Människorov

Det finns många i Sverige som blivit bestulna på sitt barn på felaktiga grunder. En felaktig barnkidnappning kan räknas som människorov enligt brottsbalken och är det allvarligaste brottet som finns på brottsskalan och det är inte för inte, jag som blivit utsatt för detta i 8 månader+4år vet varför det är det allvarligaste brottet på brottsskalan. Jag föreslår att polisen inrättar en ny tjänst som nationell utredare som kan göra en opartisk juridisk granskning av omhändertagande av barn som görs av socialtjänsten. När det inte finns något lagstöd för omhändertagandet är det att anse som ett människorov alt. olaga frihetsberövande. Det begås årligen många människorov av socialtjänsten (det är ett stort problem att socialassistenter satt i system att ljuga som borstbindare i syfte att omhänderta barn). Detta fall är klart fall av människorov eftersom det saknas lagstöd.

Denna barnkidnappningsverksamhet drivs av bland annat ekonomiska intressen. Den t.e.x. de som har mitt barn får 30-40 000 kr i månaden för det. Detta kallar jag för människohandel.

Jag förstår det inte finns resurser att utreda alla brott men detta är ett allvarligt brott mot liv och hälsa och det ska prioriteras före materiella brott.

Att alla är lika inför lagen innebär att det är handlingen / gärningen i sig som ska dömas och inte personen. Ett brott är ett brott oavsett vem som begår det. Det spelar ingen roll om det är statsminister Stefan Löfven som begått handlingen/gärningen eller alkis Gottfrid – eftersom alla är lika inför lagen. Ingen står över lagen oavsett hur mycket pengar man har eller vilken myndighetspost man har etc.

Den offentliga makten utövas UNDER lagarna”. (Grundlagen, Regeringsformen, 1:1). Det innebär att lagen ska följas av myndighetspersoner i sitt arbete. I detta fall har myndighetspersoner missbrukat lagen till att stjäla ett nyfött barn (de har ställt sig ÖVER lagen) varför detta är tjänstefel. Detta handlar inte om något annat än människorov.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *