Kan någon göra en saklig utredning av stölden av mina barn? Har väntat på det snart 6 år…

När den utredning är klar ska jag lägga upp den här. Någon som är intresserad av att läsa den? Någon som är intresserad av att veta hur anställda på Sveriges domstolar stjäl nyfödda barn och vilka lögnare de är?

Krav till Polisen: Gör en saklig utredning av stölden av mina nyfödda barn.

Krav till Sveriges domstolar: Utdöm ett skadestånd till mig (för mitt stulna liv sedan 2007) och mina barn samt ge mig tillbaka mina barn.

Jag kan göra allt förarbete till utredningen – har redan gjort det 1000 gånger och skrivit tusentals sidor om detta – det enda är att en polisutredning behöver verifiera allt för att det ska kunna ligga till grund för en resning i HFD. På samma sätt som socialtjänstens “utredning” legat till grund för domarna i förvaltningsrätten ska en polisutredning ligga till grund för en resning i HFD.

Please follow and like us:

“Hela historien låter fruktansvärd och man kan ej tro att det förekommer i Sverige men tyvärr är det så.”

Allt kan förekomma – men FÅR inte förekomma – har man lagar så ska de följas – av rättsvårdande myndigheter – men i detta fallet så är det de rättsvårdande myndigheterna som bryter mot lagarna – annars skulle inte detta kunna hända. Antingen så är Sverige ett laglöst land eller så är det det inte – antingen så kan alla lagar tas bort eller så ska alla följas och då finns inget undantag för när lagar inte behöver följas. I det här fallet är det myndigheter/domstolar som inte följer lagen/bryter mot lagen – och de gör det helt avsiktligt/medvetet/uppsåtligt. Myndigheter kan bryta mot lagar, men enskilda ska följa lagen??? Är det så Sverige fungerar? I så fall är Sverige en diktatur. Nu verkar det bara vara så i mitt fall i hela Sverige – men det är fortfarande helt oacceptabelt. Om myndigheter bryter mot lagen så är det… då deras existens bygger på lagar (om det inte funnits några lagar så skulle det inte finnas några myndigheter och en myndighets uppgift är att se till att lagar följs) och deras uppdrag är att se till att lagar följs. Rena hyckleriet! Uppdrag granskning var är ni när ni behövs som mest?

Det är ett fruktansvärt övergrepp när myndigheter missbrukar lagen gentemot enskilda för att stjäla deras barn….. då har Sverige som land sjunkit så lågt det bara går att göra.

#Sverigeärendiktatur

JO ska vara en opartisk granskande myndighet, lite som Uppdrag granskning, men JO är rena skräpet. Eller vad säger du Dan Johansson på JO:

Helt ofattbart att JO kan lägga ned detta – det är så fel som det bara kan bli. Det visar att JO ingår i denna korruption, precis som polis, åklagarmyndigheten, JK, IVO etc gör. Eller har Emilia Franke lagt fram ärendet på ett felaktigt sätt?

De bara sitter och skriver under beslut. Men det står ingen motivation och man får ingen förklaring (om de kommer med något är det bara lögner). De kan bara sitta och skriva under beslut, de behöver inte motivera och inte svara på några frågor. De behöver inte ställas till svars (hur ska man ställa JO till svars?). Egentligen borde denna Dan Johansson få motivera sitt beslut. Varför utreder in JO när förvaltningsrätten stjäl nyfödda barn? Då kan lika gärna JO lägga ned då inte JO uppfyller en funktion.

Det är ett fruktansvärt övergrepp när myndigheter missbrukar lagen gentemot enskilda för att stjäla deras barn….. då har Sverige som land sjunkit så lågt det bara går att göra.

#Sverigeärendiktatur

För mig är myndigheter i Sverige ett kriminellt nätverk som samverkar för att begå brott mot mig och hålla varandra om ryggen där socialtjänsten är spindeln i nätet.

Dessa människor har bestämt att lagar gäller inte mig – och uppenbarligen inte mina barn heller. Jag och uppenbarligen mina barn är laglösa i Sverige. Varför? Är inte det diskriminering? Man behöver inte vara behaga dem eller vara deras kompis. eller ha mycket pengar, eller liknande, för att lagar ska gälla en… Ingen står över lagen heter det. Dessa människor är inte kloka. Det spelar ingen roll om de jobbar på JO – de är fortfarande inte kloka – seriöst.

Mina barn har laglig rätt till sin mor – denna lagliga rättighet berövas dem på. Lagbrotten av myndigheter mot mina barn började redan som nyfödda. Mina barn är också utsatta för brott av myndigheter i Sverige. Det är inte lagligt att ta ifrån dem sin mamma. Det är inte snällt mot dem och ta ifrån dem den som älskar dem mest av alla. Det är dem som är utsatta för människorovet.

Här är några av de brott som svenska myndigheter begått mot mig och mina barn:

 • Människorov / barnarov / kidnappning (mina barn)
 • Försök till olaga frihetsberövande (mig) (tex när myndigheten utan min vetskap går till en psykiatrisk klinik och får en 26-årig nyutexaminerad läkare från Rumänien (som inte ens vet vem jag är) där att beordra polis att hitta mig och transportera mig till en psykiatrisk klinik för undersökning, genom att dupera denna läkare , socialtjänsten ljög till ex till denna läkare att jag rymt från sjukhuset och övergivit mitt nyfödda barn, att jag motsatt mig att mitt nyfödda barn fick vård som han av läkare bedömts behöva mm, i tre månader låg denna efterlysning hos polis och jag hade ingen aning om den, fick en chock när jag fick reda på den då jag aldrig någonsin haft någon kontakt med psykiatri eller behov av det), men kliniken avskrev efterlysningen då jag själv kontaktade dem och berättade hur det låg till. Jag begärde ut journalen, en flera sidor lång journal, som var skriven av människor som inte ens visste vem jag var, och med okända socialsekreterare som angivare, som heller aldrig ens träffat mig, och ringt för min räkning och uppgett mitt personnummer och osanna uppgifter om mig. Tre månader senare får jag reda på detta! Planen var att fejka någon slags psykisk ohälsa som sedan skulle användas för att stjäla min son från mig, men de lyckades inte med den planen. Jag har anmält detta till Löf, Patientnämnden sam begärt journalförstöring på IVO då man inte kan skriva en journal utan en patient.
 • Hemfridsbrott (när man bryter sig in i min bostad och kidnappar min nyfödda dotter)
 • Olaga hot (när man nekat mig försörjningsstöd, att ta ifrån någon sin försörjning är olaga hot som GW säger)
 • Utpressning (tex när man säger följ med till ett utredningshem med din nyfödda dotter eller så tar vi din dotter, eller tex när man säger om du inte skriver in dig som patient inom psykiatri så får du inte träffa ditt barn)
 • Grovt förtal (tex så har socialtjänsten hittat på något om psykos och droger, de har även förtalat min son då de påstått att hans “hjärtljud var mycket dåliga” vilket inte alls det finns någon undersökning som visar)
 • Förolämpning (tex när man grovt diskriminerat/förbigått mig när jag sökt jobb)
 • Misshandel, både fysisk och psykisk (tex när man tar mina nyfödda barn från mig är både fysisk och psykisk misshandel, tex när man använder sig av lögner i domar för att stjäla mina barn och vägrar att avslöja lögnerna är psykisk misshandel)
 • Stöld av pengar (tex har jag köpt massa babyutrustning till båda mina barn som jag inte kunnat använda och fått slänga, tex när jag nekats jobb som jag borde få har det lett till förlorad arbetsinkomst om åtskilliga miljoner kronor)
 • Otaliga tjänstefel inkl grovt (grovt åsidosättande av vad som gäller för uppgiften, allt ovan är tjäntefel, )
 • Förolämpande beteende (tex att bryta sig in i bostaden och kidnappa min nyfödda dotter är ett förolämpande beteende minst sagt, att vägra mig att träffa mina barn och att gömma min dotter är ett förolämpande beteende som det inte finns några skäl för)
 • Misshandel / övergrepp mot mina barn ??? Högst troligt. Socialtjänsten har slängt runt min dotter i olika skumma familjer… Socialtjänsten har sett till att låsa min dotters sjukhusjournal redan när hon var 6 dagar gammal/gömma henne/placerat henne i anonyma händer etc.

Vad är nästa brott myndigheter ska utsätta mig för? Mord? Jag fruktar detta och denna hotbild är väldigt övertygande. De brott som de hittills begått är så grova att det nästintill är att jämställa. Det säger sig självt att de som är kapabla att begå ovanstående brott är också kapabla till mord. Svenska myndigheter är mördare!

Polisens uppgift är att förebygga brott – så då kan polisen nu ta och förebygga att jag utsätts för mer brott genom att utreda de brott som redan begåtts. Detta som pågått sedan 2007 måste få ett omedelbart slut – allt hänger ihop… det är möjligt att det finns någon/några nyckelperson/er bakom allt detta.

Det borde vara mycket lättare att ställa offentligt anställda till svars när de begår brott mot enskilda inom ramen för sin anställning. Det är mycket stort problem att det inte går.

Sverige är en rättsstat och demokrati – ingen diktatur – och sådant här ska inte kunna hända i en rättsstat.

Please follow and like us:

Kräver en polisutredning av stölden av mina nyfödda arn snarast. Hur svårt ska det vara att göra en utredning? Hur svårt ska det vara att få en utredning? Jag har gjort 100-tals polisanmälningar och polisen har inte gjort den minsta utredning – bara lagt ned anmälningarna. Varför? Skyddar polisen någon? Skyddar polisen brottslingar? Kan inte polisen göra en saklig utredning(de behöver bara göra en saklig utredning – inte se till vem)? Det kostar inget att göra en utredning. De anställda på polisen får jobba lite bara – de kanske inte vill jobba? De utreder så mycket som är mindre viktigt än detta. Alla lögner som stölden av mina barn baseras på måste avslöjas. Grova lögner som använts för att stjäla mina barn har behövts att avslöjas i snart 6 års tid.

Please follow and like us:

Det är mycket farligt / skadligt för min hälsa vad dessa människor utsatt mig för sedan 2007, först detta med jobb och sedan detta med mina barn. Det kan vilken läkare som helst intyga. De är inte kloka som gör detta mot mig – det räcker inte med det – det är dom som utgör en allvarlig risk för andra människors hälsa och utveckling. Att utsätta mamma och barn för detta att kidnappa nyfött barn från sin mamma, dessutom på ett sådant här sätt med lögner, lögnaktiga myndigheter och falska domar, är förenat med en, inte bara påtaglig, utan allvarlig risk för mammans och barnens hälsa och utveckling – det kan vilken läkare som helst intyga.

Please follow and like us:

Kristina Jarnevall i dom 10656-21: “Anna säger att detta handlar om ett grovt brott mot henne och hennes dotter, begånget av anställda på socialtjänst och förvaltningsrätt. Leonore har stulits från henne med lögner.”

Ja det är precis så. I snart 6 år har detta grovt brott pågått mot mig och mina barn. Hallå?! Jag undrar om folk är förståndshandikappade?! De som låter detta ske som inte borde låta detta ske??!

Till tjuven och sist är det domstolarna är som ytterst ansvariga för stölden av mina barn. De ansvariga i domstolen har detta på sitt samvete. Även de ansvariga i domstolarna gör detta för att de är avundsjuka på mig.

Det är så vidrigt att domstolar har begått dessa grova brott mot mig och mina barn. Det är verkligen inte trevligt. I de lugnaste vatten simmar de största fiskarna.

Kristina Jarnevall, Borjana Vigil, Karin Hagaeus, Maria Jolfors Detert på Sveriges domstolar, må ha massa pengar då deras offentliga anställning inbringat 1000 000 kr i månaden på deras bankkonto under 20 års tid…

MEN

lagen gäller fortfarande oavsett hur mycket pengar de har, OCH

bara för att de har pengar så har de inte rätt att ljuga och stjäla mina barn.

Deras pengar har inget med mig och mina barn att göra.

Om jag hade fått en anställning på samma rättvisa sätt som alla andra, dvs utifrån mina meriter, kvalifikationer etc så hade jag varit deras chef idag och tjänat mer än vad dom gör., dubbelt mot vad dom gör.

Undra hur deras ekonomi skulle vara om de varit arbetslös i 15 år efter sin 4 åriga utbildning? Undra om de skulle behöva ansöka om försörjningsstöd? Vad betyder inte deras jobb för dem? Lika mycket som deras jobb betyder för dem betyder ett jobb för mig.

