“Hela historien låter fruktansvärd och man kan ej tro att det förekommer i Sverige men tyvärr är det så.”

Allt kan förekomma – men FÅR inte förekomma – har man lagar så ska de följas – av rättsvårdande myndigheter – men i detta fallet så är det de rättsvårdande myndigheterna som bryter mot lagarna – annars skulle inte detta kunna hända. Antingen så är Sverige ett laglöst land eller så är det det inte – antingen så kan alla lagar tas bort eller så ska alla följas och då finns inget undantag för när lagar inte behöver följas. I det här fallet är det myndigheter/domstolar som inte följer lagen/bryter mot lagen – och de gör det helt avsiktligt/medvetet/uppsåtligt. Myndigheter kan bryta mot lagar, men enskilda ska följa lagen??? Är det så Sverige fungerar? I så fall är Sverige en diktatur. Nu verkar det bara vara så i mitt fall i hela Sverige – men det är fortfarande helt oacceptabelt. Om myndigheter bryter mot lagen så är det… då deras existens bygger på lagar (om det inte funnits några lagar så skulle det inte finnas några myndigheter och en myndighets uppgift är att se till att lagar följs) och deras uppdrag är att se till att lagar följs. Rena hyckleriet! Uppdrag granskning var är ni när ni behövs som mest?

Det är ett fruktansvärt övergrepp när myndigheter missbrukar lagen gentemot enskilda för att stjäla deras barn….. då har Sverige som land sjunkit så lågt det bara går att göra.

#Sverigeärendiktatur

JO ska vara en opartisk granskande myndighet, lite som Uppdrag granskning, men JO är rena skräpet. Eller vad säger du Dan Johansson på JO:

Helt ofattbart att JO kan lägga ned detta – det är så fel som det bara kan bli. Det visar att JO ingår i denna korruption, precis som polis, åklagarmyndigheten, JK, IVO etc gör. Eller har Emilia Franke lagt fram ärendet på ett felaktigt sätt?

De bara sitter och skriver under beslut. Men det står ingen motivation och man får ingen förklaring (om de kommer med något är det bara lögner). De kan bara sitta och skriva under beslut, de behöver inte motivera och inte svara på några frågor. De behöver inte ställas till svars (hur ska man ställa JO till svars?). Egentligen borde denna Dan Johansson få motivera sitt beslut. Varför utreder in JO när förvaltningsrätten stjäl nyfödda barn? Då kan lika gärna JO lägga ned då inte JO uppfyller en funktion.

Det är ett fruktansvärt övergrepp när myndigheter missbrukar lagen gentemot enskilda för att stjäla deras barn….. då har Sverige som land sjunkit så lågt det bara går att göra.

#Sverigeärendiktatur

För mig är myndigheter i Sverige ett kriminellt nätverk som samverkar för att begå brott mot mig och hålla varandra om ryggen där socialtjänsten är spindeln i nätet.

Dessa människor har bestämt att lagar gäller inte mig – och uppenbarligen inte mina barn heller. Jag och uppenbarligen mina barn är laglösa i Sverige. Varför? Är inte det diskriminering? Man behöver inte vara behaga dem eller vara deras kompis. eller ha mycket pengar, eller liknande, för att lagar ska gälla en… Ingen står över lagen heter det. Dessa människor är inte kloka. Det spelar ingen roll om de jobbar på JO – de är fortfarande inte kloka – seriöst.

Mina barn har laglig rätt till sin mor – denna lagliga rättighet berövas dem på. Lagbrotten av myndigheter mot mina barn började redan som nyfödda. Mina barn är också utsatta för brott av myndigheter i Sverige. Det är inte lagligt att ta ifrån dem sin mamma. Det är inte snällt mot dem och ta ifrån dem den som älskar dem mest av alla. Det är dem som är utsatta för människorovet.

Här är några av de brott som svenska myndigheter begått mot mig och mina barn:

 • Människorov / barnarov / kidnappning (mina barn)
 • Försök till olaga frihetsberövande (mig) (tex när myndigheten utan min vetskap går till en psykiatrisk klinik och får en 26-årig nyutexaminerad läkare från Rumänien (som inte ens vet vem jag är) där att beordra polis att hitta mig och transportera mig till en psykiatrisk klinik för undersökning, genom att dupera denna läkare , socialtjänsten ljög till ex till denna läkare att jag rymt från sjukhuset och övergivit mitt nyfödda barn, att jag motsatt mig att mitt nyfödda barn fick vård som han av läkare bedömts behöva mm, i tre månader låg denna efterlysning hos polis och jag hade ingen aning om den, fick en chock när jag fick reda på den då jag aldrig någonsin haft någon kontakt med psykiatri eller behov av det), men kliniken avskrev efterlysningen då jag själv kontaktade dem och berättade hur det låg till. Jag begärde ut journalen, en flera sidor lång journal, som var skriven av människor som inte ens visste vem jag var, och med okända socialsekreterare som angivare, som heller aldrig ens träffat mig, och ringt för min räkning och uppgett mitt personnummer och osanna uppgifter om mig. Tre månader senare får jag reda på detta! Planen var att fejka någon slags psykisk ohälsa som sedan skulle användas för att stjäla min son från mig, men de lyckades inte med den planen. Jag har anmält detta till Löf, Patientnämnden sam begärt journalförstöring på IVO då man inte kan skriva en journal utan en patient.
 • Hemfridsbrott (när man bryter sig in i min bostad och kidnappar min nyfödda dotter)
 • Olaga hot (när man nekat mig försörjningsstöd, att ta ifrån någon sin försörjning är olaga hot som GW säger)
 • Utpressning (tex när man säger följ med till ett utredningshem med din nyfödda dotter eller så tar vi din dotter, eller tex när man säger om du inte skriver in dig som patient inom psykiatri så får du inte träffa ditt barn)
 • Grovt förtal (tex så har socialtjänsten hittat på något om psykos och droger, de har även förtalat min son då de påstått att hans “hjärtljud var mycket dåliga” vilket inte alls det finns någon undersökning som visar)
 • Förolämpning (tex när man grovt diskriminerat/förbigått mig när jag sökt jobb)
 • Misshandel, både fysisk och psykisk (tex när man tar mina nyfödda barn från mig är både fysisk och psykisk misshandel, tex när man använder sig av lögner i domar för att stjäla mina barn och vägrar att avslöja lögnerna är psykisk misshandel)
 • Stöld av pengar (tex har jag köpt massa babyutrustning till båda mina barn som jag inte kunnat använda och fått slänga, tex när jag nekats jobb som jag borde få har det lett till förlorad arbetsinkomst om åtskilliga miljoner kronor)
 • Otaliga tjänstefel inkl grovt (grovt åsidosättande av vad som gäller för uppgiften, allt ovan är tjäntefel, )
 • Förolämpande beteende (tex att bryta sig in i bostaden och kidnappa min nyfödda dotter är ett förolämpande beteende minst sagt, att vägra mig att träffa mina barn och att gömma min dotter är ett förolämpande beteende som det inte finns några skäl för)
 • Misshandel / övergrepp mot mina barn ??? Högst troligt. Socialtjänsten har slängt runt min dotter i olika skumma familjer… Socialtjänsten har sett till att låsa min dotters sjukhusjournal redan när hon var 6 dagar gammal/gömma henne/placerat henne i anonyma händer etc.

Vad är nästa brott myndigheter ska utsätta mig för? Mord? Jag fruktar detta och denna hotbild är väldigt övertygande. De brott som de hittills begått är så grova att det nästintill är att jämställa. Det säger sig självt att de som är kapabla att begå ovanstående brott är också kapabla till mord. Svenska myndigheter är mördare!

Polisens uppgift är att förebygga brott – så då kan polisen nu ta och förebygga att jag utsätts för mer brott genom att utreda de brott som redan begåtts. Detta som pågått sedan 2007 måste få ett omedelbart slut – allt hänger ihop… det är möjligt att det finns någon/några nyckelperson/er bakom allt detta.

Det borde vara mycket lättare att ställa offentligt anställda till svars när de begår brott mot enskilda inom ramen för sin anställning. Det är mycket stort problem att det inte går.

Sverige är en rättsstat och demokrati – ingen diktatur – och sådant här ska inte kunna hända i en rättsstat.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *