Krav till regeringen/Skadeståndsyrkande

Sverige är värre än mot mig än vad diktaturen Chile var på 1970-talet mot sina invånare. I Chile så tog staten bara barn för att tjäna pengar samt att de oftast sa till modern att barnet inte överlevt sin så kallade “allvarliga syrebrist”.

I mitt fall så gör staten detta mot mig för att de som är anställda i statens tjänst är avundsjuka på mig. I Chile så handlade det enbart om att tjäna pengar på barnen – i mitt fall handlar det inte primärt om att tjäna pengar på mina barn (även om tex de jourhem/familjehem där mina barn var/varit har tjänat pengar på dem) utan om avundsjuka.

Jag har gjort allt jag har kunnat för att få tillbaka mina barn, rättvisa och upprättelse för detta, men inte fått någon rättvisa.

Jag kräver nu att regeringen tillsätter en utredning av detta, precis som de har gjort med de kidnappade barnen i Chile på 1970-talet.

Kan regeringen utreda fallen i Chile på 1970-talet så kan regeringen utreda dessa fall i Sverige nu. Regeringen ser aldrig fel som begås i det egna landet – endast fel som begås av andra länder.

Statens tjänstemän har begått grova brott och grova tjänstefel i detta.

De som begått detta brottet mot mig och mina barn – har använt sin statliga eller kommunala anställning som ett medel för att begå det – utan sin statliga eller kommunala anställning hade de inte kunnat gömma dessa “människorov”. Detta här handlar om två människorov som pågått i 2 resp 5 år, om än förtäckta.

Gärningsmännen har använt sin anställning på:

 • Primärt ansvariga för “människoroven”:
 • Socialtjänsten – kommunal anställning. Alla som är anställda på socialtjänsten är kommunalt anställda.
 • Förvaltningsrätten – statlig anställning. Alla som är anställda på förvaltningsrätten är statligt anställda.
 • Sekundärt ansvariga i och med att de vägrar att göra en utredning:
 • Polisen – Alla som är anställda på polisen är statliga anställda.
 • Åklagarmyndigheten – Alla som är anställda på Åklagarmyndigheten är statligt anställda.
 • IVO / JO / JK – statlig anställning.

Hälsningar till statsminister Magdalena Andersson: Eftersom jag inte har ingen rättssäkerhet i Sverige – dömer jag ut Sverige som rättsstat.

Om Sverige är en rättsstat har jag rätt till följande:

 1. Ha tillbaka mina barn. De är kidnappade från sin mor och ska rätteligen återlämnas till sin mor.
 2. Ha en upprättelse i form av ett skadestånd från staten. Dels ett skadestånd för att jag gått utan jobb mellan 2007-2017 och dels ett skadestånd till mig och mina barn för det bli blivit utsatta för mellan 2016 och 2022.

Sekundärt en 3de:

Jag kräver inte att någon ska få straff, det är inte mitt problem, däremot tycker jag att dessa socialassistenter blir av med sina tjänster. De har visat att de inte är lämpliga för sitt jobb och det är bättre att någon som är lämplig får deras ansvarsfulla jobb. Det verkligen allvarligt vad de har gjort/gör i sin anställning. De har visat att de är inhumana och att de inte har någon empati/etik och att de är kapabla att skada andra människor etc.

Sveriges domstolar är den organisation som är huvudansvariga för detta. Sveriges domstolar har “gjort så mycket fel”, och inte bara fel, Sveriges domstolar har begått allvarligt och grovt brott mot mig och mina barn. Så vad/vem är Sveriges domstolar? För mig så är Sveriges domstolar en kriminell organisation. Jag vill att Svenska folket hjälper mig att kräva upprättelse av Sveriges domstolar – ty svenska folket är domstolarnas arbetsgivare och Sverige är en demokrati “den offentliga makten utgår i från folket” som det står i grundlagens första paragraf. Således är alla i Sverige delaktiga i detta och ansvariga för detta. Dom på Sveriges domstolar tror dom är allsmäktiga – men de har fel – de äger inte lagen, lagen äger ingen (förutom kung Carl XVI Gustaf).

SKADESTÅNDSYRKANDE

Jag yrkar skadestånd för följande:

 1. Utebliven / förlorad arbetsinkomst from 2007.
 2. Skadestånd till mig och mina barn för vad vi utsatts för 2016-2022 av Sveriges domstolar.
 3. Skadestånd för förtal av Sveriges domstolar.

Det bör bli ett par miljoner, då enbart den förlorade arbetsinkomsten är 5-10 M kr.