Hur många i Sverige jobbar inte för att de inte behöver av ekonomiska skäl? Som framgår nedan utgör 1,6 miljoner 1/3 av Sveriges arbetskraft vilket gör att den totala arbetskraften är 1 600 000 x 3 = 4 800 000. 4 800 000 miljoner människor i Sverige är förvärvsarbetande, dvs i princip ALLA mellan 18-65 minus de procentenheter som är arbetslösa. Man skulle noga kunna säga att ingen av dessa skulle jobba om de inte tjänade något, alltså om de inte fick några pengar för det. Jag kan bara ta ett exempel på när jag försöker skaffa en advokat, de ska ha 1600 kr ett samtal, de är inte intresserade av att hjälpa någon som verkligen behöver deras hjälp om de inte får pengar för det. Jag tycker att det är lite oetiskt. Eller när jag frågat mina advokater om de hjälpa mig att göra en polisanmälan gällande stölden av mina nyfödda barn så säger de att de inte ingår i det uppdraget de fått. De vill inte ägna en timma åt det, trots att jag säger att det är den rätta vägen att gå i detta fall. Det känns som att advokater som bara bryr sig om att få timpenning inte är genuint intresserade i att hjälpa sin klient. Om advokatens uppgift är att hjälpa mig att få tillbaka mitt barn så ska advokaten agera ändamålsenligt och inte bara säga mitt uppdrag är bara att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten, inget annat. I detta fallet har både förvaltningsrätten och kammarrätten begått brott och då behöver en anmälan göras på förvaltningsrätten och kammarrätten så att en utredning av förvaltningsrätten och kammarrätten kan ske.

Hur många skulle jobba om det inte var för att tjäna pengar?

Även om det inte lagar för hur man behandlar varandra i arbetslivet så finns det oskrivna regler och det är väldigt oetiskt och respektlöst att behandla någon som jag har blivit behandlad på arbetsmarknaden när jag har sökt jobb.

I denna bild från Ekonomistyrningsverket kan man se att rättsväsendet är den 4de högsta utgiften av statens uppgiftsposter, till och med dyrare än sjukvård. Det är för att domarna har såååå höga löner. Det är ju inte annars några materiella utgifter i en domstol som det tex är på ett sjukhus för all utrustning. Om de har såååå höga löner så ska de också ha ett ansvar. De ska inte sitta och stjäla barn från mig. Det är dock precis vad de gör och i praktiken kan de alltså sitta och själa barn i sin offentliga anställning och tjäna 100 000 kr i månaden på det. De kan egentligen stjäla hur många barn som helst. De vet att det finns ingen som går på dem. De vet att det är riskfritt för dem. Så fungerar Sverige. Men de vågar inte stjäla för många barn dock, för de vill inte bli avslöjade eller att det ska finns något konkret bevis mot dem att de stjäl barn. Utåt sett vill de ha en fasad att de respekterar andra människor, att de är etiska, humana etc så de vågar inte stjäla för många barn. Om de bara gör det mot en eller några få, så är det ingen som granskar dem ,men om de skulle göra det mot 10 om dagen så skulle det bli uppenbart.

Hela denna bloggen är en konsekvens av den provokation som jag utsätts för. Om inte andra människor gjort allt detta felaktiga mot mig så hade inte denna bloggen behövts.

Please follow and like us:

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen 2:1:  Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. 

Skadeståndslagen 2:2: Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.

Skadeståndslagen 2:3:  Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

Skadeståndslagen 3:2: Staten eller en kommun skall ersätta

   1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och

   2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. 

Skadeståndslag 4:4: 4 §   Staten eller en kommun ska ersätta

   1. personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och

   2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.

Skadeståndslagen 5:1: 1 §   Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för

   1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

   2. inkomstförlust,

   3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

Skadeståndslagen 5:4: Ersättning för framtida inkomstförlust eller förlust av underhåll fastställes i form av engångsbelopp. Är ersättningen av väsentlig betydelse för den skadelidandes försörjning, skall den utgå som livränta, om icke särskilda skäl talar däremot.

6 §   Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet.

Därvid skall särskilt beaktas om handlingen

   1. haft förnedrande eller skändliga inslag,

   2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa,

   3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet,

   4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller

   5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Please follow and like us: