Stulen karriär

Det är inte bara mina barn som jag har blivit bestulen på. Även min karriär har jag blivit bestulen på.

På grund av avundsjuka så har jag även nekats jobb. Efter jag tog examen från Chalmers / Handelshögskolan 2007 så blev jag utsatt för avundsjuka när jag sökte jobb – vilket ledde till att jag nekades ett jobb.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *