Sammanfattning

Båda mina nyfödda barn har stulits från mig. Min nyfödda son 4 dagar gammal 30 october 2016 och min nyfödda dotter 6 dagar gammal 10 januari 2020. Har inte sett dem sedan de stals eller haft någon som helst kontakt med dem. De är 100 % stulna. Jag har aldrig fått chans att vara "mamma" när min nyfödda son stals hade jag hunnit "träffa" honom knappt 2 timmar. Då min nyfödda dotter stals var hon 6 dagar gammal (genom kidnappning i hemmet) och under dessa 6 dagar gjorde jag allt rätt som mamma. Min dotter har de gömt sedan hon var 2 månader gammal (för att utsätta mig för så mycket tortyr och lidande som möjligt) och vet inte var hon är eller vem som tar hand om henne. 

För att stjäla mina barn har socialtjänst/förvaltningsrätt använt lögner, som även utgör grova förtal mot mig. 

100 % av vad som använts för att stjäla mina barn är lögner, men nedanstående lögner är de 6 grövsta: 

 1. ““Tina hade en psykos.”

 2. "Barnet hade avlidit i magen." Denna lögn finns endast i socialtjänstens papper. 

 3. “Tina brast i den fysiska omvårdnaden av Leonore under den tid hon vistades i hemmet. När Leonore undersöktes i samband med det omedelbara omhändertagandet var hon inte rengjord ordentligt, röd och irriterad på flera platser på kroppen samt torr i huden. Hennes navel hade inte heller blivit skött ordentligt. Hon hade även gått ner i vikt sedan födseln. ”

 4. “Tina meddelade det sjukhus där hennes son mottog vård att hon motsatte sig den medicinska vård som han av läkare bedömts behöva.“

 5. “Tina varken kom till Eskilstuna sjukhus eller ringde dit och uppgav kontaktuppgifter. “

 6.  “Tina utsatte sitt barn för stora risker och allvarlig fara då hon valde att lämna förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus trots att hans hjärtljud då var mycket dåliga.“

*Använder en av socialassistenternas namn som skrivit alla dessa lögner istället. 

Dessa lögner har använts för att stjäla mina nyfödda barn från mig av förvaltningsrätt (nr 2 enbart använts att socialtjänst). 
Allt som använts av förvaltningsrätt för att stjäla mina nyfödda barn är 100% lögner, men dessa 6 är de grövsta. 

Alla dessa lögner kommer från okända människor som jag varken har träffat eller pratat med. De har en gemensam nämnare: de refererar alla till och kretsar kring sjukvård. Det är genomgående gärningsmännens taktik att skylla ifrån sig på sjukvården – de har hittat på att sjukvården sagt saker som sjukvården inte har sagt – och på så sätt “backas” upp av sjukvården. Denna uppbackning finns dock inte – utan den är påhittad av socialtjänsten/domstol. Jag har helt rena sjukhusjournaler och är nästan färdigutbildad sjuksköterska dessutom. Det är fegt av gärningsmännen att försöka använda sig av och skylla ifrån sig på sjukvården som inte har något med detta att göra, men även ett grovt integritetsbrott mot mig. 


Det är viktigt att det inleds en utredning av dessa 6 lögner, inte bara för att de använts för att stjäla mina nyfödda barn utan även för att de utgör grova förtal mot mig som fått mycket stor spridning och förtalen kommer dessutom från förvaltningsrätt/socialtjänst. 

Jag har väntat i 6 år på att få en utredning av gällande detta, men inte fått någon.  
Jag behöver denna utredning till min resningsansökan i HFD. 

Kommentar till de 6 lögnerna ovan: 

 1. Finns ingen sanning i detta. Har aldrig haft någon psykisk ohälsa. Aldrig haft någon kontakt med psykiatri. Detta är en lögn helt tagit ur luften som inte har någon substans.
 2. Det finns ingen sanning i detta. Ingen undersökning som visar detta.
 3. Det finns ingen sanning i detta. Detta är fejkat av socialtjänsten flera timmar EFTER kidnappningen av min nyfödda dotter för att FÅ ett skäl att ta min nyfödda dotter från mig-
 4. Det finns ingen sanning i detta. Har aldrig nekat någon av mina barn nödvändig medicinsk vård. Även detta en lögn helt tagen ur luften.
 5. Även om detta inte är en relevant lögn så står den i skäl för avgörande och är en total lögn – då jag ringde till Eskilstuna sjukhus och uppgav kontaktuppgifter samt att mitt barns pappa var på sjukhuset och hade mitt telefonnummer.
 6. Det finns ingen sanning i detta. Det finns ingen undersökning som visar detta. Även detta en lögn som är tagen helt ur luften. 

Vad är motivet till de gör så här mot mig? Avundsjuka. Alla brott har ett motiv. I det här fallet är motivet avundsjuka för att jag är så vacker, perfekt etc. Motivet är irrelevant ur ett juridiskt perspektiv, det förklarar varför detta hänt. Jag nämnder det även för att understryka att detta som hänt, både med jobb/kärriar och mina barn har inget med mig att göra övht, utan handlar enbart om ett brott som jag blivit utsatt för. 

Jag har varit utsatt för mycket avundsjuka på grund av att jag är så vacker. Avundsjuka har även lett till att jag nekats jobb. Efter att jag tog civilingenjörsexamen från Chalmers / ekonomie magsiterexamen från Handelshögskolan 2007 har jag nekats jobb pga samma motiv - avundsjuka. Det har gjort att jag efter 2007 fått studera vidare och idag har jag ca 800 högskolepoäng. Utöver detta har jag även dubbel studentexamen. 

Polis vägrar göra en utredning - då de vet att mina nyfödda barn är stulna. Den första polisanmälan om detta gjorde jag i oktober-2016 och sedan det har jag gjort tiotals anmälningar om detsamma. Polis har bara lagt ned alla anmälningar utan motivering och utan utredning. Till Polis säger jag: Gör ert jobb. Jag och mina barn är utsatta för ett grovt pågående brott sedan 2016 - och det är ert jobb att utreda brott.  

Förutom detta har även Sveriges domstolar bestämt att jag inte få veta var mina barn befinner sig, inte veta vem som tar hand om dem, inte ha någon kontakt med dem, inte tala med dem på teleon eller video, inte ens få ett kort på mina barn (de missbrukar sin makt till det yttersta) - och de enda de motiverar detta med är lögner. Deras vapen är lögner och de gömmer sig bakom sina lögner. Lögner som absolut inte får avslöjas. Det är därför som polis vägrar att utreda lögnerna. 

Tycker du med att det är fel att svenska myndigheter stjäl nyfödda barn från enskilda i Sverige 2022? Tycker du det är fel att polisen vägrar göra en utredning av lögerna som använts för att stjäla de nyfödda barnen eftersom polisen skyddar förövarna? Skriv då under här för att kräva en utredning av polisen: 

https://www.skrivunder.com/polisutredning#form

Jag är inte ute efter att "sätta dit de skyldiga" (de straffas av karma och de vet vilka de är) - bara få tillbaka mina barn och att sanningen ska komma fram. Jag vill även ha ett skadestånd - dels för det jag och mina barn blivit utsatta för, och dels för förlorad arbetsinkomst sedan 2007 då jag nekats arbete utifrån samma motiv som mina nyfödda barn stulits från mig.  Jag och mina barn har rätt till ett skadestånd från svenska staten för detta som vi blivit utsatta för av dess då dessa olagliga handlingar mot och mina barn har begåtts av offentligt anställda vars löner finansieras med skattemedel. Om jag inte "stoppas" av avundsjuka människor i yrkeslivet så hade jag mycket väl kunnat vara tex VD för Vattenfall idag och tjänat 21 miljoner kr / år. 

Total Website Visits: 244412

Sedan 2007 har jag blivit utsatt för brott av ett stort antal offentliga anställda på en rad olika offenliga institutioner. Här nedan sammanfattar jag vilken offentlig institution som utsatt mig för brott och vilket brott: 

 1. DO - när jag nekats jobb jag sökt pga avundsjuka har jag anmält det som diskriminering till DO. Har inte fått någon hjälp av DO pga avundsjuka. 
 2. SON -  när jag nekats jobb jag sökt pga avundsjuka har jag anmält det som diskriminering till SON. Har inte fått någon hjälp av SON pga avundjuka. 
 3. ONH -  när jag nekats jobb jag sökt pga avundsjuka har jag anmält det som diskriminering till ONH. ONH har bara lagt locket  på pga avundsjuka.
 4. Skövde / Norrtälje kommun  - då jag nekats jobb under över 10 års tid har jag ansökt om försörjningstöd men nekats pga avundsjuka. 
 5. Solna / Trollhättans kommun - Solna kommun och Trollhättans kommun har stulit mina nyfödda barn pga avundsjuka/grovt förtalat mig med lögner pga avundjuka. 
 6. Sveriges domstolar - boven i dramat - stulit mina nyfödda barn/grovt fötalat mig/nekat mig försörjningsstöd/bortsett från det skadestånd jag har rätt till följd av förlorad arbetsinkomst pga avundsjuka. 
 7. Polisen/åklagarmyndigheten vägrar utreda stölden av mina nyfödda barn pga avundsjuka. 

