledningen till att vi väntade var för min situation med jobb, läs mer under stulen karriär). Vi är båda högutbildade, hade jobb, egen bostad, god ekonomi och mycket skötsamma när William kidnappades från oss – vilket även ledde till att mitt och Williams pappas förhållande tog slut för inget förhållande håller för något sådant som vi blev utsatta för.
Tillsammans med William 2016-09-30. Det här är den enda gången jag fått hålla William i min famn, och bara ca 30 min innan socialassistenterna kommer och kidnappar/stjäl William genom att använda sig av polis som de lurat att få till sin hjälp genom att skriva lögner till polis.

Instagram: stulenbebis.se