Min dotter, kronologisk ordning

 1. 10 januari 2022: Min nyfödda dotter kidnappas
 2. Hennes sjukhusjournal spärras efter begäran från socialtjänsten.
 3. Jag nekas att besöka / träffat min dotter / nekas bild på min dotter.
 4. Min dotter göms.
 5. Min dotter sekretessmarkeras av skatteverket efter begäran från socialtjänsten.
 6. 2022-09-26: Har inte träffat min dotter sedan hon kidnappades 6 dagar gammal 10 januari 2020, har inte sett en bild på henne sedan hon var en månad gammal, vet inte var hon är, eller vem hon är med. Detta är ett trauma för mig och ger mig verkligen mardrömmar varje natt! För vilken mamma skulle det inte gjort det? Jag förväntas tydligen vara en robot – inte en människa.

Detta är grovt kriminellt mot både mig och min dotter – och gärningsmän är sveriges domstolar/socialtjänst. Inte nog med detta allt som står i domarna från sveriges domstolar är lögner – lögner som används för att gömma kidnappningen.

Brottsbekämpande verksamhet: Gör ert jobb och utred detta.

Please follow and like us:

Skadeståndlagen lyder:

 • Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.
 • Staten eller en kommun ska ersätta personskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar.
 • Staten eller en kommun ska ersätta personskada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § och skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen eller enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida.
 • Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning inkomstförlust,
 •   Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.
 • Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.
Please follow and like us:

Advokat som stämmer Donald Trump: “Ingen står över lagen”

Önskar att advokater i Sverige kunde ha lika mycket “tåga” i sig som denna advokaten. Jag har döpt advokater i Sverige till “advoskutt” för de skuttar bara iväg som rädda harar från detta.

Ingen står över lagen, inte ens presidenten. Lagen är mäktigare än varenda kotte i Sverige (förutom kungen). Respekt.

Vilken svensk advokat skulle stämma statsminister Stefan Löfven? Skulle inte finnas på kartan.

Läste idag artikeln om den nyligen nyutexaminerade advokaten Barsoum som fakturerade skattebetalarna 9.8 miljoner kronor förra året för sitt uppdrag som offentlig försvarare (som försvarar gärningsmän). Hans inkomst är för övrigt mer än 4 gånger mer än statsministerns. Totalt fakturerar advokater skattebetalarna 3,7 miljarder per år. Men en utredning gällande stölden av mina nyfödda barn kan jag inte få?

Vad kostar “rättsväsendet” per år?

Kostnader för respektive post inom rättsväsendet Januari – Juli 2022 i miljarder kr.

Polismyndigheten kostar skattebetalarna drygt 4 miljarder per år – men de kan inte tänka sig att göra en utredning av stölden av mina nyfödda barn. Vad för brott är viktigare att utreda än stöld av nyfödda barn? Det känns som polisen bara ägnar sig åt pang-pang och bom-bom och är inte tillräckligt kvalificerade för att utreda sådana brott som stölden av mina nyfödda barn.

Vilka tror de att de är som kan göra så här? De står under lagen även om de är anställda inom offentlig sektor. Det är ca 1 639 995 anställda i offentlig sektor, nästan 20 % av Sveriges totala befolkning eller nästan 30 % av Sveriges arbetsföra befolkning* – alla dessa står under lagen. De äger inte rätt att begå brott för att de är anställda i offentlig sektor. Vad om alla dessa 1 639 995 skulle ha rätt att begå brott för att de är anställda i offentlig sektor. Alla dessa offentligt anställda står under lagen och de skulle inte ens ha sitt jobb om inte lagar funnits i Sverige. Myndigheters existens kommer sig av att det finns lagar: utan lagar – inga myndigheter. Utan lagar – inga offentligt anställda. Många tror att lagar bara finns till för att vi inte ska begå brott mot varandra – men om inte lagar skulle finnas skulle det inte heller finnas några jobb till alla dessa 1 639 955 anställda. Inte heller dessa som stulit mina barn skulle ha sina jobb inom offentlig sektor om inte lagar funnits.

*Idag bor drygt 10 miljoner personer i Sverige. Nära 56 procent av dem beräknas år 2021 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålder (5,7 M). De övriga 44 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år.

De som gör detta mot mig ger intrycket att – vi struntar i lagen. Men själva skulle de inte ens ha det jobbet dom har om inte lagar funnits. Hela samhället är uppbyggt på lagar,

Sveriges domstolar får ca 1 miljard per år av skattebetalarna för att skipa rättvisa – men istället så stjäl sveriges domstolar nyfödda barn, förtalar och begår andra brott mot enskilda. Så korrumperat. De som gjort detta mot mig och mina barn på Sveriges domstolar får fett betalt av skattebetalare för att stjäla mina nyfödda barn. De ska få stå för vad de gjort och sanningen kring vad de gjort ska bannemig fram.

Hur många lagar finns det i Sverige?

I Sveriges lagbok finns ca 850 lagar. Om det inte skulle finns några lagar i Sverige skulle inte invånare i Sverige behöva betala skatt – som i sin tur finansierar löner för alla 1 700 000 offentligt anställda. Utan alla skattebetalare så skulle det vara goodbye med det “offentliga sverige” – och det skulle vara bättre för då skulle jag fått behålla mina barn då inte offentliga anställda skulle kunna stjäla mina nyfödda barn från mig genom att använda lögner. De har grovt förtalat mig inom ramen för sin anställning för att stjäla mina barn – utan att det har någon förankring med mig och jag har aldrig träffat dessa människor.

Jag vet… att när sanningen kommer fram, och även om inte sanningen kommer fram… så har jag lagen på min sida. De som gjort detta har inte enbart ljugit för att försöka gömma sitt brott – de har oavsett lögnerna brutit mot lagen – och de vet de om men det bekommer dem inte. Även om de det skriver skulle vara sant så räcker det inte, enligt lag, för att göra vad de gjort.

Please follow and like us:

Gärningskvinno/mänspyramid

Då polisen gör en utredning är det domarna från Sveriges domstolar som behöver utredas i första hand. Det finns ett överflöd av lögner från socialtjänsten som domstolen har sovrat bort och inte tagit med i domarna, och så länge inte domstolen har tagit med de lögnerna i domarna – så ligger inte de lögnerna rent juridiskt till grund för detta. Det är endast det som står i domarna under “skäl för avgörande” som rent juridiskt räknas. Då polisen ska börja med en utredning behöver de börja med att utreda det som står i domarna under “skäl för avgörande.” Det man först måste börja reda ut är vad är sant och inte sant, då domstolen har utgått 100 % från lögner i sina domar då blir domarna helt tomma när lögnerna är raderade.

Alla skyller på varandra. Socialtjänsten skyller på domstolen. Domstolen skyller på “socialtjänstens kompetens” (så otroligt fegt och löjligt då socialtjänsten inte har någon som helst kompetens och det vet domstolen med, och hur osakligt det är ska man inte tala om, socialtjänsten är bara handläggare inget annat och har ingen formell kompetens). Både domstol och socialtjänst skyller på sjukvården. Sjukvården vet inte ens vad detta handlar om. Socialtjänst har dragit in sjukvården genom att hitta på att sjuksköterskor och läkare (som inte ens vet vem jag är) har sagt olika saker som de inte har sagt. När de tillfrågas så säger de “vet inget om detta”. Socialtjänsten har manipulerat sjukvården till att göra olika saker genom att ljuga för sjukvården – exempelvis har de fått sjukvården att låsa min dotters sjukhusjournal från det att hon var 6 dagar gammal – har inte fått någon förklaring från sjukvården mer än att de hänvisar mig till socialtjänsten då det är socialtjänsten i Trollhättan som begärt att den ska vara låst.

En parallell men gärningsmänspyramiden kan dras med “lögnpyramiden”. På botten i lögnpyramiden är alla lögner som socialtjänsten har skrivit, vilket är många fler än domstolen. På toppen i lögnpyramiden så är domstolens lögner – som är mycket färre än socialtjänstens. Domstolen har sovrat ut bland socialtjänstens lögner. Socialtjänsten har lagt fram ett “smörgåsbord” med lögner som domstolen har kunnat välja och vraka mellan. Domstolen har dock inte godkänt/tagit med alla socialtjänstens lögner i domarna – enbart sisådär hälften av dem. Formellt/juridiskt går det då inte att säga att alla lögnerna från socialtjänsten har legat till grund, utan enbart de som står i domarna. Därför är det viktigt att utreda det som står i domarna, åtminstone till att börja med. Alla lögner från socialtjänsten är en annan femma. Det är uppenbart att domstolen är partisk/står på socialtjänstens sida, då domstolen har gjort allt de kan för att hjälpa socialtjänsten genom att argumentera för ett LVU utifrån lögnerna. Allting är ändock 100 % lögner i domarna.

Please follow and like us:

Jag vill ha ett slut på detta

Detta började i början av 2007 isamband med att jag tog examen och började söka jobb. Tills dess att jag tog examen och började söka jobb 2007 fanns inte detta. “Det här” började alltså 2007. Avundsjuka har funnits långt innan det – men den tog inte dessa dimensioner.

Jag vill att detta ska få ett slut så att jag kan lägga allt detta bakom mig.

Vad krävs för att få ett slut på detta:

 1. Ett skadestånd för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 – vilket är en upprättelse för det jag blivit utsatt för med jobb.
 2. En utredning av polis gällande stölden av mina nyfödda barn.
 3. Att jag får tillbaka mina barn samt att jag och mina barn får ett skadestånd för den orättvisa vi utsatts för.

Detta har pågått mellan 1 Januari 2007 – 6 september 2022, men jag sätter STOPP för detta nu. Vet att jag gjort det många gånger förut, men nu är det slut för min del. Jag kommer inte ta någon mer från någon och har ingen anledning att göra det från någon.

Polis: Gör en utredning (omfattande eller minimal, vilket som) av de falska domarna skrivna av “sveriges domstolar”. De falska domarna innehåller till 100% förtal mot mig och är dessutom 100 % osanna. Med andra ord är gärningsmännen de som satt sina namnteckningar på dessa domar (de som satt sina namnteckningar på dessa domar är helt okända människor för mig som jag aldrig har träffat). Dessa domar måste rivas upp och utredas. Det finns ingen saklighet eller sanning i dessa domar. Dessa domar är rena parodin.

Sveriges domstolar: Gör om och gör rätt.

I detta inlägget kommer jag uppdatera från och med nu alla dagar som jag måste vänta på att polis och Sveriges domstolar gör sitt jobb som de nu måste göra för att rättvisa ska skipas för detta som varit mellan 2007-6 september 2022. Varför måste jag vänta? Har redan väntat i 6 år. Vad är det som är viktigare att utreda än stölden av 2 nyfödda barn?

Dag 1: 2002-09-06 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 2: 2002-09-07 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-08 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-09 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-10 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-11 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-12 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-13 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-14 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-15 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-16 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-17 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Dag 3: 2002-09-18 – väntar på att polis/Sveriges domstolar ska göra sitt jobb (utreda/skipa rättvisa).

Det verkar som att polis vägrar att utreda då de inte vill avslöja att sveriges domstolar stjäl nyfödda barn från enskilda.

Please follow and like us: