Vad mer jag blivit utsatt för till följd av avundsjuka

Hela historien om vad andra människor gjort mot mig pga avundsjuka mellan 2007 – 2021. Här ges hela bilden av vilka konsekvenser som avundsjukan fått för mig och vad den lett till. Jag ska skriva en bok om detta och mitt utkast till boken är här och uppdateras på denna sida. Det blir en otroligt lång bok om hur det är att vara extremt vacker och den avundsjuka som följer av det.

Det finns få saker som väcker mer avundsjuka än skönhet – som man säger “skönhet attraherar människan mer än guld”. Äkta skönhet väcker mer avundsjuka än rikedom. Många har aldrig upplevt avundsjuka och förstår den därför inte – det kan man inte begära. Jag vet att jag är en in millions eller kanske ännu mer sällsynt – jag är lika sällsynt som detta som hänt mig. Jag menar detta som hänt mig händer inte ens en på miljonen, det är “out of this world” det som hänt mig – precis som jag är “out of this world”. Det som hänt mig är lika extremt ovanligt som jag är… Jag verkar vara den enda i hela världen som är utsatt för detta, men även om jag är den enda i hela världen så spelar det ingen roll – det har ändå hänt mig.

Det börjar med att jag nekas ett jobb på grund av avundsjuka då jag var klar med mina studier och sökte ett jobb 2007… (jag skulle säga att detta är ingången till allt detta som hänt mellan 2007-2021). 2007-2021 är ett enda långt trauma för mig på grund av vad andra människor gjort mot mig för att de är avundsjuka – det är mycket allvarliga saker de har gjort mot mig – och till och med brottsliga, de är så avundsjuka att de inte drar sig för att begå brott mot mig för att tillfredsställa sitt ego och hantera sin avundsjuka.

Är det okej att neka någon ett jobb för att man är avundsjuk på den? Vad säger lagen om det?

Vad människor gjort mot mig för att de är avundsjuka…

Ändå sedan jag var liten har jag varit utsatt för avundsjuka för att jag är en superstar mm som yttrat sig på olika sätt. Avundsjukan har fått olika konsekvenser för mig. Jag tänker dock hoppa fram till 2007 då den först började få allvarliga konsekvenser för mig. Så här listar jag hur avundsjukan yttrat sig på olika vis sedan 2007:

 1. Stulen karriär
  Handling: Nekat mig jobb som jag sökt och som jag borde få för att de är avundsjuka.
  Vem: Privatpersoner och myndigheter/myndighetspersoner
  Konsekvens för mig: Detta ledde till att jag ägnade mig åt “arbetsssökande” mellan 8-22 måndag – söndag. Sökte tusentals jobb, fick bara avslag på min ansökan. Upplevde mig mycket diskriminerad. Arbetslöshet, förlorad arbetsinkomst, “stulen karriär”, kränkning, utebliven yrkes- och karriärutveckling.
  Jag förstod hela tiden att jag inte fick jobb pga avundsjuka, men vad skulle jag göra åt det? Jag började då att ta reda på vad det finns för lagstiftning kring det hela och vilka mina rättigheter var.
  Jag försökte anmäla till DO, men DO gjorde inget bara led min anmälan.
  Sedan överklagade jag många gånger till SON/ONH, men de hjälpte mig inte, bara avslog min överklagan, trots att det var klar diskriminering mot mig.
  Jag försökte kontakta advokat / jurist flera gånger för att få vägledning.
  Skrev brev till Arbetsförmedlingen och bad de hjälpa mig att hitta ett jobb, men Arbetsförmedlingen hjälpte mig inte, tvärtom.
  Konsekvensen var att jag i stort sett gick arbetslös mellan 2007-2017 och nekades inträde på arbetsmarknaden, men jag har ändå jobbat en del till och från, men inte inom mitt yrkesområde utan som bistrobiträde och likande – vilket jag inte ser som ett arbete för mig.
  Det här som jag blivit utsatt för med jobb är precis samma sak som det jag blivit utsatt för med mina barn. Gemensamt för de båda är att de har inget med mig att göra – jag den bästa av alla både jobbmässigt och när det gäller att vara mamma. Detta är så sjukt – och de som gör detta mot mig är (avund)sjuka.

Vad har denna avundsjuka kostat mig i förlorad arbetsinkomst? Jag har gjort en minimikalkyl för vad “avundsjukan” har kostat mig minst i förlorad arbetsinkomst, räknat på en låg lön, mycket lägre än vad jag borde ha och det rör sig om minst 6 000 000 kr i förlorad arbetsinkomst mellan 2007-2020:

‘Beräknad förlorad arbetsinkomst Januari 2007 – April 2019
Hur mycket har diskrimineringen minst kostat Anna i förlorad arbetsinkomst?
Om Anna hade hade fått ett jobb i Januari-2007, hade hon inte gått miste om 148 månadslöner
(12 år och 4 månader = 148 månader). En marknadsmässig ingångslön för Anna är minst 35 000 kr.
Löneutveckling för civilingenjörer är i genomsnitt 3 %. Det blir:
år 1 2007: 35 000
år 2 2008: 36 050
år 3 2009: 37 132
år 4 2010: 38 246
år 5 2011: 39 393
år 6 2012: 40 575
år 7 2013: 41 792
år 8 2014: 43 046
år 9 2015: 44 337
år 10 2016: 45 667
år 11 2017: 47 037
år 12 2018: 48 448
år 13 2019: 49 902
Totalt är den förlorade arbetsinkomsten (35 00012+36 05012+3713212+3824612+3939312+4057512+4179212+4304612+4433712+45667
12+4703712+4844812+49902*4=6 160 284 kr
Anna har alltså gått miste om 6 160 284 kr i arbetsinkomst hittills på grund av att hon blivit
diskriminerad/missgynnad/nekats arbete på felaktiga grunder.
Utöver detta tillkommer förlust av löneförmåner och andra förmåner som Anna gått miste om under dessa tolv år.’

Det är lika bra att konstatera: Alla i hela Sverige är avundsjuka på mig (förutom människor som kan uppföra sig väl, människor som kan uppföra sig väl och kan respektera andra människor skulle aldrig bete sig så mot någon, även om de är avundsjuka). Ingen nämnd, ingen glömd.

September 2020 skickade jag in en stämningsansökan på staten till stockholms tingsrätt , och i den stämningsansökan framgår faktiskt det mesta som jag blivit utsatt för pga avundsjuka mellan 2007 och 2020. Läs den här.

Här är en sammanställning som jag gjorde inför min stämningsansökan hösten 2020 med sökta jobb. Det är inte alla jobb jag sökt, men försökte att sammanställa dem. Har sedan jag tog examen 2007 sökt jobb minst 8 timmar per dag i ca 10 års tid, och sökt 10 000-tals jobb. Är detta normalt när man är hög/topputbildad och har nästan den bästa utbildning man kan ha i Sverige? Se på sidan “mitt cv” hur mitt cv såg ut 2007, det var topp-class, kunde inte vara bättre. Jag har gått otroligt många rekryteringar och sett vad det är för cv som gått före mitt, och det är allvarligt diskriminerande… Man skulle kunna tro att det beror på mig att jag inte fått jobb, men det är precis samma sak som med barnen, inget har med mig att göra, det är endast beroende på avundsjuka. Det är överlagt från dem som gör detta mot mig, att svartmåla mig offentligt, men det är falskt. De är så avundsjuka på mig och därför måste de svartmåla mig och trycka ned mig… och de missbrukar sin makt som de fått via sin anställning till att göra det.

Vad gör stockholms tingsrätt: De tar inte ens upp och prövar den i sak, utan avskriver målet, och skriver i sitt beslut av stämningsansökan är “verklighetsfrånvänd”. Så fruktansvärt elakt. Vad är det som är verklighetsfrånvänt med att begära skadestånd för det jag blivit utsatt för? Det har jag rätt till för allt jag blivit utsatt för är sedan 2007 handlar om brott mot mig där brottsmotivet är avundsjuka, även stölden av mina barn och det är myndigheter/myndighetspersoner som är förövare/gärningsmän.

Istället för att ta upp min stämningsansökan och pröva den i sak, så kommer myndigheter bara 1-2 månader sedan och stjäl min nyfödda dotter…