Ytterest ansvarig för allt detta är Sveriges domstolar då jag har gjort flera stämningar om ovanstående - där Sveriges domstolar bara lagt ned mina stämningar. Polisen har även ytterest ett ansvar då de vägrar att utreda mina anmälningar. Som en av mina advokater sa "du har ingen rättssäkerhet i Sverige - och exakt så illa är det. Jag har haft 6 advokater gällande detta med mina barn och den ena har sagt att jag "inte har någon rättssäkerhet i Sverige", den andra har sagt "detta är helt absurt", den tredje har sagt att detta handlar om en "korruption", den fjärde har sagt "jag skulle kunna skriva en bok om detta", och den femte har skrivit till HFD att "allt är lögn" i ett överklagande och den sjätte har sagt att jag ska vända mig till uppdrag granskning. Många advokater har även sagt att de aldrig har sett något liknande fall med ett LVU som helt saknar underbyggnad. Hur som helst har mina advokater blivit totalt överkörda av domstolen och vad de än har sagt så har de ignorerats. Domstolen ska vara opartisk och lyssna lika mycket på min advokat som den lyssnar på socialtjänsten, men domstolen har bara köpt alla lögner socialtjänsten framfört utan några som helst bevis för lögnerna, samt även hjälpt socialtjänsten /varit socialtjänstens advokat på samma gång genom att formulera domar, lyfta fram socialtjänstens argument etc.  

Jag har verkligen fått känna på "den svenska avundsjukan". Den är känd över hela världen (redan i Erikskrönikan från 1400-talet påstås att avundsjuka är ett typiskt svenskt karaktärsdrag.)

Ett desperat drag som ovanstående (närmare bestämt socialassistenter i Solna kommun som jag aldrig har träffat, samma som stal min nyfödda son) gjorde 2016 för att stryka ett streck över allt vad de gjort - är att kontakta sjukvården bakom min rygg och utan min vetskap och säga lögner om mig till sjukvården, tex att de tror att jag har en psykos, och få sjukvården att öppna en sjukhusjournal i mitt namn/personnummer och fylla den med lögner om mig. Detta ledde till att sjukvård efterlyste mig. I tre månader var jag efterlyst av sjukvården 2016 - utan att ens veta om det. När jag fick reda på det lyckades jag dock prata med vett med sjukvården och de avskrev ärendet och jag begärde journalförstöring av den journalen. Sjukvårdens försvar var att de inte trodde att en myndighet (i detta fall socialtjänsten) skulle säga osanningar till dem - men det var precis vad socialtjänsten gjorde - socialtjänsten förledde och uppsåtligt lurade sjukvården för att få sjukvården att agera - och på så sätt kunna skylla ifrån sig på sjukvården. De ansvariga socialassistenterna har ljugit inför domstol, polis, sjukvård m.fl. och fått de att agera utifrån de lögnerna - inte svårt att förstå vad dessa socialassistenter borde få om lagen ska följas.  

Det viktigtaste är att sanningen kommer fram gällande de lögner som använts för att stjäla mina barn. Sanningen måste komma fram kring detta - alla dessa allvarliga lögner som skrivits om mig av Sveriges domstolar måste avslöjas.   

Det här är det man får stå ut med när man är Sveriges vackraste kvinna.

Att detta kan hända definierar Sverige som land. För mig är inte Sverige ett dugg bättre än 1970-talets diktatur Chile eller Nazi-Tyskland, eller rättare de som styr Sverige är kopior av Hitler, eller rättare sagt de som är ansvariga för det som är gjort mot mig är kopior av Hitler (även de som är passiva genom att inte utreda mm är med lika mycket ansvariga). Svenska folket borde göra revolution mot den korrumperade apparat som styr landet (samma revolution som i Frankrike på 1700-talet), korrumperade politiker inkluderat. De som styr Sverige borde alla avsättas. Det som definierar ett land är hur det behandlar sina invånare. 

*Bloggar fortfarande i bakgrunden och min blogg kommer snart att utges i form av en bok. Startat en kanal på Youtube om detta. Här är länken till min första video: https://youtu.be/hhmaGUDmFaI   

Kontakt: anna@stulenbebis.se.